Home

Assenstelsel opdrachten

Opdracht 2 Vul in: De punten C en liggen op de X-as. Hoofdletter! De coördinaten van C en D zijn (2,) en (,). Onthoud de begrippen as, assenstelsel, oorsprong en coördinaten. Onthoud ook dat de x-coördinaat altijd vooraan staat Oefentoets - Assenstelsel Schrijf je antwoorden zo volledig mogelijk op. Tenzij anders aangegeven mag je je rekenmachine niet gebruiken. Vraag 1 a Omcirkel het juiste antwoord: Ga je op de getallenlijn naar links, dan worden de getallen groter / kleiner. b Zet de volgende getallen in volgorde van klein naar groot: 0 2 4 1 9

Hier zie je nog twee woorden die je heel vaak gebruikt als je werkt met een assenstelsel: x-coördinaat, y-coördinaat Hier zie je een punt (5,8). De x-coördinaat van dat punt is 5 en de y-coördinaat van dat punt is 8. En het betekent gewoon: x =5 en y =8. Maar soms is het handig om deze woorden te gebruiken, want je kunt dan bijvoorbeeld zeggen Lever de tekening in. Beoordeling Waar wordt op gelet bij de beoordeling van deze opdracht: is het assenstelsel goed getekend en staan de getallen op de juiste plek. is het een uitgebreid assenstelsel, met negatieve getallen; dat hoeft niet voor TL. zijn er naast hele getallen ook kommagetallen gebruikt voor coördinaten; dat heb je voor een G nodig. uit hoeveel punten bestaat de tekening. 2 Na elke opdracht kun je de applet vernieuwen of de punten zelf terug zetten, zodat het assenstelsel weer 'leeg' is. Opdracht 1 a) Zet rode stippen op alle roosterpunten waarvan de y-coördinaat 2 is en de x-coördinaat tussen de -3 en 3 ligt. b) Zet blauwe stippen op alle roosterpunten waarvan de x-coördinaat -1 is en de y-coördinaat tussen de -2 en. Eenheden omrekenen (stel in op 6e jaar om alles te oefenen) Red de robot . Kat.pd Rearrangeerbare opdracht wiskunde stercollectie VO-content wiskunde vmbo-kgt 1. Coördinaten. Ga naar Coördinaten van een roosterpunt in een assenstelsel de coördinaten opschrijven. als je de coördinaten van een punt weet dat punt tekenen in een assenstelsel. Colofon

H5 - Rekenen, meten en schatten / KB4 GT4 | Lowik Wiskunde

Video: Assenstelsel - Citotrainer Nederlan

 1. 1 Belangen: Assenstelsel Korte omschrijving werkvorm: eerlingen geven bij bepaalde stellingen aan of deze passen bij een links, rechts, conservatief of een progressief standpunt. Nadat de goede antwoorden zijn besproken, proberen de leerlingen de politieke partijen uit de Tweede Kamer in het assenstelsel te plaatsen 1
 2. Leeg bestand met assenstelsel, invoerbalk en algebravenster. Ontdek materiaal. Lijn en vlak; Eigenschap v/d basishoeken in een gelijkbenige driehoek (1
 3. ale maat in mm: j: js: boven: t ⁄ m: 6: 7: 8: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9.
 4. Briljant Kwartieren zijn leerzame, uitdagende en afwisselende opdrachten in de vorm van instructievideo's voor in de (plus)klas
 5. Een coördinaat . Hiernaast is een assenstelsel getekend. Het assenstelsel bestaat uit de zwarte lijnen, de cijfers die precies bij de lijn staan en dat alles samen vormt de X-as en Y-as.. Als je goed kijkt zie je aan de onderkant het woord X-as staan. De X-as wordt ook wel de horizontale-as genoemd.. Aan de bovenkant zie je het woord Y-as staan
 6. OPDRACHT 2. Nodig: assenstelsel, pen. Bij deze opdracht hoort een assenstelsel. Je weet hoe je coördinaten in een assenstelsel kan vinden. Eén hokje staat voor 1 stap en onderdaan links is de oorsprong (0,0). Volg nu precies elke stap. Hint: als je een bepaalde lijn hebt getekend, streep die dan op dit papier door. Het antwoord is een woord
 7. Punten in het assenstelsel tekenen Om een punt in een assenstelsel aan te geven geef je aan hoeveel stappen naar rechts (of links) en naar boven (of beneden) je moet zetten vanuit punt O. Hoeveel stappen het zijn wordt aangegeven met de x-coördinaat en de y-coördinaat. De x -coördinaat geeft aan hoeveel stappen je naar links of rechts moet

