Home

Regimenten Nederlands Indië

Nederlands-Indië Historische canons Defensie

De belangrijkste taak van de 5 bataljons Grenadiers en 5 bataljons Jagers was, zoals men zei, het creëren van orde en rust in Nederlands-Indië. Dit beperkte zich niet alleen tot wachtlopen. De eenheden moesten ook patrouilletochten uitvoeren waarbij zij vaak lange afstanden aflegden om een gebied onder controle te houden Nederlands Indië 1945-1950. Een deel van het personeel van de ontbonden No 2 (Dutch) Troop en het Korps Insulinde vormde begin 1946 de kern bij de vorming van nieuwe para-commando-eenheden in Nederlands-Indië. In juli 1949 werden de rode en de groene baretten verenigd in het Regiment Speciale Troepen

Nederlands Indië Korps Commandotroepe

 1. In de jaren 1946-1950 gingen achttien bataljons van stamonderdelen van het Regiment Limburgse Jagers voor deze taak naar Nederlands-Indië. Veel bataljons hadden door hun vulling met Limburgers en Brabanders binding met Limburgse steden en dorpen. Ook de training in de garnizoenen Maastricht, Roermond en Venlo droegen daartoe bij
 2. In 1946 werden bataljons oorlogsvrijwilligers ingedeeld bij 1 en 9 RI en uitgezonden naar Nederlands-Indië waar zij werden ingezet bij de Politionele acties. De bataljons van deze regimenten waren actief bij acties op Java en Sumatra. Tijdens de Eerste politionele actie namen militairen van 1 RI deel aan acties rondom Batavia en Medan
 3. Bekijk de zoekhulp m ilitairen Nederlands-Indië (KNIL) 1815-1950: onderofficieren en soldaten. In de periode 1945-1949 zijn er, in verband met de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië, ook vanuit Nederland troepeneenheden van de Nederlandse landmacht uitgezonden, met daaraan verbonden officieren. Dit zijn géén KNIL-officieren
 4. In 1947 wijzigde dit ten slotte in het Regiment Aan- en Afvoertroepen. Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 ontstond een politiek en militair conflict in Nederlands-Indië. Het verlies van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) van Japan in 1942 had de koloniale verhoudingen veranderd
 5. Indiegangers.nl. startpagina; fotogalerij; digitale gedenkboeken; gastenboek; zoeken; contact; weblinks; Geschiedenis. Generaal Spoo
 6. Nederlands - Indië reünie Categorie. Regiment Geneeskundige Troepen. Datum. 2021-04-14. Locatie. Lpl Ermelo Informatie op onze website Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden. Heeft u suggesties voor.

Dekolonisatie strijd Nederlands-Indië 1945-1950

Het Garderegiment Grenadiers en Jagers is een regiment van de infanterie in de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Het is opgericht in 1829 en daarna vaak gewijzigd. koninklijk besluit nr. 104 van 7 juli 1829 beval de oprichting van een afdeling Grenadiers en twee bataljons Jagers. Zij moeten onder het oog des Konings dienstdoen, wat inhoudt dat ze worden gelegerd waar de Koning regeert. Zo vingen ze in Brussel in augustus 1830 de eerste klap van de Belgische opstand op. Rond de eeuwwisseling deed de ethische politiek (ook wel voogdijpolitiek) zijn intrede in Nederlands-Indië, mede ingegeven door Multatuli's Max Havelaar. In 1901 kondigde koningin Wilhelmina aan dat Nederland een Ereschuld had en 'als Christelijke Mogendheid' de taak had de lokale inwoners te 'verheffen' en haar te beschermen tegen willekeur van de inheemse adel De uit Nederlands-Indië teruggekeerde vrijwilligers, dienstplichtigen en beroepsmilitairen van de weer gestarte opleidingen werden de dragers van de nieuwe KL. In het jaar 2000 werden de Regimenten AAT en Intendance samengevoegd tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (B&T)

