Home

Bargoens Jiddisch

Niet uit het Jiddisch afkomstig, maar uit het Bargoens, zijn deze begrippen (hoewel ze Jiddisch lijken): schorem en schnabbel ~ Enne Koops. Boek: Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) Boek: Gids van joods erfgoed in Nederland. Links naar andere taaloverzichten: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorde Bargoens is een sociale taalvariatie en een minderheidstaal die in Nederland tot de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door voornamelijk daklozen, zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren. In de volksmond wordt hierdoor dikwijls gesproken van een dieventaal of geheimtaal. Inmiddels is het Bargoens zo ingeburgerd dat van een 'onverstaanbare taal' nauwelijks nog sprake is. Overigens is het Bargoens in de. Bargoens was vroeger de geheimtaal van dieven en landlopers. Het woord Bargoens komt van het Franse baragouin 'onbegrijpelijke taal', en dat komt van het voor Fransen onverstaanbare Bretonse bara gwin 'brood, wijn'. Onverstaanbaar is dus het sleutelwoord. Dat gaat voor Bargoens wel op: het zijn vaak woorden van Jiddische of Hebreeuwse afkomst Bargoens is een taal waar ik mee ben grootgebracht, mijn moeder spreekt het, mijn vader, en mijn grootouders. Het is een taal die word gesproken onder de reizigers of vojageurs (woonwagenbewooners) . In het Bargoens zitten ook veel woorden die naar de zigeunertaal toe trekken, bv. joekel is in zigeunertaal tchoekel, of joos is in zigeunertaal oza

Top 50 Jiddische woorden in het Nederlands Historie

 1. Jiddisch is als Joodse omgangstaal tussen de 9e en 11e eeuw ontstaan in het Rijnland, uit het Middelhoogduits.Haar sprekers noemden deze taal Loshn Ashkenaz (van Hebreeuws lasjon: de tale Asjkenaz') of bescheidener Taytsh (Teutsch).. In de 11e eeuw wordt de taal langs de Rijn, de Moezel en de Main (Metz, Straatsburg, Worms, Mainz, Spiers en Keulen) gesproken, vanaf de 14e eeuw tot in.
 2. Jiddisch Hebreeuws in Nederlands en Bargoens, In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, jg. 122, 2006, p. 233-259. Hans den Besten (1948-2010) DEN BESTEN, Hans (2008)
 3. gen en woorden met een specifiek Bargoense betekenis
 4. Bargoens verwijst naar Bourgondisch. In het bargoens zijn veel woorden uit het Jiddisch overgenomen en vaak ook vervormd, maar het is een op zichzelf staande 'taal'. Jofe werd jofel, ponem werd porem, gawsones werd kapsones, mesjogge (gek) werd sjoeg, vaak verward met sjoewe, antwoord, dat ook sjoege werd
 5. Geplaatst door Argot maart 31, 2016 Geplaatst in bargoens , jiddisch Tags: Amsterdam , Groot scheldwoordenboek - M. De Coster (2007) , Van Dale Etymologisch woordenboek - P.A.F. van Veen en N. Top 50 Jiddische woorden in het Nederlands Historiek.net - 22 Aug 2017 Het Jiddisch is de Hebreeuws-Duitse mengtaal van de Joden die zich in de zeventiende eeuw in de Nederlanden - met name in Amsterdam.
 6. Joodse spelling. Op de pagina 'cursus Amsterdams' tref je woorden aan die uit het bargoens komen maar veel is ook afkomstig uit het Jiddisch, over de spelling is nooit discussie, die kan namelijk varïeren. Overigens is Jiddisch iets anders dan Hebreeuws, beide talen hebben veel woorden toegevoegd aan het 'Amsterdams'
 7. Bargoens, ook wel dieventaal, is een taal die vooral gebruikt werd/wordt door mensen die op de een of andere manier niet (willen) passen in de maatschappij. Denk aan landlopers, kermisklanten en onderwereldfiguren. Ook in de handel worden veel woorden gebruikt die zijn afgeleid van het Bargoens of Jiddisch