assenstelsel met coördinaten (x,y) - Wiskunde met video's

Opdracht: Zoek uit wat voor soort coördinaten er bestaan en waarvoor ze gebruikt worden. Geef van minstens drie verschillende systemen een voorbeeld. Assenstelsel. Hier zie je een assenstelsel met punten erin getekend. Het assenstelsel bestaat uit twee lijnen of assen. De horizontale as of x-as de verticale as of y-as Assenstelsel; Wiskunde; Escape the Expeditie Moendoes Biologie, Complete kamers, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde. Complete kamer die aansluit bij het spel 'Expeditie Moendoes'. Ontworpen door Monique Huisman. Expeditie Moendoes is een. Lesbrief « Grafieken en verhalen » Les 1 Grafieken en verhaaltjes bij elkaar zoeken De les Tijdens deze les werk je aan drie opdrachten. 1. Het maken van een woordspin Naam: Opdracht digiwiskunde: assenstelsel. Benodigdheden: potlood - gom - meetlat.

WISwerp

In deze video leer je hoe je een assenstelsel tekent, en hoe je de plek van een punt kunt aangeven met twee coördinaten.Op DuidelijkWiskunde.nl staan video's.. Oefenbladen en werkbladen! Als leerkracht kunt u de werkbladen gebruiken om het lesmateriaal in basisonderwijs en vervolgonderwijs aan te vullen. Ouders kunnen de oefenbladen gebruiken om op hun gemak de probleemvakken te trainen. De werkbladen zijn gratis voor gebruik op scholen en voor privégebruik. De werkbladen zijn gerangschikt volgens de verschillende onderwerpen en vakken Kijk voor een volledige index en snelle zoekfunctie ook eens op www.4beta.nl/wiki .4Beta geeft bijlessen en examentrainingen rond Bilthoven.Deze video's zijn.. In de opdrachten van vandaag gaan we leren wat een parametervoorstelling is. Daarbij beginnen we met zo'n parametervoorstelling te tekenen: Opdracht 1: Teken de parametervoorstellingen en in één assenstelsel. Vervolgens vind ik het belangrijk dat je een gevoel krijgt wat het effect is van de letters , , en in . Daarvoor is de volgende opdracht

Extra wiskunde oefenen met toetsen, proefwerken en opgaven voor HAVO en VWO: Deze site bevat toetsen van alle hoofdstukken wiskunde in de bovenbouw van de middelbare school (havo en vwo) Grafieken en diagrammen zijn een handig hulpmiddel om bepaalde informatie te visualiseren. Op grafiektool.nl kun je online diverse grafieken en diagrammen maken, delen en bewerken. Onder andere staafdiagrammen, lijn grafieken, taart diagrammen, XY grafieken en Bubble diagrammen zijn mogelijk Uitleg artikelen › Verbanden › Assenstelsel › Coördinaten aflezen Coördinaten aflezen. Online oefenpakket Junior Einstein - alle groepen - alle vakken. Eindtoets Oefenboeken - Geschikt voor de IEP Eindtoets gr. 8. Entreetoets Oefenboeken - Deel 1, 2 en 3. Een opdracht met als uitgangspunt het spel Angry Bird. De opdracht is bestemd voor leerlingen die al met een assenstelsel kunnen werken Deze opdracht is ook leuk aan het einde van het jaar in klas 2 en 3. Ze gaan hier fanatiek mee aan de gang in groepjes van 3 of 4. Bij deze kaartjes zijn ongetwijfeld nog veel meer dingen te bedenken rondom de thema's die genoemd zijn. Er zijn ook nog meer kaartjes te maken, kortom onbegrensde mogelijkhede