Negen bataljons van het in 1944 opgerichte Regiment Stoottroepen dienden vanaf 1945 in Nederlands-Indië. Eén hoofdstuk is gewijd aan hun optreden in de jaren 1945-1950 De organisatie van de Koninklijke Landmacht stond in de jaren 1945-1949 volledig in het teken van inzet in Nederlands-Indië. Na afloop van dat conflict ging de organisatie van de landmacht op de schop. In 1950 werden bij de genie 2 regimenten opgericht: het 1e Regiment Genietroepen (pioniers); het 2e Regiment Genietroepen (pontonniers)

Indië - JWF Verenigin

Organisatie en samenstelling van de 7 December Divisie in Nederlands-Indië. Java 7 December zal de naam dezer divisie luiden, omdat in Mijn rede van 6 december 1942 de grondslagen zijn neergelegd voor een nieuwe verhouding tussen de delen des Rijks onderling en binnen die delen zelve het deelnemen van acht bataljons van het Regiment Stoottroepen aan krijgsverrichtingen in het voormalige Nederlands-Indië: 1e bataljon op Midden-Java van 1946 tot 1948; 3e bataljon op West-Java van 1946 tot 1949; 4e bataljon op Midden-Sumatra van 1947 tot 1949; 5e bataljon op Midden-Java van 1947 tot 1949 Bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië zijn de stoottroepen ingezet in Nederlands-Indië en in Nieuw-Guinea, hiervoor is aan het regiment het Bronzen Schild toegekend. Het regiment bestaat anno 2013 uit het 13e Infbat Luchtmobiel. Dit bataljon bestaat uit vier compagnieën. De A- en Bcie zijn identiek 12-jan-2018 - Bekijk het bord Regiment Stoottroepen van Eduard van op Pinterest. Bekijk meer ideeën over militair, indisch leger, baret De Indië-veteranen die onder de vleugels van het Regiment vallen, zijn allemaal afkomstig van 1 en 9 Regiment Infanterie. Deze twee infanterie-regimenten, bestonden uit 11 bataljons totaal, die allen op verschillende plaatsen in voormalig Nederlands-Indië zijn ingezet

De militairen onder onze voorouders komen uit de bronnen tevoorschijn als we stamboomonderzoek doen. Bijvoorbeeld bij het doornemen van een trouwboek of doopregister. Dit wekt nieuwsgierigheid: wat deden ze in het leger, en waar waren ze geplaatst? Er zijn verschillende bronnen waaruit je dat soort informatie kunt proberen te achterhalen. Soms kun je zelfs iets vinden over het uiterlijk van de. Gepubliceerde egodocumenten van Nederlandse militairen in/veteranen uit de oorlog in Indonesië, 1945-1950. Versie 7 januari 2020. Onderstaande lijst is tot stand gekomen door een inventarisatie van Jeroen Arts op basis van he

Militairen Nederlands-Indië (KNIL) 1815-1950: officieren

Bij het maken van dit overzicht is nog niet gekeken naar de Tegelse en Steyler slachtoffers die om het leven kwamen in Japan (1942-1945) en/of Nederlands Indië (1945-1950). Sjeng Ewalds heeft hier onderzoek naar gedaan en komt tot een overzicht van 9 Tegelse/Steyler slachtoffers in Nederlands Indië én 8 Tegelse/Steyler slachtoffers in Japan Rechts op de foto de vader van Cees Somers 'Pas op zijn sterfbed vertelde hij over de massagraven' De vader van Cees Somers meldt zich in 1944 als oorlogsvrijwilliger, vecht eerst tegen de Duitsers en gaat daarna voor het regiment Jagers naar Nederlands-Indië Op het Nederlandse ereveld 'Menteng Pulo' in Jakarta, Indonesië is namens de vier logistieke Regimenten (RGNKT, RTT, RB&TT, KMA) een herdenkings-/ herinnerings-bank geplaatst. Op het ereveld liggen 5000 Nederlandse slachtoffers van WO2 in ZO Azië (1942-1945) en de Politionele acties in Nederlands Indië (1945-1949) begraven Nederlands-Indië. Op 20 september 1945 vertrok het 3e Bataljon Stoottroepen, 800 man sterk, vanuit Den Bosch naar Nederlands Indië. Dit waren veelal dezelfde mensen die vanuit het verzet, ingedeeld bij het regiment gevochten hadden in het land van Maas en Waal en in Duitsland

