Home

Kadaster eigendomsakte

Eigendomsbewijs huis opvragen? - Kadasterdata geeft u snel

Het eigendomsbewijs of de eigendomsakte is een document waarin officieel is vastgelegd wie de eigenaar van een perceel en eventuele woning is. U ontvangt deze na het passeren van de akte van levering bij de notaris. Het is een afschrift van die akte van levering, welke is ingeschreven bij openbare registers U kunt een kopie (afschrift uit de registers) aanvragen van een bepaalde akte. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden. Maar we registreren ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) zijn geregeld

Als een akte bij de notaris is ondertekend, wordt deze door de notaris ter inschrijving naar het Kadaster gestuurd. De verkoopprijs is bekend zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Het koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt met de verkoopprijzen van woningen en appartementen die verkocht zijn aan particulieren Kadaster BES-eilanden ; Zoek. Overzicht akte en onderzoek. Hebt u een kopie van een akte nodig? Of bent u op zoek naar een bepaling in een akte, informatie over vroegere percelen, een specifiek stuk of een bepaald type akte? Op deze pagina vindt u welke informatie u bij ons kunt opvragen Gebruik voor commerciële-, politieke- of verkiezingsdoeleinden is in geen geval toegestaan. Een kadastraal uittreksel dat u via Myminfin aanvraagt voor een eigen goed is gratis. schriftelijk (per e-mail of op papier) een eigendomstitel aanvragen bij het Kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de ligging van het goed

Kopie akte (afschrift uit register) nodig - Kadaster

Eigendomsakte nodig van je huis of ander pand? Dat is heel vervelend maar bij Kadasterservice kun je een afschrift (kopie) van de eigendomsakte opvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. Er staat veel informatie in het document; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom en Kopie Koopakte (= eigendomsakte) opvragen. De koopakte is een document met verschillende namen. Vóór het tekenen bij de notaris wordt het document koopakte genoemd. Zodra er getekend is en het document is ingeschreven wordt het de eigendomsakte of bewijs van eigendom genoemd Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens Het Kadaster bevordert de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed, schepen en luchtvaartuigen. Het registreert gegevens over vastgoed en verstrekt hierover (tegen betaling) informatie Het Uittreksel eigendomsakte, oftewel het kadastraal bericht eigendom, bevat in het kort de informatie van de actuele eigendomsakte uit het openbaar register. In dit uittreksel staat bijvoorbeeld wie de gerechtigden zijn van een perceel. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een persoon die het recht heeft om er gebruik van te maken

De administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) stelt het kadastraal inkomen vast voor in België gelegen onroerende goederen. Daarnaast beheert ze het kadastrale percelenplan. Via een kadastraal uittreksel kunt u een uittreksel uit de patrimoniale documentatie krijgen Een eigendomsakte is een notariële akte waarin een koopovereenkomst is opgenomen. Door de inschrijving van de eigendomsakte wordt iemand eigenaar van een woning, stuk grond, gebouw, schip of vliegtuig

Eigendomsinformatie online bestellen? Bestel - Kadaster

 1. Het kadaster rekent kosten voor het inschrijven van akten. Het bedrag dat wordt gerekend door het kadaster bij leveringen en hypotheken is vaak: € 82,50 of € 144,50,-(tarieven: 2021). Door notariskantoren wordt vaak het laagste tarief doorgegeven bij het maken van een offerte
 2. Een eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat jij de eigenaar bent van de woning. Een eigendomsbewijs hoort bij een woning en is niet persoonlijk. Bij de overdracht van een woning wordt het afschrift van de notaris verstrekt aan de volgende eigenaar. Bekijk wat er in het eigendomsbewijs staat
 3. Het kan handig zijn om een kopie van de eigendomsakte op te vragen bij de verkoper van een woning. Zo kunt u alvast lezen over eventuele juridische bijzonderheden. Eigendomsbewijs van huis is kwijt: wat nu? Bent u het eigendomsbewijs van uw woning kwijt of is deze weg? Bij het Kadaster vraagt u dan een nieuwe op. Dit kost wel geld
 4. Bent u de koopakte van uw huis kwijt? Het kan zijn dat u deze akte van levering nodig hebt voor de verkoop of taxatie van uw huis. Bij ons kunt een kopie van de ingeschreven akte bij ons opvragen. Vraag nu aan op onze website
 5. Eigendomsakte= Eigenarenrapport + akte van levering. Weten wat wettelijk is vastgelegd in het Kadaster over een woning of perceel

