Home

Exodus betekenis

Exodus is een Griekse jongensnaam en betekent Afsluiten van de grote groep Exodus, (lett.) uittocht, naam van het tweede bijbelboek; (fig.) massale uittocht uit een land of streek; ook wel uit een bepaalde gemeenschap. Het tweede van de vijf boeken van Mozes draagt de naam Exodus 'uittocht', naar de geschiedenis van de uittocht uit Egypte in het begin van het boek. Deze naam is via de Vulgaatvertaling uit de Griekse verta Exodus kan verwijzen naar: Exodus (boek), een Bijbelboek. De Uittocht uit Egypte, een verhaal uit het Bijbelboek Exodus. In overdrachtelijke zin, een uittocht van mensen. Exodus (schip, 1928), schip dat Joden in 1947 naar Palestina bracht. Exodus (organisatie), samenwerkingsverband van de elf Exodus huizen in Nederland

Betekenis Exodus

Wat is de betekenis van Exodus - Ensi

 1. Exodus 1-20. 1. Algemeen kader. In de Bijbel kunnen we vele verhalen terugvinden waarin mensen op weg gaan. Door het verhaal te actualiseren kunnen we de betekenis ervan voor ons op het spoor komen. We kunnen hiervoor de driedeling gebruiken, zoals die in het verhaal naar voren komt
 2. Exodus ©Israël in Egypte onderdrukt Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jakob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin
 3. Heidens 1) Afgodisch 2) Barbaars 3) Duivels 4) Enorm 5) Enorm (figuurlijk) 6) Flink 7) Geweldig 8) Goddeloos 9) Idolaat 10) Moeilijk 11) Niet christelijk 12) Niet christelijk (cryt.
 4. Exodus Book. Exodus is het tweede boek van de Bijbel, in het Oude Testament, dat vertelt over de slavernij van Hebreeën in het oude Egypte en hun bevrijding door Mozes die hen naar het Beloofde Land bracht. Het boek Exodus is een van de 5 boeken van de Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy

Exodus - Wikipedi

Wat Betekent exodus? De betekenis van exodus is: uittocht, uitgang Massaal vertrek, uittocht, van bevolking om te ontsnappen aan een gevaar zoals een aardbeving of om sociale, politieke of andere redenen. Betekenis exodus. Er is al veel gezocht naar de betekenis van exodus en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'exodus', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het tweede boek van Mozes genaamd Exodus ; hoofdstuk 3 Exodus, hoe het allemaal begon Het is 1979. Gevangenispredikant Jan Eerbeek zit achter zijn bureau in de jeugdgevangenis in Vught, werkend aan de preek van zondag. Zijn werkkamer biedt uitzicht op de luchtplaats, waar jongens van een jaar of achttien een balletje trappen. Een jongen, Romano, kijkt naar binnen en roept: Hé do (dominee) Exodus, (lett.) uittocht, naam van het tweede bijbelboek; (fig.) massale uittocht uit een land of streek; ook wel uit een bepaalde gemeenschap.. Het tweede van de vijf boeken van Mozes draagt de naam Exodus 'uittocht', naar de geschiedenis van de uittocht uit Egypte in het begin van het boek. Deze naam is via de Vulgaatvertaling uit de Griekse vertaling overgenomen Exodus, het tweede boek uit de Pentateuch, is vooral het verhaal van Mozes. In dit bijbelboek wordt verteld over de uittocht van het joodse volk uit Egypte, waar het in slavernij leefde, en over de daaropvolgende gebeurtenissen in de woestijn Dit woord treffen we onder meer aan in Genesis 44:2,12,16,17 en Jeremia 35:5. Omdat het moeilijk is om zich een beker in de vorm van een amandelnoot voor te stellen moest de SV dit woord in Exodus 25 en 37 wel met schaaltje vertalen. De HSV geeft echter de voorkeur om niet te ver bij de betekenis van beker vandaan te gaan

exodus Geen resultaat voor 'exodus' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere. In Exodus 25 t/m 31 wordt die misjkan, met de voorwerpen die daarin staan, tot in detail beschreven. Ook de kleding van Aäron, die daar als Grote Priester dienst doet, komt aan bod, net als de kleding van zijn zonen, die daar als gewone priester fungeren. Al die dingen hebben een betekenis 8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u » werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen », voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel. Nee, de betekenis van de Bijbelse naam Mozes is niet negatief. In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Mozes terugvinden? De naam Mozes is onder andere te vinden in de Bijbelboeken Exodus 2:1 en Matteüs 8:4