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die militair cultureel erfgoed beheren. Enerzijds is het doel dat collectieonderdelen met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van. Bekijk de bijzondere geschiedenis van één van de vele regimenten die naar Nederlands-Indië werden gezonden voor de strijd aldaar tot behoud van de kolonie (1946 - 1949). Je vind er een blog, de regiments geschiedenis, kaarten, literatuur en leestips, en veel... heel veel fotomateriaal: 3e Garderegim..

Geweerriem van zwarte webbing tbv Brits geweer Lee Enfield Nº 4 MK I (Regiment Stoottroepen, Nederlands-Indië, na 1945) 42e Pantserinfanteriebataljon op een Duitse landweg Nederlandse en Nederlands-Indische militairen genieten een moment bij de kantinewagen - Serie foto's uit Nederlands-Indië van sergeant Ouwens, uit het 1e Bataljon van het Regiment. Verder worden de bijdragen van het Regiment in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea getoond en is er aandacht voor het Regiment tijdens de Koude Oorlog. Op de begane grond is de expositie gewijd aan de uitzendingen naar Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali

Aan- en Afvoertroepen (1915-2000) - Regiment Bevoorradings

 1. Hij kwam in Nederlands-Indië terecht nadat daar de Atjehoorlog (1873-1914, red.) was uitgebroken en nam daar deel aan verschillende expedities. Van Heutsz deed het goed als militair
 2. Om deze pagina te kunnen bekijken, moet je over een browser beschikken die frames ondersteunt, bijvoorbeeld Mozilla of Firefox
 3. In 1977 (Besluit van 16 december 1977, houdende aanvullingen van opschriften op vaandels en standaarden van regimenten van de Koninklijke landmacht voor krijgsverrichtingen in het voormalige Nederlands-Indië gedurende de jaren 1945-1949) werden door Koningin Juliana twee nieuwe opschriften verleend n.a.v. de inzet van het regiment in het voormalig Nederlands-Indië en middels cravates.
 4. De andere regimenten die uit 1 RI en 9 RI waren voortgekomen (25, 33, 36 en 44 RI) werden opgeheven. In 1946 werden bataljons oorlogsvrijwilligers ingedeeld bij 1 en 9 RI en uitgezonden naar Nederlands-Indië waar zij werden ingezet bij de Politionele acties. De bataljons van deze regimenten waren actief bij acties op Java en Sumatra
 5. Ons regiment zou uiteindelijk 5 bataljons Jagers en 5 bataljons Grenadiers naar Nederlands-Indië sturen. Meer dan 200 regimentsgenoten vielen en rusten in Indische grond. Er leven nog regimentsgenoten die de strijd in 1940 en de gevechten in Indië daadwerkelijk hebben meegemaakt
 6. De Politionele Acties en de Deelnemers. Met Deelnemers Politionele Acties bedoelt de Berghapedia de jongemannen die in de jaren 1945-1950 als oorlogsvrijwilliger of als dienstplichtig militair in Nederlands-Indië zijn geweest. In het algemene spraakgebruik wordt deze periode ten onrechte aangeduid met de Politionele Acties
 7. Dat die misdaden in Nederlands Indië niet alleen op het conto van die kleine groep oud-SSers valt te schrijven dat snap ik ook wel, maar het idee dat die oud-SSers zich op wat voor manier dan ook hun schuld aan het aflossen waren terwijl in Indonesië nieuwe oorlogsmisdaden aan het plegen waren ter meerdere eer en glorie van het blanke ras en de koloniën is walgelijk en belachelijk