Het Amsterdams heeft veel woorden ontleend uit het Jiddisch en Bargoens. Door de invloed van joden die in Noord- en Oost Europa het Jiddisch als gemeenschappelijke taal hadden kwamen er veel uitdrukkingen en woorden bij zoals ' gein 'en ' goochem '. Ook het bekende woord Mokum is oorspronkelijk Jiddisch Bargoens Bargoens of dieventaal is een term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren en (markt)kooplieden en kermisklanten, en onderwereldfiguren (penoze) Bargoens [bɑrˈɣuns] is a form of Dutch slang. More specifically, it is a cant language that arose in the 17th century, and was used by criminals, tramps and travelling salesmen as a secret code, like Spain's Germanía or French Argot Joodse spelling. Als je Hebreeuwse of Jiddische woorden wilde gebruiken dan maakte het voor de uitspraak niet uit welke letters je gebruikte, dat spreekt voor zich, het verschil tussen de ene en de andere krant, schrijver of uitgever bleek uit hoe je het woord opschreef. Maar het gebruiken van niet authentiek Nederlandse woorden was oom popualir onder niet-Joodse schrijvers, die hadden al. 396 hans den besten Daarnaast gebruik ik voor Amsterdams Bargoens verder nog het Bargoens woor- denboek van Endt & Frerichs (1974) [bw] alsook de lijstjes woorden in Berns (1993: 43-44, 50). En verder zijn er de bronnen voor Bargoens en Jiddisch c.q

Download Citation | Jiddisch Hebreeuws in Nederlands en Bargoens | Dutch Bargoens (often referred to as 'thieves' cant') and related cryptolects contain a considerable amount of Yiddish vocabulary. 4 het Post-Jiddisch Nederlands c.q. Bargoens van de provincie Groningen (met name Winschoten) zoals verzameld in Potjewijd (1977) [pw], Steenhuis (1978) [sh], Postmus (1992) [pm]2 en Van Bekkum (1999) [vb], 5 het Bargoens in de autobiografie van Van Aalst (1975) [va] en het op actiev

Bargoens - Wikipedi

Auteur Argot Geplaatst op januari 24, 2017 Categorieën bargoens, jiddisch Tags Chronologisch Woordenboek - N. van der Sijs (2001), Van Dale Etymologisch woordenboek - P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997) Laat een reactie achter op majem bar-mitzwa Doordat het Bargoens zich landelijk heeft verspreid, wordt de taal ten onrechte verward met het Amsterdamse dialect. Wel heeft het Amsterdams veel woorden ontleend aan het Bargoens en het Jiddisch. Op landelijk niveau kunnen we volgens J.G.M. Moormann, die in 1932 op een proefschrift over geheimtalen promoveerde, de volgende varianten worden onderscheiden Nnl. (Bargoens) gochem 'ingewijd' [ ca. 1800; Moormann], gognum 'ingewijd, wijs' [1844; Moormann], gogeme rot doorslepen guit [1858; Moormann], goochem 'slim, geslepen, uitgeslapen, gewiekst' [1891; WNT]. Ontleend aan Jiddisch choochem 'wijs' < Hebreeuws ḥāḥām 'wijs'. ♦ goochemerd zn. 'slimmerik'. Nnl. 'leperd, slimmerik' in ouwe gochemert [1903