-De metafysische betekenis van de Exodus II

Pesach (Hebreeuws: פסח - afgeleid van 'sloeg over': Pasach), ook bekend als het lentefeest, vrijheidsfeest of matzefeest is een van de belangrijkste feesten in het jodendom 8 20:8 Ex. 16:23-30 31:12-14 Lev. 19:3 Deut. 5:12-15 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 20:10 Ex. 23:12 31:15 34:21 35:2 Lev. 23:3 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor. Betekenis van Exodus 20:12 God gaf de Israëlieten in de oudheid het gebod hun ouders te eren. Door aan dat gebod een belofte te koppelen, gaf hij een extra motivatie om het gebod te gehoorzamen. Hoewel Gods wet voor de Israëlieten, ook wel de wet van Mozes genoemd, niet langer bindend is, zijn Gods normen niet veranderd Betekenissen van EXO in het Engels Zoals hierboven vermeld, EXO wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Exodus. Deze pagina gaat over het acroniem van EXO en zijn betekenissen als Exodus. Houd er rekening mee dat Exodus niet de enige betekenis van EXO is

Exodus - de betekenis volgens Bijbels Lexico

28 Veel van de diepe geestelijke betekenis van Exodus, te zamen met de profetische toepassing ervan, is te vinden in Paulus' geschriften, in het bijzonder in hoofdstuk 9 en 10 van Hebreeën Betekenis exodus Er is al veel gezocht naar de betekenis van exodus en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Het boek Exodus eindigt na 40 hoofdstukken en loopt door in het volgende boek: Leviticus. Exodus eindigt met de aanwezigheid van God. De Israëlieten trekken iedere keer pas verder als de wolk ('s nachts was het vuur) dat ook doet. Stonden ze stil, dan overdekte de wolk de tabernakel en was Gods majesteit daar Er is een land van de levenden en een land van de doden en de brug is liefde, de enige overlevingskans, de enige betekenis. Thornton Wilder (The bridge of San Luis Rey) Inleiding Exodus. Kort gezegd: het verhaal van de uittocht van het Hebreeuwse uitverkoren volk uit Egypte onder leiding van Mozes, die hiervoo Het Hebreeuwse woord 'avot, dat traditioneel met '(voor)vaders' of '(voor)vaderen' wordt weergegeven, kan ook een bredere (inclusieve) betekenis hebben: '(voor)ouder

Exodus - Wikikid

In Exodus 28 staat het belangwekkende verhaal van de hogepriester Aäron en zijn kleding. God geeft hoogstpersoonlijk de gedetailleerde opdracht hoe de kleding eruit moest zien. In vers 9 lezen we, dat men twee Chrysopraas-stenen moest nemen en daar de twaalf namen der stammen van Israël in moest graveren, in de volgorde van geboorte exodus: Beluiste De betekenis van exodus vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van exodus gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken In het Oude Testament komt Gods genade vooral tot uitdrukking in het verbond dat hij met Israël sluit. God maakt zichzelf aan Mozes bekend als een 'God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig' (Exodus 34:6). Dat betekent niet dat God nooit straft (Exodus 34:7)

En als mensen Gods naam niet gebruiken, laat dat zien dat ze ook de prachtige betekenis ervan niet kennen. Wat betekent Gods naam dan? God zelf verklaarde de betekenis van zijn naam aan zijn trouwe dienaar Mozes. Toen Mozes naar Gods naam vroeg, antwoordde Jehovah: Ik zal bewijzen te zijn wat ik zal bewijzen te zijn (Exodus 3:14) Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd wordt. Het behandelt in verhaalvorm de principes die dit volk tot eenheid maken: heiligheid van hij laat allerlei verrassende en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten. Ook zijn centrale betoog is overtuigend: een volk dat in vrijheid wil leven, moet zich die vrijheid ook eigen. De brandende doornstruik staat dus symbool voor het Joodse volk. Am Jisraeel, het Joodse volk staat voortdurend in vuur en vlam.We worden constant door tsarot (sores, ellende en dreiging) omringd. Eigenlijk had het Joodse volk moeten vergaan Het woordje vreselijk had in de tijd van de Statenvertaling een heel andere betekenis dan nu. Het betekende letterlijk: iets om te vrezen , iets om ontzag voor te hebben . Tegenwoordig heeft het echter een uiterst negatieve betekenis die hier niet past