Nederlands-Indië - Indieganger

De verovering van Nederlands-Indië door Japan in 1941 en 1942 was de verovering van Nederlands-Indië door troepen van het Japanse Keizerrijk in de eerste dagen van de oorlog in het Pacifisch Gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.De geallieerde macht probeerde tevergeefs de Indische eilanden te verdedigen. Nederlands-Indië werd onder andere aangevallen vanwege de grote hoeveelheid. Drie bataljons in een Regiment. Drie regimenten in een brigade. Drie brigades in een divisie. Hier kwam nog bij dat veel Nederlandse onderdelen, zeker direct na de tweede wereldoorlog, hun opleiding in Engelstalige landen hadden gehad. En zeer veel van hun uitrusting, bewapening en rijdend materiaal was van Engelse origine Het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) heeft een lange lijst van operationele inzet, waarbij Quatre Bras, Waterloo, de Tiendaagse Veldtocht, Nederlands-Indië en Afghanistan tot de bekende wapenfeiten behoren. Maar ook in mei 1940 heeft RHB, toen nog 4e Regiment Huzaren (4RH) genoemd, haar bijdrage geleverd in de strijd tegen de Duitse aanvaller Nederlands-Indië 1945-1950 . Onze hoofduitbeelding is de Derde Infanterie Brigadegroep (3-IBG) van de C-Divisie '7 December' tijdens de eerste Politionele Actie, met daarbinnen de focus op het 3e Bataljon, Regiment Stoottroepen

Regiment Geneeskundige Troepen - Nederlands - Indië reüni

Vervolgenswerd hij als reserveofficier gevraagdcommandant te worden van het 4eEskadron Pantserwagens, Regiment Huzaren van Boreel. Dit eskadron zou worden ingezet in Nederlands-Indië en bestond uit178 man: 10 officieren, 14 onder-officieren en 154 korporaals en huzaren. Het waren vooral dienstplichtigen 2e Regiment Lansiers, 1841-1849, Limburgsch Bonds-Contingent, Jagers te Paard, 1842-1849. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1888-1978) bezoekt een kerkdienst ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard Tradities Regiment Genietroepen. Het geniemonument Zelfs bij de genie heeft goed werk tijd nodig. Dit centrale geniemonument is opgedragen aan allen die bij het Regiment Genietroepen hebben gediend, in het bijzonder aan hen die tijdens missies het hoogste offer hebben gegeven Augustus wordt vanuit de Germaanse traditie de oogstmaand genoemd. Hoewel tegenwoordig bij ons alles vrijwel het hele jaar door te verkrijgen is, is de oogsttijd in traditionele samenlevingen een begrip. Veteranen die lange tijd in Nieuw-Guinea of Voormalig Nederlands-Indië doorbrachten kunnen hierover meepraten. Oogstfeest In Nederlands-Indië was de oogst aanleiding voor groot feest. Als. in deze kamer vindt u objecten die een rol spelen in de missies voor de historie van het Regiment Geneeskundig Troepen waaronder: Diverse vitrinekasten met materiaal over uitzendingen van Nederlands Indië tot heden. Diverse uniformen en memorabilia die allemaal iets over de geneeskundige dienst in het verleden zeggen

De strijd rond St

Geweerriem van zwarte webbing tbv Brits geweer Lee Enfield Nº 4 MK I (Regiment Stoottroepen, Nederlands-Indië, na 1945) Groene wollen broek Veldtenue, onderdeel van de Britse battledress voor een Kapitein Infanterie Regiment Stoottroepen, met opgenaaide plooizak Het regiment Stoottroepen Prins Bernhard (afgekort RSPB) is het infanterieregiment met de kortste geschiedenis binnen de Koninklijke Landmacht. Het regiment is ontstaan uit de knokploegen van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 gaf Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard formeel de opdracht voor het vormen van een militair verband, bestaande uit personen die actief. Regiment Limburgse Jagers. GESCHIEDENIS 1941-1995. Home; Regiment Limburgse Jagers; Geschiedenis; 23 november 1813 Het Linieregiment van Phaff en het 2e Bataljon Infanterie van Linie. 16 juni 1815 Dekolonisatie strijd Nederlands-Indië 1945-1950. 04 april 1949 KOUDE OORLOG 1949-1989