Overzicht van de akten die u bij ons kunt - Kadaster

De eigendomsakte wordt opgemaakt om de overdracht van een onroerende zaak te voltooien. Wanneer een onroerend goed, Tevens zal de notaris onderzoek doen naar het onroerend goed, of het onroerend goed correct beschreven staat in het kadaster en of er bijvoorbeeld geen beslagen of andere rechten op het pand gevestigd zijn Een eigendomsakte is een gewaarmerkt afschrift van de transportakte. De eigendomsakte wordt ook wel de overdrachtsakte genoemd. De notaris kan aan u de eigendomsakte verstrekken. In de eigendomsakte. In de eigendomsakte staat: Wie de koper is. Wie de verkoper is. Welke onroerende zaak het betreft www.kadaster.nl. Divers aanbod van aktes in onze registers. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden. Maar we registreren ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) zijn geregeld. Eigendomsakte - Kadaster.b Er gelden heel wat regels voor nieuwbouw. Bereid je goed voor met deze artikels zodat je niet voor verrassingen komt te staan

Kadaster informatie over percelen is voor het grootste deel gratis. Op ons platform zijn de kadastrale percelen online gratis te bekijken via interactieve kaarten. De Eigendomsakte is ook handig als je jouw eigen koopakte niet meer kunt vinden! 29.95 Eigendomsakte Eigendomsakte woning nodig? De eigendomsakte laat zien wat er wettelijk is vastgelegd bij de laatste eigendomsovergang van een woning, appartement of bedrijfspand. Vraag eenvoudig een kopie van de Eigendomsakte aan bij Kadasterservice. U ontvangt het officiële document uit de Kadaster registers. Mijn Kadaster mijn.kadaster.n Eigendomsakte. Weten wat wettelijk is vastgelegd in het Kadaster over een woning of perceel. Handig bij koop of verkoop van... 29.95 Eigendomsakte. Weten Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen. 6.99 Eigenarenrapport. Terborchlaan 65 is een adres in Alkmaar. 1816 LB is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Holland. Interessante info over Terborchlaan 65 in Alkmaar: - De eerste stenen van dit pand werden in 1967 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 195 m2. - Het energielabel van dit pand is C. - De woningwaarde is momenteel 400.000 tot 500.000 euro

Gegevens van de eigenaar FOD Financië

Wat is de betekenis van Eigendomsakte? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Eigendomsakte. Door experts geschreven Taxandria-hof 13 is een adres in Budel.De postcode is 6021 ZA. Het gebouw staat in Noord-Brabant. Feiten over Taxandria-hof 13 in Budel: - De eerste stenen van dit pand werden in 1980 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 547 m2. - Dit pand heeft het energielabel B - De woning is dit jaar 400.000 tot 500.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn. Grote Molenstraat 97 is een locatie in Elst. 6661 DH is de postcode.Het gebouw staat in Gelderland. Interessante info over Grote Molenstraat 97 in Elst: - Dit pand is in 1948 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 3030 m2. - Dit pand heeft het energielabel A - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot. Kerkstraat 13 is een locatie in Wagenberg.De postcode is 4845 EC. Het gebouw staat in Noord-Brabant. Interessante info over Kerkstraat 13 in Wagenberg: - Dit pand is in 1985 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 1040 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woning is dit jaar 500.000 tot 600.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40. Kalfstraat 66 is een locatie in Maastricht. 6212 GX is de postcode.Het gebouw staat in Limburg. Interessante info over Kalfstraat 66 in Maastricht: - De eerste stenen van dit pand werden in 1926 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 305 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woning is dit jaar 400.000 tot 500.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer.