Bargoens Taalhelde

Het Jiddisch en het Bargoens hebben veel invloed gehad op het plat Amsterdams - maar plat Amsterdams is óók beïnvloed door bijvoorbeeld haventermen, markttermen, homotermen en toneeltermen. Bron: Bargoens Woordenboek (Enno Endt & Lieneke Frerichs), uitg Bargoens is een sociale taalvariatie en een minderheidstaal die in Nederland tot de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door voornamelijk daklozen, zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren. In de volksmond wordt hierdoor dikwijls gesproken van een dieventaal of geheimtaal Bargoens nauwelijks waarde heeft voor het onderzoek naar Bargoens en post-Jiddisch Neder-lands, omdat de auteur behalve bijna al zijn Bargoens ook zijn als Asjkenazisch Hebreeuws ver-momde voorbeelden ontleend heeft aan De Geheimtalen van J.G.M. Moormann, waarbij boven-dien allerlei fouten zijn opgetreden Het Bargoens is een geheime groepstaal. Randgroepen, meestal vrij gesloten gemeenschappen met een semi-nomadische cultuur, spreken het in de Lage Landen al eeuwen. In dit boek wordt die geheime groepstaal ontsleuteld. Meer dan tienduizend Bargoense woorden zijn er met alle vorm- en betekenisvariant

Bargoens dialect - Mijnwoordenboe

Gannef, ook wel gespeld als gannew, gannif of ganf, is een van oorsprong Hebreeuws woord (גַּנָּב), dat via het Jiddisch (gannew, uit te spreken als ĝannew) en daarna het Bargoens in het Nederlands en enkele andere talen waaronder het Engels (o.a. ganef en gonoph) en het Duits (o.a. Ganove) terechtkwam. Het betekent dief, schelm, schavuit en is dus met name als schimpwoord bedoeld 1 het Bargoens woordenboek van Endt & Frerichs (1974) [BW], 2 het lijstje slagersbargoens in Berns (1993: 50) 3 het woonwagen-Bargoens van Van Mullem (1995), 4 het Post-Jiddisch Nederlands c.q. Bargoens van de provincie Groningen (met name Winschoten) zoals verzameld in Potjewijd (1977) [PW], Steenhui Bollebof betekent baas in het Jiddisch en het Bargoens. Lees verder of schrijf er wat over » #55470 19.02.2016 13:23 CKA. Bargoense woorden Jiddische woorden. Delen: smeris. Smeris is een woord die haar intrede heeft gedaan in het Nederlands vanuit het Bargoens Het is een synoniem voor politie

Jiddisch - Wikipedi

 1. Het woord Bargoens zou afkomstig zijn van het Franse 'baragouin' dat zoveel betekent als 'onbegrijpelijke taal'. Als voormalig Hagenaar heb ik altijd een interesse gehad in platte volkstaal, ook in het Bargoens en ook in het Jiddische Mokums, de stad waar ik nu woon
 2. Jiddisch Hebreeuws in Nederlands en Bargoens. N.a.v. J.G.M. Moormann 'De Geheimtalen, Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel'. Bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt
 3. Via het Jiddische gallech is het ontleend aan het Hebreeuwse gallach, dat 'geschorene' betekent. In het Bargoens werd galg meestal gebruikt voor 'pastoor' of een katholieke geestelijke. Gammer: 2: Oom Mozes: Levi, dit zijn de vijf en twintig guldentjes, die gij aan dien gammer (ezel) brengen moet. Gammer betekent 'ezel, sufferd'

Publicaties bargoens

bargoens.ne

Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen Jiddisch en Bargoens. Door Amsterdams positie als voorname handelsstad en stad met veel Joden kent het Amsterdams een groot aantal Jiddische en Bargoense woorden. Het Jiddisch was de gemeenschappelijke taal van joden in noordelijk en oostelijk Europa. Aan het Jiddisch ontleend zijn woorden als gein, goochem, habbekrats, kapsones, ramsj, smoes. Jiddische woorden die ik ken zijn 'bajes', 'mazzel', 'goochem', 'ponem', 'schlemiel'. Hierbij weet ik dat het Jiddisch is. Woorden als 'bargoens', 'kanen' (eten), 'smoel', daarvan weet ik niet of ze Jiddisch zijn. 'Klauwen' (stelen) en 'wouten' lijken me niet Jiddisch, 'temeier' weer wel. 'Meier' en 'joet' zijn vast ook Jiddisch