Japanse bezetting van Nederlands-Indië - Wikipedi

Oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië . Om het geweld in Indië na de Japanse capitulatie in 1945 te bedwingen en de koloniale orde te herstellen, stuurde Nederland bataljons Oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) naar de kolonie. Zij werden in 1944 en 1945 geworven. Het ging o.a. om de volgende onderdelen : 1e Bataljon Regiment Stoottroepen Oud-minister Ben Bot, publicist Lara Nuberg en acteur Thom Hoffman willen dat er bij de Indië-herdenking meer aandacht komt voor het leed van de Indonesiërs Lees meer omtrent besluit aanvullingen van opschriften op vaandels en standaarden van regimenten van de koninklijke landmacht voor krijgsverrichtingen in h Besluit aanvullingen van opschriften op vaandels en standaarden van regimenten van de Koninklijke landmacht voor krijgsverrichtingen in het voormalige Nederlands-Indië gedurende de jaren 1945-1949 [Tekst geldig vanaf 01-04-1996] | Sd Het regiment demobiliseert in november 1918 in Haarlem en blijft daar voorlopig. Een nieuwe Dienstplichtwet vervangt in 1921 de bestaande Militie-, Landweer- en Landstormwet. De nieuwe wet regelt dat, naast de bestaande 22 regimenten infanterie, ook de 'hooggenummerde' mobilisabele 23 t/m 46 RI deel gaan uitmaken van de legerorganisatie

In een gepantserde kluis in het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda zijn 179 nieuwe foto's en dia's gevonden van politionele acties in Nederlands-Indië Johan Christiaan Frederik Knapp (geboren te Kelahoen Pinang op 4 februari 1903) trad in 1923 in dienst bij het regiment grenadiers te Den Haag en ging vervolgens over naar de Luchtvaartafdeling te Soesterberg. In 1923 werd hij benoemd tot tot reserve tweede luitenant-waarnemer; in die rang kwam hij in 1930 naar Nederlands-Indië, waar hij in 1937 werd bevorderd tot reserve tweede luitenant. 224 aanbiedingen in februari - Koop of Verkoop indie op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig indie Het Regiment Van Heutsz bestaat tegenwoordig uit het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel (AirAsSauLT). Het Korea conflict en de NDVN. De oprichting van het Regiment Van Heutsz was in 1950 niet de temperatuur 's nachts ging naar zo'n 20 a 30 graden onder nul en alle lessen uit Nederlands-Indië waren niet in het voordeel van de Nederlanders

De onwaarschijnlijke revolutie

4. Veel eenheden hadden (en hebben nog steeds) emblemen als herkenningsteken. Zo ook het 12e regiment infanterie. Welk dier is afgebeeld op het embleem van het 12e regiment infanterie, 1e bataljon (Het Groningse Bataljon), welk ze droegen op de mouw tijdens hun inzet in Nederlands-Indië? Neem de letterwaarde van de 1e letter. Noem dit D. 5 Het Korps Vaartuigendienst in Nederlands-Indië was onderdeel van de Verplegings- en Transportdienst, ressorterende onder de Kwartiermeester Generaal KNIL. De dienst heeft officieel bestaan van april 1947 tot mei 1950. Gedurende deze periode was het van onschatbare waarde, zowel op logistiek als op operatief vlak. Het Korps Vaartuigendienst werd u Nederlands-Indië - Leger/Infanterie - Insigne, Medaille, Onderscheiding, Uitrusting, Uniform - 1946 5e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene 5e Bataljon 1e Regiment Infanterie 1e Bataljon 8e Regiment Infanterie 2e Bataljon 14e Regiment Infanterie 5e Eskadron Pantserwagen In de meidagen van 1940 heeft het Regiment gevochten tegen Duitse troepen in de omgeving van Leersum / Ede, in de omgeving van Rhenen en rond Ypenburg. Na de Tweede Wereldoorlog trad het Regiment in de periode 1946 -1950 op in Nederlands-Indië, ondermeer tijdens de Politionele Acties. In die periode was het Regiment in Nederlands-Indië Het Regiment Stoottroepen 'Prins Bernhard' is het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht dat zich kenmerkt door een rijke en bijzondere geschiedenis. Voortgekomen uit het verzet leverden de Stoters van het eerste uur een bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Daarna volgden al snel de uitzendingen naar Nederlands-Indië en Nieuw.