GENESIS | EXODUS. Een goed leesbare vers-voor-vers-verklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details. Aandacht voor recente inzichten op het gebied van de bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de bijbelboeken - Exodus 25:31,32. Licht. De menora was één van de voorwerpen in de tabernakel en later in de tempel. Het is een voortdurende herinnering voor het Joodse volk om een licht voor de wereld te zijn, zoals God dat van hen verwacht (Jesaja 42:6). Zeven. Het is geen toeval dat de menora zeven armen heeft (of eigenlijk een middenstuk en zes armen) Etymologie en betekenis. In de Kanaänitische mythologie was el (enkelvoud) een standaard aanduiding voor een god en komt voor in diverse Semitische talen, zoals het Aramees, Ugaritisch en paleo-Hebreeuws. Over het algemeen wordt aangenomen dat al deze vormen afleidingen zijn van het Noordwestsemitische zelfstandig naamwoord 'il.Het had de betekenis van machtige of sterke Exodus 19:17 In Exodus 19:17 staat dat het volk onder de berg Sinaï staat. De Talmoed verklaart dit al volgt: God hield de berg boven hen en zei: Als je de Tora naleeft, mooi. Zo niet dan zal dit jullie graf zijn. Er was 'dwang'. Tijdens Poeriem bleek de 'dwang' een vrije keuze te zijn. De donkere eeuwe Toespraken, lezingen, artikelen Exodus. Betekenis van Exodus bij herstel van het leven, Diaconaat Vrije Evang Gemeenten (2011-10-08) Exodus is een plaats waar mensen kunnen groeien, 30-jarig jubileum Exodus Den Haag (2011-10-01

Gratis woordenboek Van Dal

 1. mass exodus Nederlands. definitie van mass exodus. mass exodus vertaling. mass exodus betekenis. mass exodus vertalen. © Copyright © 2012 { Vertaling Engels.
 2. Als je de Bijbel openslaat, is de betekenis van Israël niet makkelijk te bepalen. Israël is de nieuwe naam van aartsvader Jacob (Genesis 35:10), die hij kreeg nadat hij worstelde met de 'man Gods' aan de rivier de Jabbok. Het betekent 'strijder Gods', hij die worstelde met God
 3. Exodus 17. Het water bij Massa en Meriba 1 Het volk Israël vertrok daarna uit de Sin-woestijn. Ze trokken van de ene plaats naar de andere. Ze gingen daar waar de Heer hen beval te gaan. Toen zetten ze hun tentenkamp op bij Rafidim. Maar daar was geen water
 4. Op Theologie.nl vind je honderden theologische artikelen, blogs en boeken. Lees nu gratis ons artikel over Woestijn en Jordaan. Over de betekenis van de plaats van het optreden van Johannes de Doper. Theologie.nl is het verdiepend platform voor kerk, theologie en geloof
 5. Nee, de betekenis van Sifra is positief. In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Sifra terugvinden? De naam Sifra is onder andere te vinden in het Bijbelboek Exodus 1:15

Exodus 27. Het altaar voor de brand-offers 1 Maak het altaar voor de brand-offers. Maak dat van acaciahout. Het moet 5 el (2,25 m) lang en 5 el breed worden, zodat het vierkant is. Het moet 3 el (1,35 m) hoog worden. 2 Maak horens aan de vier hoeken. Die horens moeten één geheel zijn met het altaar Exodus 14 eindigt met de volgende zin: Zij kregen ontzag voor de Heer en stelden hun vertrouwen in hem en in Mozes zijn dienaar. (vers 31). Dat was precies waar de Heer in dit alles op uit was. Om deze mensen te leren dat zij geen slaven meer zijn. Dat ze Egypte echt achter zich mogen laten. Dat Egypte niet hoeft voort te leven in hun hoofd en. Het tweede boek, Exodus, begint met de dood van Jozef en verhaalt Mozes' geboorte in een tijd van slavernij, de bevrijding van Gods volk uit Egyptische knechtschap en de inwijding van het Wetsverbond bij de Sinaï; het bevat details omtrent de bouw van de centrale plaats van aanbidding in de wildernis, namelijk de tabernakel (historische gebeurtenissen van 1657 tot 1512 v.G.T.)