Amsterdams idioom; Mokumse uitsprake

Bargoens [bɑrˈɣuns] is a form of Dutch slang.More specifically, it is a cant language that arose in the 17th century, and was used by criminals, tramps and travelling salesmen as a secret code, like Spain's Germanía or French Argot.. However, the word Bargoens usually refers to the thieves' cant spoken in the latter half of the 19th century and the first half of the 20th century Zie de categorie Yiddish language van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. Ondercategorieën. Deze categorie bevat de volgende 6 ondercategorieën, van een totaal van 6. B Bargoens‎ (1 C, 2 P) H Hebreeuws alfabet‎ (30 P) J Jiddisch woord‎ (8 P Woorden als 'gozer', 'tof' en 'mazzel' zijn Bargoens, die dáárvoor weer waren gejat (overigens ook Bargoens) uit het Hebreeuws en Jiddisch. Eén en ander las ik laatst terug in het Bargoens Woordenboek, dat ik ooit voor een tientje op de boekenmarkt aanschafte en nog steeds regelmatig doorblader Omdat in de smiezen hebben in het Bargoens voorkomt, lijkt het aannemelijk dat de uitdrukking een Jiddische of Duitse herkomst heeft. Een vergelijkbaar Jiddisch woord is er echter niet. Het Duits heeft dat misschien wel: het woord Schmiss, dat letterlijk 'een gapende wond' betekende en figuurlijk 'spleet, kier'

Jiddische woorden in bargoens, top 50 jiddische woorden in

Download Citation | Jiddisch-Hebreeuwse letternamen in het Nederlands en het Bargoens | This article is a sequel to an earlier study on the phonology and semi-morphology of Yiddish Hebraisms in. Jiddisch-Hebreeuwse letternamen in het Nederlands en het Bargoens Journal Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Volume | Issue number 124 | 4 Pages (from-to) 334-354 Document type Article Faculty Faculty of Humanities (FGw) Institute Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) Abstrac Jiddisch en Bajes · Bekijk meer » Bargoens. Bargoens of dieventaal is een term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren. Er is Jiddische invloed, invloed van het Romanes (zigeunertaal), in het zuiden van Nederland en in België veel Frans. Er zijn maar weinig Duitse woorden in het Nederlands Bargoens, omdat die te verstaanbaar zouden zijn Bajes is een ander woord voor gevangenis. Het woord is via het Jiddisch in het Amsterdams terechtgekomen, en vervolgens ook in de gehele Nederlandse taal. Andere woorden in de Nederlandse taal: bajesboot, bajesklant en bajesmaf. De Penitentiaire Inrichting Over-Amstel te Amsterdam wordt ook wel Bijlmerbajes genoemd..

(Jiddisch-Hebreeuws) in 'naar de gallemieze': te gronde 2. (Jiddisch-Hebreeuws) in 'naar de gallemieze maken': bederven 3. (Jiddisch-Hebreeuws) in 'aan de gallemieze liggen': blut zijn Woordherkomst Herkomst: Bargoens T-Shirt met de opdruk Gozer, is ontleent uit het Jiddisch en betekend 'Jongeman'. In het Bargoens kan het op verschillende manieren gebruikt worden, voor zowel onbekende als bekenden mensen. Ook gebruikt men Gozer als informele begroeting. Hey, gozer. Hoe is het? of Hey gozer, ken je niet uit je doppen kijke Bargoens. Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen. Exclusieve verkoop voor Nederland. Bargoens was oorspronkelijk de geheimtaal van zwervers en marskramers, maar ontwikkelde zich later tot het jargon van inbrekers, dieven en andere criminelen Definitions of Bargoens, synonyms, antonyms, derivatives of Bargoens, analogical dictionary of Bargoens (Dutch Wieberen is een via het Jiddisch aan het Bargoens ontleend woord, dat vooral in het Amsterdams dialect voorkomt maar ook elders in Nederland regelmatig wordt gebezigd.. De betekenis is 'weggaan, ophoepelen, opzouten, oprotten'. Het Bargoens was de geheimtaal van dieven, landlopers en rondtrekkende handelaren en heeft veel aan de Jiddische taal ontleend. . Wieberen is afgeleid van het Bargoense.