Oosterhulst 57 is een adres in Nieuwleusen. 7711 BE is de postcode.Het gebouw staat in Overijssel. Feiten over Oosterhulst 57 in Nieuwleusen: - De eerste stenen van dit pand werden in 1900 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 2305 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woning is dit jaar 400.000 tot 500.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20. Koningin Emmastraat 31 is een adres in Varsseveld. 7051 AM is de postcode.Het gebouw staat in Gelderland. Interessante info over Koningin Emmastraat 31 in Varsseveld: - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De actuele woningwaarde is onbekend, omdat de woning onlangs is gebouwd Kompasweg 11 is een locatie in Eindhoven. 5632 DJ is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Brabant. Feiten over Kompasweg 11 in Eindhoven: - De eerste stenen van dit pand werden in 1967 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 10273 m2. - Het energielabel van dit pand is D. - De woning is dit jaar 200.000 tot 300.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20. Looierslaan 30 is een locatie in Leidschendam.De postcode is 2264 AA. Het gebouw staat in Zuid-Holland. Feiten over Looierslaan 30 in Leidschendam: - De eerste stenen van dit pand werden in 1961 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 1363 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woning is dit jaar 750.000 tot 1.000.000 euro waard..

Calandweg 2 is een locatie in Arnemuiden.De postcode is 4341 RA. Het gebouw staat in Zeeland. Feiten over Calandweg 2 in Arnemuiden: - Dit pand is in 1972 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 450 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woningwaarde is momenteel 150.000 tot 200.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand Beatrixlaan 22 is een adres in Hoevelaken.De postcode is 3871 VC. Het pand is gevestigd in Gelderland. Feiten over Beatrixlaan 22 in Hoevelaken: - De eerste stenen van dit pand werden in 1967 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 140 m2. - Dit pand heeft het energielabel C - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro Wredehof 1 is een locatie in Rohel.De postcode is 8507 CN. Het gebouw staat in Friesland. Interessante info over Wredehof 1 in Rohel: - De eerste stenen van dit pand werden in 2001 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 1140 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40.

Video: Kadaster.nl - Informatie over eigendom en gebruik vastgoed ..

von Bönninghausenstraat 103 is een adres in Borne. 7622 TP is de postcode.Het pand is gevestigd in Overijssel. Interessante info over von Bönninghausenstraat 103 in Borne: - De eerste stenen van dit pand werden in 1995 neergelegd. - Het energielabel van dit pand is B. - De woningwaarde is momenteel 150.000 tot 200.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand Rubensstraat 11 is een locatie in Goor.De postcode is 7471 HX. Het pand is gevestigd in Overijssel. Feiten over Rubensstraat 11 in Goor: - De eerste stenen van dit pand werden in 1972 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 771 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot. Meidoornstraat 21 is een adres in Ulft. 7071 WG is de postcode.Het pand is gevestigd in Gelderland. Feiten over Meidoornstraat 21 in Ulft: - De eerste stenen van dit pand werden in 1963 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 1357 m2. - Het energielabel van dit pand is B. - De woningwaarde is momenteel 150.000 tot 200.000 euro Gebleektendijk 1 is een adres in Nederweert-Eind. 6034 RD is de postcode.Het gebouw staat in Limburg. Feiten over Gebleektendijk 1 in Nederweert-Eind: - De eerste stenen van dit pand werden in 1950 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 3920 m2. - Het energielabel van dit pand is C. - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar.