Exodus (boek) - Wikipedi

 1. Ander woord voor exodus? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als exodus in het Nederlands
 2. Exodus, de 4e single van het nieuwe album is uit! Het nummer is vanaf nu te verkrijgen via iTunes, te luisteren via Spotify en te zien op YouTube. We hebben namelijk ook een te gekke video clip gereleased! Het idee van EXODUS komt van Andy Stuijfzand. Hij deelde zijn..
 3. Het is bijzonder dat God in Zijn grootheid alle sterren een naam en betekenis geeft ter ere van Zijn grootheid en tot teken voor Zijn tijd die komt. Matzes. Naast het Pesachoffer dat moest worden gebracht moest het volk Israël ook alle chamets (zuurdesem) uit hun huis halen, om vervolgens zeven dagen lang ongezuurd brood te eten (Exodus 12:15,19)
 4. Preek over Exodus 17,1-8: Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars, Ik begin met de jongens en meisjes van groep 5 t/m 8. Kom maar naar voren. -Er zit nog een betekenis in het woord dat hier gebruikt wordt. Er zit ook in dat je iemand voor de rechter sleept
 5. Benieuwd naar het liedje en de betekenis van karma s messenger? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van exodus! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van exodus en zie welke nummers wij nog meer van exodus in ons archief hebben staan zoals karma.
 6. De exodus was geen uittocht Geen uittocht uit Egypte, geen veertig jaar door de woestijn, geen heroïsche verovering van het Beloofde Land. Spijtig voor wie de Bijbel letterlijk neemt, maar het Boek der Boeken staat vol mythen.Door Marcel Hulspas.
 7. De betekenis van arnion kan niet losgezien worden van de associatie met de gewone offercultus, het paasfeest en plaatsvervangend lijden van de dienaar van JHWH. In de Openbaring van Johannes verschijnt dit geslachte lam nu als overwinnaar op het kwaad

exodus - hoger honin

 1. Exodus 17 Exodus 17. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 16. opheffen tegen de troon van de HEER, 17:16 Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER - Betekenis van het Hebreeuws onzeker. Ook mogelijk is de vertaling:.
 2. Benieuwd naar het liedje en de betekenis van radiant light? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van exodus! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter e van exodus en zie welke nummers wij nog meer van exodus in ons archief hebben staan zoals radiant light
 3. Exodus 26: De tabernakel De tekst Stilstaan bij. De ark Bij een koninklijke troon in het Oude oosten hoorde een voetenbank. Dat was een kist waarin de wetten van het land werden bewaard, zodat de koning ze altijd bij de hand had, maar ze ook 'met de voeten kon treden'. De God van Israël, de koning van de wereld, troont in de hemel
 4. Brexodus: Samentrekking van brexit en exodus (de zoveelste brexitcombinatie.....). De uittocht van staatsburgers van continentale lidstaten van de Europese Unie als gevolg van de Brexit. Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU is er ook geen vrij verkeer van personen, goederen en diensten meer mogelijk.De op dit moment in het VK werkzame personen zullen dan.
 5. Alle producten bij Amazon - Groot aanbod, kleine prijzen - amazon.nl. www.amazon.nl/Sho
 6. De exodus ontrafeld - Bijbelverhalen in hun context -De betekenis en ontstaansgeschiedenis van de religieus-literaire werken Iedereen kent het verhaal van Mozes die de Rode Zee in tweeën splitst, zodat hij zijn volk veilig uit Egypte naar het Beloofde land kan leiden. En het verhaal.
 7. 1 dag geleden · De uittocht uit Egypte of exodus is het verhaal uit de Hebreeuwse Bijbel over het vertrek van de Israëlieten uit het oude Egypte. In de strikte betekenis van het woord heeft de term alleen betrekking op het vertrek uit Egypte zoals beschreven in Exodus; in bredere zin heeft de term ook betrekking op het ronddolen in de woestijn tussen Egypte en Kanaän, de periode waarin.
Was There an Exodus? » Mosaic