Bargoens is een sociale taalvariatie en een minderheidstaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door voornamelijk daklozen, zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren. In de volksmond wordt hierdoor dikwijls gesproken van een dieventaal of geheimtaal. Inmiddels is het Bargoens zo ingeburgerd dat. Title: Jiddisch-Hebreeuwse letternamen in het Nederlands en het Bargoens: Published in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 124(4), 334 - 354

Joodse spelling - mokums

 1. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs
 2. Het Jiddisch is een Germaanse taal, die door ongeveer vier miljoen joden over de hele wereld gesproken wordt. De naam is afgeleid van Middelhoogduits Jüd, Jiddisch (Jodenduits) yid (Jood). (2002) een bargoens woord. het zou afgeleid zijn van het jiddisch
 3. Omdat in het Rotwelsch (het Duitse Bargoens) een vorm Gais, Gaies 'mensen' geattesteerd is (Wolf 1960), lijkt de eerste hypothese het waarschijnlijkst. Mogelijk is door secundaire invloed van Jiddisch chajjes 'dieren' het Nederlandse woord een pejoratief geworden. In het Bargoens droegen combinaties met een bn. vaak een aparte betekenis, bijv
 4. Is Bargoens (Een soort Amsterdamse verbastering van Hebreeuws en Jiddisch, ooit gesproken door het geboefte van de stad) voor een jenevertje
 5. jiddisch hebreeuws in nederlands en bargoens Users without a subscription are not able to see the full content. Please, subscribe or to access all content
 6. Many Western Yiddish words in Bargoens have retained their original sound and meaning, just as Ms. Elata-Alster says. Besides the examples she gives, one can point to words like dalles, poverty.

Onder Plat Amsterdams scharen we soms woorden uit het bargoens en het Jiddisch maar andersom gebeurde dat net zo goed, zo ontstond een mix van woorden die uit alle windstreken afkomstig konden zijn maar op de een of andere manier verbonden waren aan het Jiddisch of het bargoens Het Jiddisch was de gemeenschappelijke taal van joden in noordelijk en oostelijk Europa. Aan het Jiddisch ontleend zijn woorden als gein, goochem, habbekrats, kapsones, ramsj, smoes en wieberen. Veel jiddische woorden kwamen terecht in de dieventaal Bargoens, de geheimtaal van de onderwereld Pejorisatie en amelioratie. De dieventaal of het Bargoens moest voor buitenstaanders uit de aard der zaak zo onbegrijpelijk mogelijk zijn. Met name veel van oorsprong Hebreeuwse leenwoorden zijn op die manier via het Jiddisch in het Bargoens en vervolgens in het Nederlands terechtgekomen, zij het vaak met een pejoratieve betekenis. Bijvoorbeeld bajes, een van de Bargoense termen voor.