Welke kosten zijn aftrekbaar als je een woning koopt

Oudendijk 40 is een locatie in Woudrichem. 4285 WK is de postcode.Het pand is gevestigd in Noord-Brabant. Interessante info over Oudendijk 40 in Woudrichem: - De eerste stenen van dit pand werden in 1950 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 810 m2. - Het energielabel van dit pand is E. - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro Rhijnvis Feithlaan 114 is een locatie in Alkmaar. 1813 KT is de postcode.Het pand is gevestigd in Noord-Holland. Feiten over Rhijnvis Feithlaan 114 in Alkmaar: - De eerste stenen van dit pand werden in 1964 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 96 m2. - Dit pand heeft het energielabel D - De woning is dit jaar 200.000 tot 300.000 euro waard.. Maaslandstraat 8 is een locatie in Horn. 6085 CD is de postcode.Het pand is gevestigd in Limburg. Interessante info over Maaslandstraat 8 in Horn: - Dit pand is in 1961 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 177 m2. - Dit pand heeft het energielabel E - De woning is dit jaar 150.000 tot 200.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot 40. Edisonweg 4 is een adres in Vianen.De postcode is 4131 PC. Het gebouw staat in Utrecht. Feiten over Edisonweg 4 in Vianen: - Dit pand is in 2004 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 11190 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woning is dit jaar 500.000 tot 750.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot 60 euro per maand Hoge Slagen 349 is een locatie in 's-Hertogenbosch. 5233 SM is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Brabant. Feiten over Hoge Slagen 349 in 's-Hertogenbosch: - Dit pand is in 1971 gebouwd. - Het energielabel van dit pand is C. - De woning is dit jaar 150.000 tot 200.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot 40 euro per maand

Akte van levering Kadasterservic

Trintellaan 30 is een adres in Kortgene.De postcode is 4484 RJ. Het gebouw staat in Zeeland. Feiten over Trintellaan 30 in Kortgene: - Dit pand is in 1977 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 976 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woningwaarde is momenteel 400.000 tot 500.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot 40 euro per maand Bijkert 4 is een adres in Enkhuizen. 1602 HK is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Holland. Interessante info over Bijkert 4 in Enkhuizen: - Dit pand is in 1996 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 408 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woning is dit jaar 300.000 tot 400.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand

Vlasakker 8 is een adres in Sliedrecht.De postcode is 3363 WE. Het pand is gevestigd in Zuid-Holland. Feiten over Vlasakker 8 in Sliedrecht: - De eerste stenen van dit pand werden in 2008 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 115585 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 500.000 tot 600.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer. Herenstraat 8 is een locatie in Slagharen. 7776 AJ is de postcode.Het gebouw staat in Overijssel. Feiten over Herenstraat 8 in Slagharen: - Dit pand is in 1935 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 840 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60.

Kadastrale Kaart - Online Kadasterkaart van alle percelen

Van Broekhuizenstraat 37 is een adres in Rijssen. 7461 VV is de postcode.Het gebouw staat in Overijssel. Interessante info over Van Broekhuizenstraat 37 in Rijssen: - Dit pand is in 1975 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 205 m2. - Het energielabel van dit pand is B. - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro. Populierweg 13 is een locatie in Maastricht.De postcode is 6222 CN. Het gebouw staat in Limburg. Feiten over Populierweg 13 in Maastricht: - De eerste stenen van dit pand werden in 1956 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 1130 m2. - Dit pand heeft het energielabel C - De woning is dit jaar 150.000 tot 200.000 euro waard.. Kennemerboulevard 617 is een adres in IJmuiden. 1976 EP is de postcode.Het pand is gevestigd in Noord-Holland. Interessante info over Kennemerboulevard 617 in IJmuiden: - De eerste stenen van dit pand werden in 1998 neergelegd. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot 60 euro per maand Eigendomsakte - Kadaster.be www.kadaster.be. Waar kan ik een kopie van de eigendomsakte van mijn woning verkrijgen? Het origineel wordt bewaard bij de notaris die destijds de eigendomsakte van uw woning opmaakte. Ingeval u de naam van de notaris niet meer kent, kunt u terecht bij het Registratiekantoor van uw provincie Kerklaan 18 is een adres in Weesp. 1382 AK is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Holland. Interessante info over Kerklaan 18 in Weesp: - Dit pand is in 1960 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 130 m2. - Het energielabel van dit pand is B. - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot 60 euro per maand