troepenoverzicht Indie 1945-195

 1. Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Na terugkeer uit Nederlands-Indië volgt de Koude Oorlog-periode. Na een aantal reorganisaties en oprichting van de NAVO wordt uiteindelijk op 1 november 1957 in Ermelo 41 Infanteriebataljon Stoottroepen opgericht
 2. Sobere herdenking Nederlands-Indië. Fotoreeks Ook de Haagse zanger Dinand Woesthoff (r) stond zaterdag bij het Indisch Monument stil bij het feit dat precies 75 jaar geleden Japan capituleerde en.
 3. Na zijn missie in voormalig Nederlands-Indië, vertrok Spier eind mei 1952 met het Regiment Van Heutsz naar Korea. Hier verwierf hij in de tijdelijke rang van majoor de Bronze Star Medal. In 1953 keerde hij terug in Nederland waar hij in beroepsdienst overging. Hij werd aangesteld bij het Wapen der Infanterie
 4. Drie gebatikte stukken stof en een vlag. Jaar van oorsprong van de gebatikte stof is onzeker, de vlag dateert waarschijnlijk 1949. De vlag betreft de vlag van de Indonesische republiek (waarschijnlijk buitgemaakt) met de locatie van OVW bataljon 1-8 RI. Een batik betreft 'Het Regiment Stoottroepen', een 'Ter herinnering aan mijn diensttijd in Indie' en een 'Souvenir van Java
 5. Greep bekleed met paardenleer. Na 1829 doorgedragen bij het Regiment Jagers te Paard. Ook in Nederlands-Indië gedragen. Keuren: JP /kroon en V /kroon. Kling gestempeld 1839. Prijs: €.1650,-Sabel M1813 no. 2. Manschappen Lichte Cavalerie. Leeftijd circa: 1814-1815. Geheel in ijzer opgemaakt. Greep bekleed met paardenleer. Ook in Nederlands.

Lees alles over 'Nederlands-Indië' Cookie instellingen. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, Onder de uitgezonden troepen bevond zich het vijfde bataljon van het vijfde regiment infanterie 13 november 1918 Vandaag 13 nov is de dag dat in 1918 het Regiment Huzaren van Boreel Nederland en de dynastie redde. De maanden aan het Eerste Wereldoorlog waren onrustig in Nederland. De.. § 1e Bataljon 4e Regiment (LIB 1-4 R.I) opleiding in Voorschoten 22 oktober 1945 Bevorderd tot Korporaal 3 september 1946 naar Nederlands-Indië als Sergeant Inlichtingen Dienst met m.s. Klipfontein vanuit Amsterdam - via Port Said 27 september 1946 aankomst in Tandjung Priok - Java (Batavia Drents bataljon naar Nederlands-Indië Met de bevrijding van ons land is het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog nog niet afgesloten. Er is nog een deel van het koninkrijk bezet door Japanners en ook dat moet bevrijd worden. Oost-Indië is in 1942 veroverd door Japanners op het KNIL (het Koninklijk Nederlands Indisch Leger) Organisatie van de Nederlandse landstrijdkrachten in Nederlands- Indië De landstrijdkrachten in Nederlands-Indië waren zoals elk leger georganiseerd volgens een p i ramidemodel. Aan het hoofd van de troepenmacht stond de legercommandant. Daaronder stonden de verschillende infanterie-divisies, elk 20.000 man sterk