De Exodus voelt licht aan, zonder goedkoop over te komen. Dat is een bijzonder lastige prestatie om te bereiken. Het ligt in lijn met de reggae muziek. Reggae luistert namelijk makkelijk weg, maar er zit vaak diepere betekenis in de muziek. Dat is absoluut geen lichte kost Betekenis van Mozes Mozes is een Hebreeuwse naam voor jongens. De betekenis is `verlosser` De naam Mozes wordt het vaakst gegeven aan Nederlandse jongens.en bestel een gratis proefdruk! Als het te lang is gebruikt men: Mose. Wat zegt men in andere landen? Moise (Franse) Moos Mose. Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal. Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd Het woord Exodus is Latijn en betekent zoiets als uittreksel. Het is afgeleid van het Griekse Exodos, dat dezelfde betekenis heeft. Dit komt vooral voor in de Bijbel, maar ook in andere religieuze boeken zoals de Thora. In de christelijke Bijbel behoort het boek Exodus tot de Pentateuch. Dit zijn de vijf boeken van Mozes

De godsnaam in Exodus 3:13-15: Over de betekenis en de vertaling van אֶהְֶיֶה, 45-54. Edgar Kellenberger, De verharding van het hart van de farao: Een blik vanuit vogel- of kikvorsperspectief, 55-62. Eep Talstra, Exodus 16: Vragen naar literaire reconstructie, compositie en theologie, 63-74. Bob Becking De betekenis van de vrije wil: kiezen om de goddelijke wil te gehoorzamen of niet De wetten van de vier bewaarders komen we tegen in Exodus 21-24. Een bewaarder (shomer) is elke persoon, die om welke reden dan ook, verantwoordelijk is voor een voorwerp dat eigendom is van een ander

Bijbelstudie van Exodus 25-28

Sabbat (sjabbat, Exodus 20:8-11 en Deuteronomium 5:12-15) De sabbat valt op de zevende dag van de week. Hij gaat in op vrijdag bij zonsondergang en eindigt op zaterdagavond een uur na zonsondergang. Het is een dag waarop niet gewerkt mag worden, omdat God op de zevende dag rustte van zijn scheppingswerk (Exodus 20:11) Het gouden stierkalf Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: 'Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, (32:1) Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan - Ook mogelijk is de vertaling: 'Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan'. want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit. De betekenis van Pasen: Exodus uit Egypte, de kruisiging van Jezus of de paashaas. Pasen was voorbij en ik zag de Tien Geboden en de Apocalyps op RecordTV (Braziliaanse televisie). Dat zette me aan het denken, geeft dat geen duidelijke boodschap aan de Brazilianen en de wereld

Wat betekent EXODUS RABBA? Hieronder vind je een betekenis van het woord EXODUS RABBA Je kunt ook zelf een definitie van EXODUS RABBA toevoegen Excurs 11, 'De historiciteit en betekenis van de tabernakel'. In 2018-2019 zijn in de digitale editie de inleidende artikelen en de excursen van Genesis en Exodus herzien en uitgebreid. Een nieuwe excurs 12 gaat over Israël in het land Gosen (Avaris). De uitleg van de hoofdstukken van Genesis en Exodus is gecontroleerd en uitgebreid In Eén van ons is Kenneth Herdigein levenslang gestrafte Luc S. Hij worstelt met de betekenis van zijn uitzichtloze bestaan. De komst van schrijver Katrien Achenbach naar de gevangenis, waar ze een schrijfgroep gaat begeleiden, brengt hem uit zijn evenwicht. Luc doet niet mee met de groep maar gaat wél een geheim logboek bijhouden. En hij ontfermt zich over Karim, een jonge getalenteerde.

Wachten op betekenis – Archined

Het Exodusverhaal: Op weg gaan met elkaar en met God

Het vertellen van de Exodus Het is een mitswa (gebod) om steeds weer over de Exodus te vertellen. Dit geld ook voor de grote geleerden. Steeds moet weer de betekenis van de Exodus uitgelegd worden: waartoe het diende en dat de Joden dit aan God te danken hadden Ketter in zijn specifieke betekenis is een aanduiding voor een aanhanger van een ketterij, een leerstelling, die bewust en opzettelijk in tegenspraak is met datgene wat een bepaalde geloofsgemeenschap beschouwt als de fundamentele geloofsleer. Het woord ketter kan ook in algemene zin gebruikt worden. Het heeft dan een pejoratieve betekenis om. Het woordje vreselijk had in de tijd van de Statenvertaling een heel andere betekenis dan nu. Het betekende letterlijk: iets om te vrezen, iets om ontzag voor te hebben. Tegenwoordig heeft het echter een uiterst negatieve betekenis die hier niet past. Exodus 15 Het tweede boek van Mozes Exodus × Notities: Opslaan.