Lesbrief Assenstelsels

 1. A. meetkunde - De afstand van een punt tot een lijn. Leer 9 GEHEIMEN waarmee je hogere cijfers kunt halen! Analytische meetkunde - De hoek tussen twee lijne
 2. Oefening assenstelsel 1. y-as Assenstelsel x-as 2. y-as Assenstelsel Schrijf de coördinaten van de punten. x-as 3. y-as Assenstelsel Schrijf de coördinaten van de punten. A x-as 4. y-as Assenstelsel Schrijf de coördinaten van de punten
 3. Werkblad 7: HET ASSENSTELSEL Opdracht: - Teken een assenstelsel. - Teken vervolgens op de roosterlijnen de punten uit het schema hieronder. - Let op! Het eerste cijfer van een coördinaat hoort bij de x-as, het tweede cijfer bij de y-as. - Schrijf de coördinaten bij de punten. - Verbind de punten met elkaar
 4. a Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2;1), B(1;4), C( 1; 2) en D( 4;3). Teken de lijn a door de punten A en C. Teken ook de lijn b door de punten A en D. b Teken de lijn c door het punt B, evenwijdig aan lijn a. c Teken de loodlijn d door A op lijn c. d Teken door C de lijn e die loodrecht staat op lijn c
 5. Assenstelsel. Coördinaten in een assenstelsel; Coördinaten in een assenstelsel; Grafiek aflezen; Lineaire formule. Lineaire formules en grafieken; Getallen. Breuken vergelijken; Getallenlijn decimale

Assenstelsel : Angry bird. Een opdracht met als uitgangspunt het spel Angry Bird. De opdracht is bestemd voor leerlingen die al met een assenstelsel kunnen werken Opdracht 17 Analyse Geef het assenstelsel aan dat wordt bepaald door de ondersteuningen. Schematiseer de constructie en teken de opleggingen in zoals ze volgens de symbolen aanwezig zijn. Breng de reactiekrachten aan (zie figuur 1.15). We zien dat deel A-S1 hangt in deel S1-S2. Deel S1-S2 is op zich niet stabiel. Dit deel hangt wee

Dan vraagt de leerkracht aan elke leerling waar hij zich bevindt in het assenstelsel. Zo kunnen de leerlingen nu antwoorden dat ze zich op (2,3) bevinden in het assenstelsel. De leerlingen leren op een leuke manier de coördinaten van een punt en oefenen ze tegelijkertijd ook in 27-aug-2019 - Bekijk het bord Wiskunde werkbladen van Ans Vergunst op Pinterest. Bekijk meer ideeën over wiskunde werkbladen, werkbladen, wiskunde Bij het spel zeeslag draait alles om de juiste coordinaten te noemen en zo je tegenstander te veroveren. Dit spel leent zich goed om het maken van coordinaten in te oefenen/ automatiseren Welkom op mijn wiskundesite. Eerst even voorstellen. Ik ben R. Bosma en ben docent wiskunde en geef les aan de onderbouw MAVO, HAVO en VWO. Op mijn school wordt er met de methode Getal en Ruimte gewerkt

Coördinaten in een assenstelsel - GeoGebr

Assenstelsel - Wiskunde Roncalli MAVO - Dhr Verhoef

Assenstelsels. Een Assenstelsel gebruik je in veel in de wiskunde. Je gebruikt dit om een punt of gegevens weer te geven in een grafiek. Knoptekst. Assenstelsel. Opdracht 2.62 (havo) Hiernaast vind je nog een website over assenstelsels en een filmpje. Bekijk het filmpje en lees de informatie op de website. Beantwoord daarna de vragen Laat uw kind oefenen met de rekenwerkbladen van Junior Einstein. Geschikt voor het hele basisonderwijs