Het kadastrale percelenplan raadplegen of afdrukken FOD

Over ons | Kadasterservice

Eigendomsbewijs / Eigendomsakte Huis Opvragen

Manzardstraat 9 is een adres in Eygelshoven.De postcode is 6471 CZ. Het gebouw staat in Limburg. Interessante info over Manzardstraat 9 in Eygelshoven: - Dit pand is in 1955 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 600 m2. - Dit pand heeft het energielabel E - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand Bavostraat 22 is een locatie in Nuth. 6361 CE is de postcode.Het gebouw staat in Limburg. Feiten over Bavostraat 22 in Nuth: - Dit pand is in 1985 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 428 m2. - Dit pand heeft het energielabel C - De woningwaarde is momenteel 100.000 tot 150.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand Het gaat hier om de eigendomsakte en de inschrijving van de eigendomsakte bij het Kadaster. Niet aftrekbaar. Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld. Woningen en andere onroerende zaken. Vraag: Aankoopprijs van de woning . Hypotheken en andere schulde

Rapporten of kaarten direct leverbaar in pdf, dwg, excel of csv. Planviewer heeft informatie over een bestemmingsplan, percelen, eigenaren, panden, kabels en leidingen, gebouwen of kadaster Essehout 148 is een locatie in Zoetermeer. 2719 ME is de postcode.Het pand is gevestigd in Zuid-Holland. Feiten over Essehout 148 in Zoetermeer: - De eerste stenen van dit pand werden in 1997 neergelegd. - Dit pand heeft het energielabel B - De woning is dit jaar 300.000 tot 400.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand

Hoornblad 23 is een locatie in Elst.De postcode is 6661 LE. Het gebouw staat in Gelderland. Feiten over Hoornblad 23 in Elst: - Dit pand is in 2010 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 377 m2. - Dit pand heeft het energielabel A - De woningwaarde is momenteel 400.000 tot 500.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand Gemeynte 7 is een locatie in Hoogerheide. 4631 MG is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Brabant. Interessante info over Gemeynte 7 in Hoogerheide: - De eerste stenen van dit pand werden in 2009 neergelegd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 994 m2. - Het energielabel van dit pand is A. - De woningwaarde is momenteel 500.000 tot 750.000 euro Schurinkstraat 22 is een adres in Ommen. 7731 GD is de postcode.Het gebouw staat in Overijssel. Feiten over Schurinkstraat 22 in Ommen: - Dit pand is in 1938 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 430 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60. Eigendomsakte. Weten wat wettelijk is vastgelegd in het Kadaster over een woning of perceel. Handig bij koop of verkoop van... 29.95 Eigendomsakte. Weten wat wettelijk is vastgelegd in het Kadaster over een woning of perceel.... Bestellen . Meer info 6.99 Bestemmingsrapport De.