Exodus 1 (NBV) - EO

Jahweh (JHWH) In Exodus 3 wordt verteld hoe God aan Mozes zijn naam bekendmaakt: 'Ik ben die ik ben', 'Ik zal er zijn' - een naam die Gods wezen tegelijk verhult en openbaart. Als in het Hebreeuws de klinkertekens werden weggelaten, werd deze godsnaam geschreven als JHWH, het zogenaamde Tetragrammaton. Heilige huiver verbiedt nog steeds deze naam u.. Uitleg over de tabernakel door J.G. Fijnvandraat tijdens de EXPO EXODUS in 1990

Heidens - 3 definities - Encycl

Mozes was de grootste profeet ooit die het Joodse Volk in de Exodus leidde uit Egypte en de Tora op de Berg Sinaï ontving. Moshe betekent 'getrokken uit (het water)' (Exodus 2:10), want in een diepere betekenis was Mozes zijn bestemming het Joodse Volk uit de slavernij te halen Hun betekenis in deze laatste tijd. De geesten die de Amalekieten ooit motiveerden gedurende hun vernietigend rondzwerven, vallen de gelovigen nog steeds aan tot 'het overblijfsel' (the remnant) de beloofde vernietiging op hen zal vervullen (Exodus 17:14). We zien in onze tijd dat de verenigde machten dezelfde plannen worden smeden als zij Exodus 15:20; En Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit, haar na, met trommelen en met reien. De 'Exodus' zou zich hebben afgespeeld rond de 13e eeuw voor Christus en niet lang daarna zou deze zijn beschreven (in het boek Exodus)

Paard en ruiter wierp Hij in zee - Protestantseexodus - WikiWoordenboekBetekenis Bijbelse tekst - Golden Energy CenterJoodse symbolen: Joodse symbolen en symboliek: mezoezaLeviticus - Wikipedia

De betekenis van de Bijbelse naam Mirjam is niet helemaal zeker. Het zou iets als 'opstand' of 'rebellie' kunnen betekenen. Andere bronnen spreken va Nee, de betekenis van Aaron is positief. In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Aaron terugvinden? De naam Aaron is te vinden in het Bijbelboek Exodus 4:14 en Lucas 1:5. Wie was Aaron en wat deed hij? Aaron is de oudere broer van Mozes Exodus kan verwijzen naar: Exodus (boek), een Bijbelboek Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Exodus inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Exodus en verwijzingen daarnaartoe Zoals elke DICHOTOMIE is ook die tussen confrontatie en exodus een grove simplificatie van de realiteit. BETEKENIS: tweedeling, onderscheid UITSPRAAK: [die-cho-to-mie] WOORDFEIT: Dichotomie was oorspronkelijk een filosofische term om een tweedeling binnen één begrip aan te duiden

 • 2x modaal inkomen.
 • Modemerk Milano.
 • Braadworst invriezen.
 • Centro Oberhausen VIP karte.
 • Pijn in bovenbeen en heup.
 • Occupy vertaling.
 • Noorse Elandhond.
 • Busschema Madeira.
 • MEmu emulator safe.
 • IKO Restaurant Osnabrück.
 • Loopeend kuiken kopen.
 • Printer print 1 kleur niet.
 • Wanneer is iets brocante.
 • Pyjama moeder en Kind.
 • Verjaardagsfeestje regio Kortrijk.
 • De Kruikenzeiker Twitter.
 • Permanente leden Veiligheidsraad 2018.
 • AC luxatie oefeningen.
 • Verlaten zwembad Nederland.
 • Engerlingen beukenhaag.
 • First Floor Classic Cars Vijfhuizen.
 • Baby jacuzzi.
 • Tennishal Blauwe Meer.
 • Enterprise D.
 • Tandemasser caravan te koop.
 • Shih tzu pups te koop 2020.
 • James Franco Series.
 • Zwanger roos haar.
 • Youtube com evanescence my immortal.
 • Herbergier Elst.
 • Camera slaat foto's niet op.
 • Slideshow maken met muziek.
 • Timelapse maken GoPro.
 • Kajol Age.
 • Orderbevestiging Engels voorbeeld.
 • The Aftermath IMDb.
 • Havo sectoren.
 • Duinhoeve app.
 • Bult achillespees.
 • Vliegende eekhoorn kopen.
 • Hellehond De Lutte.