Bargoens l CambiumNe

Plat Amsterdams Mens en Samenleving: Communicati

Gannef, ook wel gespeld als gannew, gannif of ganf, is een van oorsprong Hebreeuws woord , dat via het Jiddisch en daarna het Bargoens in het Nederlands en enkele andere talen waaronder het Engels [1][2] en het Duits [3] terechtkwam.Het betekent dief, schelm, schavuit en is dus met name als schimpwoord bedoeld.[4] Het meervoud gannowem of gannofem is minder in gebruik 4 feb. 2021 - De wollef en de seve geitjes. Het bekende sprookje in plat Amsterdams. Een variatie op De Wolf en de zeven Geitjes in plat Amsterdams. Oftewel: De geitjes schrokke sich t laseres. De wollef sloeg se hallef lens en frat se op. Alleen t sevende geitje was zo link om in de klok te duike en bleef daar sitte tot de wollef pleite was. 0 Een gotspe (chotspe) is een uiting of handeling waarvan het betekenis-spectrum ligt tussen 'gewaagd' en 'brutaal'.Het eerste gedocumenteerde gebruik van 'gotspe' in het geschreven Nederlands dateert van 1937.. Klassiek voorbeeld van een gotspe: Iemand die zijn vader en moeder vermoordt, en vervolgens de rechter om clementie vraagt omdat hij wees is.. Het Amsterdamse dialect kent veel Jiddische en Hebreeuwse leenwoorden, als mazzel, mesjogge, nebbisj, achenebbisj en koosjer. Daarvan afgeleid zijn termen terechtgekomen in het Bargoens: Koosjer was in oude Amsterdamse penosekringen een term voor een plaats waar weinig politie in de buurt was en men gemakkelijker z'n gang kon gaan

De uitdrukking toffe peer heeft niets met het fruit te maken. De oorsprong is in Amsterdam te vinden. Het Mokumse dialect kent veel woorden uit het Jiddisch en het Bargoens ('dieventaal'). 'Tof' is Jiddisch voor 'goed' of 'fijn' en 'peer' betekent 'kerel' in het Bargoens Zo blijft bijv. het Bargoens van Brussel en van Sint Niklaas, opgetekend door resp. Paul Hermant (1933: 26 68) en (1934: ) en Marcellyn Dewulf (1980: 5 127), in De Geheimtalen, ook in de tweede uitgave van 2002, onvermeld. In dit jonge zuidelijke Bargoens is de invloed van het Jiddisch onbeduidend, maar die van het Frans des te groter. 3 Volgens een gangbare theorie zouden Nederlanders de term hebben opgevangen van Jiddische reizigers of joodse landgenoten en deze hebben vertaald in gallisch. Gebruik van het woord in het Nederlands Het woord gallisch zou volgens het Bargoens woordenboek van Enno Endt (1972) een relatie hebben met het woord 'geil' en daarvan een speelse vervorming hebben

Het was dus een soort geheimtaal. Deze vorm van Bargoens bestond naast de versie die vooral door handelaren gebruikt werd. Deze ontwikkelde zich voornamelijk buiten Holland. Voor die tijd werd het door de lagere klassen gesproken. Veel Bargoense woorden zijn afgeleid van Jiddische woorden De tekst van The Yiddish Policemen's Union is doorspekt met Jiddisch en nep-Jiddisch wat de lezer soms voor raadselen stelt. Hoewel het een zekere charme heeft om niet precies te weten wat een woord betekent, en hoewel sommige woorden, zoals Shoyfer, in de context meteen duidelijk zijn, heb ik een woordenlijstje gemaakt waarin ook wat context en uitleg over andere mogelijk vreemde woorden. Hoodie met de opdruk Mokum, wat een andere naam voor 'Amsterdam' is. Op beide mouwen staan op de onderkant de bekende Andreaskruisen afgebeeld. Amsterdam was (en is) een populaire stad voor Joden, vandaar dat er veel Jiddisch in Nederland gesproken werd. Het woord Mokum is dan ook een afgeleide van het Jiddische woord voor stad, elke grote stad in Nederland was dan ook Mokum

Men kan het vergelijken met jongerentaal, boeventaal of bargoens, het jiddisch en zigeunertaal en dergelijke groepstalen. Het Leidse stadsdialect heb ik verschillende stadia verdeeld. Achtereenvolgens behandel ik de eerste periode tot 1577, toen Leiden nog een gewone Hollandse stad was,. dieventaal die opmerkelijk veel Jiddische leenwoorden heeft overgenomen Versta jij dat Bargoens niet? Bron: nl.wiktionary.org: 2: 0 0. Bargoens. Bargoens of dieventaal is een term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogen [.. Bargoens is de taal die in de 17e/18e eeuw dieven en dergelijke met elkaar spraken. Tengels, kladden, hoi, neuken en jatten komen ook uit het Bargoens. Jat en tengel zijn jiddisch