Klas 2 | Lowik Wiskunde

Coördinaten - Lesmateriaal - Wikiwij

Hoofdstuk 6 Transformaties van assenstelsels Opdracht 10 De figuur is symmetrisch ten opzichte van de verticale as; het zwaartepunt ligt dus op de verticale as. Splits de figuur op in bekende basisdelen (zie hiervoor figuur 3.7a). Om de oplossing te bepalen zijn de volgende stappen nodig: 1 Bepaal het zwaartepunt van de afzonderlijke bekende delen Vlakke figuren en ruimtefiguren: Wat zijn gelijksoortige termen en hoe reken je hiermee? Hoe reken je met letters bij optellen en vermenigvuldigen door elkaar Online gratis en onbeperkt rekenen oefenen voor alle niveaus op de rekensite van FC-Sprint

Belangen: Assenstelsel - PDF Gratis downloa

 1. Abonneer je op of download de gratis cursus van iScholenGroep, 'Coördinaten in een assenstelsel'. Coördinaten in een assenstelsel, iScholenGroep, Wiskunde, iTunes U, educatief materiaal, Je leert werken met geogebra en je gaat een opdracht voor een andere leerling maken
 2. Videotekst. formule. Je ziet hier een formule. y=2x+1. een recept voor (x,y) Het is een soort recept. Als je weet hoe groot x is, dan kun je y uitrekenen met dit recept. Als ik voor x 1 kies, x = 1, dan kan ik uitrekenen welke y daarbij hoort. y = 2 x, maar 2 x betekent 2 keer x, en die x, dat is 1, + 1. En je ziet dat ik alles gewoon heb overgeschreven
 3. Opdracht 3 Alleen als je een assenstelsel hebt gekozen (gedaan met Toon assenstelsel), kan je de functie Definieer rooster gebruiken. Kies de functie Definieer rooster en selecteer daarna (klik op) éen van de assen van het assenstelsel (Deze assen).Alle punten met gehele coördinaten worden nu op het tekenblad zichtbaar. Dit zijn dus de roosterpunten
 4. Home Wiskunde (M)HV onderbouw havo/vwo-1,2; Dit is het publieke lesmateriaal voor havo en vwo, de eerste twee leerjaren. In totaal 20 onderwerpen

Leeg bestand met assenstelsel, invoerbalk en

Goniometrie, trigonometrie (Oudgrieks: τρεῖς (treis), drie, γωνία (gōnia), hoek en μετρεῖν (metrein), meten) of driehoeksmeetkunde is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met driehoeken en in het bijzonder de oorspronkelijk op driehoeken gebaseerde goniometrische functies zoals sinus (sin), cosinus (cos) en tangens (tan) De foto wordt in explain everything ingeladen en leerlingen tekenen hierover heen een assenstelsel. Opdracht. Leerdoel. Leerlingen leren een assenstelsel te gebruiken om de positie van een voorwerp vast te leggen. Voorwaarden. Kennis van de app en bediening ervan; Stappenplan Online grafieken tekenen op Wiskunde.net. Tekenen en plotten van 1e, 2e en hogere graads functies. Teken zoveel functies als je wilt

ISO Passingstelse

 1. Antwoorden 10.1 Assenstelsel en grafieken VMBO 3 KGT Boek: Getal & Ruimte - Grafieken en vergelijkingen VMBO 3 (deel 2) opgaven 1 t/m 10, 2011. Grafieken kunnen we tekenen in een assenstelsel. Bekijk en bedenk goed hoe de assen zijn ingedeeld. De variabele voor het =-teken zet je op de verticale as
 2. 15-apr-2019 - Bekijk het bord coördinaten tekening van lies lenaerts op Pinterest. Bekijk meer ideeën over ruitjespapier, lesideeën, werkbladen
 3. Het assenstelsel (met twee assen) is het 'ding' waarin je een grafiek tekent. Wat je in een assenstelsel tekent (een lijn, een parabool, e.d.) dat is dan de grafiek. Soms staat er in een opdracht 'teken de grafiek'. Je tekent dan eerst een assenstelsel en daarin zet je dan de grafiek
 4. Op MijnGrafiek maak je heel eenvoudig een grafiek. Je kunt het resultaat opslaan en bijvoorbeeld als afbeelding in een tekstverwerker gebruiken, of ernaar verwijzen met een hyperlink
 5. Voor de grafiek hebben we een geschikt assenstelsel nodig. Met de opdracht plt.window() kun je de vensterinstellingen aanpassen. De functie plt.scatter (t,H,x) tekent de puntenwolk. Hierbij is t de lijst met de horizontale gegevens, H de lijst met de verticale en x het symbool voor de punten
 6. Tijd, afstand en snelheid (3 opdrachten) / Tijd en snelheid oefenen voor alle niveaus op de rekensite van FC-Sprint
 7. Proeftoets assenstelsel Havo VWO 1 Getal en ruimte - 3 assenstelsel - pennyvb woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