Woonhuis in Heinkenszand | Ronald Zwolle Makelaars

Eigendomsakte Kadaster Kadasterservic

Kopie Koopakte (= eigendomsakte) direct opvrage

Boekerij 5 is een adres in Blokker. 1695 JA is de postcode.Het pand is gevestigd in Noord-Holland. Interessante info over Boekerij 5 in Blokker: - Dit pand is in 1982 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 912 m2. - Dit pand heeft het energielabel A - De woningwaarde is momenteel 150.000 tot 200.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand Energieweg 4 is een locatie in Neede. 7161 AG is de postcode.Het pand is gevestigd in Gelderland. Feiten over Energieweg 4 in Neede: - De eerste stenen van dit pand werden in 2009 neergelegd. - Dit pand heeft het energielabel A - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand Middelwaard 4 is een adres in Horssen.De postcode is 6631 BJ. Het gebouw staat in Gelderland. Feiten over Middelwaard 4 in Horssen: - De eerste stenen van dit pand werden in 1970 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 640 m2. - Dit pand heeft het energielabel onbekend - De woningwaarde is momenteel 150.000 tot 200.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot. Rolkaspad 18 is een adres in Utrecht. 3544 JL is de postcode.Het pand is gevestigd in Utrecht. Feiten over Rolkaspad 18 in Utrecht: - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De actuele woningwaarde is onbekend, omdat de woning onlangs is gebouwd

Kadastraal uittreksel FOD Financië

Zambesidreef 131 is een locatie in Utrecht.De postcode is 3564 CB. Het gebouw staat in Utrecht. Feiten over Zambesidreef 131 in Utrecht: - Dit pand is in 2004 gebouwd. - Dit pand heeft het energielabel C - De woning is dit jaar 200.000 tot 300.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand. Klopt deze woninginformatie onverhoopt niet, klik dan hier IJssel 6 is een locatie in Deurne.De postcode is 5751 TW. Het gebouw staat in Noord-Brabant. Feiten over IJssel 6 in Deurne: - Dit pand is in 1973 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 360 m2. - Het energielabel van dit pand is C. - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot 60 euro per maand Traverse 77 is een locatie in Grave.De postcode is 5361 TB. Het gebouw staat in Noord-Brabant. Feiten over Traverse 77 in Grave: - Dit pand is in 1980 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 1688 m2. - Dit pand heeft het energielabel C - De woningwaarde is momenteel 150.000 tot 200.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot 40 euro per maand Marktstraat 28 is een locatie in Beek.De postcode is 6191 JX. Het pand is gevestigd in Limburg. Feiten over Marktstraat 28 in Beek: - De eerste stenen van dit pand werden in 1956 neergelegd. - Het energielabel van dit pand is G. - De woning is dit jaar 200.000 tot 300.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot 40 euro per maand Tripkouw 3 is een adres in Midwoud.De postcode is 1679 GJ. Het pand is gevestigd in Noord-Holland. Feiten over Tripkouw 3 in Midwoud: - De eerste stenen van dit pand werden in 1978 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 488 m2. - Het energielabel van dit pand is C. - De woningwaarde is momenteel 500.000 tot 600.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot 60 euro.

Mijn Kadaster

Cachepot 2 is een locatie in Tiel. 4001 DD is de postcode.Het pand is gevestigd in Gelderland. Feiten over Cachepot 2 in Tiel: - Dit pand is in 2011 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 1035 m2. - Dit pand heeft het energielabel B - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand Wendelnesseweg-West 39 is een locatie in Sprang-Capelle.De postcode is 5161 ZH. Het gebouw staat in Noord-Brabant. Interessante info over Wendelnesseweg-West 39 in Sprang-Capelle: - Dit pand is in 1950 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 484 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro Karwijstraat 10 is een locatie in Utrecht.De postcode is 3544 CE. Het gebouw staat in Utrecht. Feiten over Karwijstraat 10 in Utrecht: - Dit pand is in 2000 gebouwd. - Het oppervlak van het perceel waar het huis op staat is 2199 m2. - Dit pand heeft het energielabel B - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand

Uittreksel Eigendomsakte nodig? - Kadasterdat

Landmanweg 17 is een locatie in Zwijndrecht. 3331 KJ is de postcode.Het gebouw staat in Zuid-Holland. Feiten over Landmanweg 17 in Zwijndrecht: - Dit pand is in 1958 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 277 m2. - Dit pand heeft het energielabel D - De woning is dit jaar 200.000 tot 300.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand Lakenhalstraat 2 is een locatie in Almere. 1335 XK is de postcode.Het pand is gevestigd in Flevoland. Feiten over Lakenhalstraat 2 in Almere: - Dit pand is in 2001 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 564 m2. - Dit pand heeft het energielabel B - De woning is dit jaar 500.000 tot 750.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 20 tot 40 euro per maand Duivenstraat 3 is een locatie in Papendrecht. 3353 BZ is de postcode.Het gebouw staat in Zuid-Holland. Interessante info over Duivenstraat 3 in Papendrecht: - De eerste stenen van dit pand werden in 1997 neergelegd. - Het energielabel van dit pand is C. - De woning is dit jaar 200.000 tot 300.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 40 tot 60 euro per maand Reewegpad 33 is een adres in Dordrecht.De postcode is 3319 CJ. Het gebouw staat in Zuid-Holland. Interessante info over Reewegpad 33 in Dordrecht: - De eerste stenen van dit pand werden in 1960 neergelegd. - Het totale oppervlak van de grond is 128 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 200.000 tot 300.000 euro..

COMPLEET BLOEMBOLLENBEDRIJF MEERWEG 58 TE BREEZANDEen eigendomsbewijs van een woning: wat is dat?Voorbeelden problemen aankoop huis Spanje

Kobstederstraat 45 II is een locatie in Winterswijk.De postcode is 7103 ZR. Het gebouw staat in Gelderland. Interessante info over Kobstederstraat 45 II in Winterswijk: - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De actuele woningwaarde is onbekend, omdat de woning onlangs is gebouwd Kromstraatje 4 is een adres in Oud Gastel.De postcode is 4751 TC. Het gebouw staat in Noord-Brabant. Feiten over Kromstraatje 4 in Oud Gastel: - Dit pand is in 1967 gebouwd. - Het totale oppervlak van de grond is 1035 m2. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woning is dit jaar 300.000 tot 400.000 euro waard. - De gemeentelijke woonlasten zijn ongeveer 20 tot 40 euro per maand Slijkstraat 19 is een locatie in Weesp. 1381 AX is de postcode.Het gebouw staat in Noord-Holland. Interessante info over Slijkstraat 19 in Weesp: - De eerste stenen van dit pand werden in 1890 neergelegd. - Het energielabel van dit pand is onbekend. - De woningwaarde is momenteel 300.000 tot 400.000 euro. - De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand

 • Eenvoudige mishandeling uitspraak.
 • Mp3 beter laten klinken.
 • Game of Thrones kijken Ziggo.
 • Sasha Obama insta.
 • Kalibreren iPhone kompas.
 • Perifeer arterieel vaatlijden NHG.
 • Staten Island pronunciation.
 • Groene Camera 2017.
 • Markten in de buurt.
 • Follikels groeien niet door.
 • Sigaretten kopen Luxemburg.
 • Fargesia robusta 'Campbell hoogte.
 • Kat dood door vergiftiging.
 • Peter Pan live action Disney.
 • Werken met thema's Kinderopvang.
 • Evanescence & Within Temptation.
 • Adobe photoshop elements 2018 nederlands.
 • Strava app.
 • Paleo SETI theorie.
 • 2 days a week mass workout.
 • Hoe wordt goud gesmolten.
 • Tweedehands auto particulier kopen.
 • Briefopener HEMA.
 • NEMO webshop.
 • Smoothie avocado spinazie peer.
 • Antikalk magneet Gamma.
 • Minecraft schematics.
 • Markt vandaag.
 • Parkeren Zandvoort De Zuid.
 • Oorspronkelijke bewoners Suriname.
 • Doorzichtige paraplu Xenos.
 • Songtekst Fleetwood Mac.
 • Make grid pictures.
 • Meervoud stommerik.
 • Louis Roederer Champagne.
 • AC Milan trainingspak wit.
 • Katten vernielen planten.
 • Skyline IMDb.
 • Milliljard.
 • Moeder dochter kleding Zara.
 • Moderne slaapkamer.