Bargoens - 11 definities - Encycl

 1. Search Your search for 'language_keyword:( Yiddish )' returned 4 results.Modify search Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles firs
 2. Via het Jiddisch (mengtaal Duits-Hebreeuws) en het Bargoens (taal van de onderwereld) en het Mokums (Amsterdams) en Rotterdams is veel bewaard gebleven. Aan de hand van die woorden -die ook Flakkeeënaars zullen herkennen- worden de verhalen uit de Bijbel benaderd
 3. Tot me 't Bargoens toch zoe sterk mèt Amsterdam associeert, heet ouch te make mèt de sterken invlood vaan 't Jiddisch die 't Bargoens oondergóng: veur 't oetbreke vaan d'n Twiede Wereldoorlog had Amsterdam 'n oetzunderlek groete Joedse bevolking (veural geconcentreerd in de Jodenbuurt, in 't ooste vaan 't centrum)
 4. Hebrew, yiddish and 'bargoens' dutch. image. Image Bargoens Records. More specifically, is it a language cant in arose the century,17th. image. Image Bargoens Woordenboek. Pin print nederduitsch woordenboek, woordenboek,En. image. Image Takenblad Over Bargoens In Brussel En - Taalanderwijs.org
 5. 'Tof' is Jiddisch voor 'goed' of 'fijn' en 'peer' betekent 'kerel' in het Bargoens. Een lekker gerecht is peertjes in rode wijn. Ik maak van het sap dat na het smullen overblijft een lekkere gelei: rode wijn-, peren- en kaneelgelei

Via het Jiddisch (mengtaal Duits-Hebreeuws) en het Bargoens (taal van de onderwereld) en het Mokums (Amsterdams) en Rotterdams is veel bewaard gebleven. Aan de hand van die woorden die ook Flakkeeënaars zullen herkennen worden de verhalen uit de Bijbel benaderd Uiteenzetting over Groepstalen voor het vak nederlands. Dit verslag is op 10 april 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Export Citations. The options below allow you to export current page of search results into plain text or into your citation manager

Plat Amsterdams woordenlijst en ETYMOLOGIEBAN

gijp – ARGOTbargoensWaar komt het woord &#39;gokken&#39; vandaan? Wij zochten het voor
 • Bethany Joy Lenz husband.
 • 4G netwerk Nederland.
 • Voorbeeld zinnen.
 • N. thoracicus longus innervatie.
 • Paleis Florence museum.
 • Hotel Bergen Limburg.
 • Queen Mary 2.
 • Paired t test calculator.
 • Nienke de la Rive Box Klokhuis.
 • Wikipédia fr.
 • Hoe lang kan een hond zonder drinken.
 • Feriolo camping.
 • Pokemon db typhlosion.
 • Hardwired meaning.
 • Pijn in bovenbeen en heup.
 • Kruidenzaden.
 • Tomaten kalk geven.
 • Zeepbakje hout.
 • Medische diagnostiek salaris.
 • Hoe werkt Instagram volgers.
 • 112 Delfgauw.
 • D&d harvest god.
 • Kosten spoedaanvraag rijbewijs.
 • Bootstore Nijmegen.
 • Lille evenementen 2019.
 • Café Kadans Nijmegen.
 • Daley Blind getrouwd.
 • Lichaam reinigen van parasieten.
 • Cubecraft maps download.
 • VALKENKAST bouwtekening.
 • Verstappen uitvaart Geldrop.
 • Engelse kostschool.
 • Tablet in netwerk opnemen.
 • We travel not to escape life, but for life not to escape us.
 • Overtreffende trap Engels oefenen.
 • Bootcamp Salsa Amsterdam.
 • Winnaar Australian Open 2017.
 • Piet Veerman getrouwd.
 • Hotels in de Eifel.
 • Voice over man.
 • Hardwired meaning.