6/6 Opdrachten Met de volgende vragen kun je de beweging van de sprinter tijdens het begin van de wedstrijd analyseren. a) Bepaal op welk moment de sprinter de grootste snelheid heeft. • Gebruik hiertoe uit het Videomeetgereedschapsmenu achtereenvolgens de optie Opdracht; Reacties (0) Grafiek (wiskunde) In de wiskunde en haar toepassingen is een grafiek een visuele voorstelling in een plat vlak van een functie. De functie f wordt voorgesteld door in een rechthoekig assenstelsel de punten (x,y) met y=f(x) uit te zetten Basisschoolmateriaal is de grootste website voor al uw lesmateriaal voor het basisonderwijs. U kunt een abonnement nemen, zodat u een jaar lang materiaal kunt downloaden

Elk van deze methoden heeft een overeenkomstige optie in de UCS-opdracht. Nadat u een UCS hebt gedefinieerd, kunt u het een naam geven en herstellen wanneer u het weer wilt gebruiken. Procedure Een nieuwe UCS-oorsprong bepalen in 2D. Klik op tabblad View > paneel Coordinates > Origin. Geef een positie op voor de nieuwe oorsprong Lesmateriaal met gemengde opgaven rondom het assenstelsel in de wiskunde Vind lesmateriaal of andere bronnen voor PO, VO, BVE, HO Franss.nl - 202 Bij deze opdracht oefen je het tekenen van figuren in een assenstelsel. Daarvoor heb je nodig: De opdracht: Klik hier om de opdracht te bekijken en af te drukken. EN een groot vel met 5mm ruitjes (A4). Heb je dat niet, dan kun je hier klikken om zo'n vel te kunnen afdrukken

Het Briljant Kwartier Briljant Onderwij

‎Dit wiskundeboek over het assenstelsel en grafieken is een digitaal interactief boek in een reeks over verschillende onderwerpen binnen het vak wiskunde. Het is een interactieve methode voor gebruik op de iPad . De interactiviteit komt terug in de herkenbaarheid van de thema's, de opdr Wanneer u de gegevens bijwerkt in het gekoppelde Office Excel 2007-bestand, kunt u de grafiek in PowerPoint bijwerken met de opdracht Gegevens vernieuwen. Zie het artikel PowerPointEen Excel-grafiek naar een ander Office-programma kopiëren voor meer informatie over het kopiëren en plakken van Excel-diagrammen en grafieken in uw -presentatie VLS Globaal assenstelsel. Elk element is een HP 400 balk, met: E 2,1 x 10 5 MPa Izz 7,026 x 10 8 mm 4 A 2,94 x 10 4 mm 2. Alleen knooppunt 2 is een vaste verbinding, de anderen zijn scharnierend. VLS per element Lokaal assenstelsel. Alle lokale belastingen en verplaatsingen: VLS per knooppunt Globaal assenstelsel. FEM; Opdracht 1 & Groep.

BKGT H3 - Assenstelsel / Klas 1 Lowik Wiskund

Opdracht 1 Teken de grafieken van de lijnen k, l, m en n in een assenstelsel: k 0x 0 l 12 x 0 m 0 n 0 Opdracht 2 Aan het wateroppervlak heerst een druk van 1015 hPa. Onder water neemt de druk per 10 meter met 1000 hPa toe. Stel een formule op van de druk P in hPa op een diepte van a meter. Opdracht 3 Een parachutist opent zijn parachute op een hoogt Maak de punten A, B en C door nieuw punt in het assenstelsel.Ik heb deze als volgt geplaatst: A(4,6), B(1,1) en C(9,1). Met de optie veelhoek heb ik de punten A, B, C en weer A aangeklikt om de driehoek ABC te contrueren. Door een middelloodlijn te maken van zijde a en c, krijg je het snijpunt M (snijpunt van twee objecten).Dit is het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de driehoek Figuur in een assenstelsel. In opdracht 70 kreeg je een mooi figuur als resultaat. Bedenk zelf een mooi figuur en maak er een opdracht van voor je klasgenoten door dit schrijven in coördinaten

De Kopieermap > Homedesmos | Jörgen van Remoortere

17 leermiddelen gevonden over assenstelsel, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen e. Maak dezelfde opdrachten bij de formule: y = -4 +3(2 - x) 3. a. Maak een tabel bij de formule y = 1/ 2x - 4 b. Teken de bijbehorende grafiek. c. Maak een tabel bij de formule y = 3/ 4x + 2 d. Teken de bijbehorende grafiek in hetzelfde assenstelsel. e. Bereken de coördinaten van het snijpunt S. 4 Dit kan met een 3D-assenstelsel. Het enige dat hiervoor nodig is, is een extra as. Deze as is de z-as. Met deze as erbij, is er sprake van een xyz-stelsel. Dit is te zien in de tekening rechts. Als nu een punt moet worden aangeven op de kubus, dan wordt dit (bijna) hetzelfde gedaan als wanneer een punt wordt aangeven in een normaal assenstelsel 9 Grafieken en vergelijkingen. 9.1 Assenstelsels en grafieken Theorie: Pagina 184, 185, 187 en 188 Video's: Assenstelsel / Assenstelsels en grafieken / Grafieken in een assenstelsel 9.2 Bijzondere grafieken Theorie: Pagina 191 Video: Bijzondere grafieken 9.3 Som- en verschilgrafiek Theorie: Pagina 194, 195, 197 en 198 Video's: Som- en verschilformule / Som- en verschilgrafie Als het goed is, herken je deze behoeften ook bij jezelf. Je wilt graag dat andere mensen luisteren naar wat jij te zeggen hebt en dat ze er ook wat mee doen: je wilt effect hebben. En daarnaast wil je er ook bij horen, het gevoel hebben dat je er mag zijn. Vanuit deze 2 basisbehoeften is het assenstelsel van de Roos van Leary opgebouwd

 • Bic bootje blauw.
 • AB InBev Stock.
 • Emma Bates Motel.
 • Hardwired meaning.
 • Ex compliment geven.
 • Geen erectie door prestatiedrang.
 • Chocolade workshop Leuven.
 • Zeehonden Texel.
 • COO meaning.
 • Basis schapendrijven.
 • Eilandpleister 30 cm.
 • Woorden met be , ge ver werkblad.
 • App memorise.
 • Sappho muse.
 • Hotel Texel strand.
 • Nieuwe online casino no deposit.
 • Louvre schutting GAMMA.
 • Tesla Supercharger hilversum.
 • Van der Valk Oostzaan terras.
 • Blaarpleister verwijderen.
 • Ronde spiegel zwart 60 cm.
 • Tinnitus behandeling Nederland.
 • Wat zijn verbrandingsproducten bij de verbranding van kaarsvet.
 • Spierverslappers rugpijn.
 • Harley Davidson Gelderland.
 • Paulus Hilvarenbeek.
 • Tanden gordeldier.
 • SBO Arnhem.
 • Zwarte schroeven GAMMA.
 • Salaris Naomi van As.
 • Gellak lamp.
 • Rijksvoorlichtingsdienst corona.
 • CNH Zedelgem personeelsdienst.
 • Goliath Walibi hoogte.
 • PicMonkey Polaroid frame.
 • Sms ontvangen vanuit buitenland.
 • Schijnaardbei.
 • PS4 update 7.55 download.
 • Sjors en Sjimmie verkopen.
 • Fotoshoot kinderfeestje Den Haag.
 • Omerta Vertaling.