Nederlandse soldaten in Indonesië, 1945-1950 Historie

 1. VARA's 'Achter het Nieuws' 1945 Nederlands-Indië, 1949 Indonesië, 1969 Achter het Nieuws. Hilversum, 1969; 109 blz. Publicatie met de volledige teksten van de drie spraakmakende Achter het Nieuws [ uitzendingen over gebeurtenissen in Nederlands-Indië, waarin vooral aandacht wordt besteed aan excessieve geweldpleging van Nederlandse zijde
 2. Op 5 februari 1947 vertrekt Rindert Brandsma met het 4e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie naar Nederlands-Indië. Gedurende enkele maanden is het onderdeel van Rindert belast met de bewaking van een van de havens van Tandjong Priok en van een gevangenis
 3. In Nederlands-Indië gaven de Japanners de strijd op, maar grepen Indonesische nationalisten de macht, wat in Nederland niet al te serieus werd genomen. Hij maakte een haperende reis met de Nieuw Amsterdam, die als troepentransportschip fungeerde, naar Malakka en kwam uiteindelijk in Singapore terecht om te wachten op een boot voor de landing ergens in Nederlands-Indië
 4. Welkom op de website van de re-enactment werkgroep 'Het Vergeten Leger' Nederlands-Indië 1945-1950 . Onze hoofduitbeelding is de Derde Infanterie Brigadegroep (3-IBG) van de C-Divisie '7 December' tijdens de eerste Politionele Actie, met daarbinnen de focus op het 3e Bataljon, Regiment Stoottroepen
 5. De Japanse Senshi Sōsho (oorlogsserie) telt 102 delen, samengesteld door het Japanse Instituut voor Militaire geschiedenis. Daarvan gaan er twee over de invasie van Nederlands-Indië in 1941-1942. Het eerste deel betreft de verovering van Nederlands-Indië, eindigend met de capitulatie van het KNIL op Java. Het tweede deel betreft de maritieme operaties in en om d
 6. Het betreft hier de volgende archieven: Beleidsterrein Operatiën: Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië, 1945 - 1950; Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië, Sectie Krijgsgeschiedenis, 1945 - 1949; Kabinet van de Legercommandant in Nederlands-Indië, 1945 - 1950; Netherlands Forces Intelligence Service/Centrale Militaire Inlichtingendienst, 1941 - 1949.
Defensie weblog: januari 2014

Regiment Huzaren van Boreel - Vereniging Officieren Cavaleri

Een Regiment Infanterie telde naast de Staf, drie Infanteriebataljons (elk opgebouwd uit een Staf, drie Tirailleurscompagnieën en een Mitrailleurcompagnie), een Batterij Geschut 6-Veld (vier vuurmonden), een Compagnie Pantserafweergeschut met zes 4,7 cm PAK en een Compagnie Mortieren met zes mortieren van 8 cm. Een Regiment Artillerie telde naast de Staf totaal drie Afdelingen met elk drie. Op mijn Gouverneurs-Generaal pagina de biografieën van alle andere Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië Joannes Benedictus van Heutsz geboren 3 Februari 1851 te Coevorden als zoon van J. F van Heutsz en van vrouwe M L. Koeken; trad op zijn 16de jaar in dienst als volontair bij het instructie bataljon te Kampen en werd in Augustus 1872 benoemd tot 2den luitenant der infanterie Meerdere bataljons van het regiment werden uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. Bij de reorganisatie van 1957 werd 41 Infanteriebataljon ingedeeld bij het regiment. Dit bataljon werd in 1962 uitgezonden naar Nederlands Nieuw-Guinea. In 1964 werd het omgedoopt tot 41 Pantserinfanteriebataljon Nederlands-Indië Nederlands-Indië bij het 3e Regiment Infanterie en wordt op 16-07-1851 tot korporaal bevorderd, tekent op 25-03-1853 bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk een nieuwe verbintenis voor den tijd van 6 jaren zonder handgeld, te rekenen in te gaan met de dag van inschepin

Een voorbeeld daarvan is een verzameling herinneringen van manschappen die dienden in het 3e Bataljon van het Regiment Prinses Irene, en welke online zijn verzameld en te raadplegen (via een docplayer of te downloaden). Allerlei aspecten van hun leven en strijd in Nederlands-Indië komen naar voren De repatriëring of evacuatie van Nederlanders uit Nederlands-Indië (later Indonesië) wordt op deze website door Herman van Oosten ingedeeld in verschillende golven. De eerste golf (1945-1950) Capitulatie van Japan en Bersiap. Omvat ca. 100.000 personen Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | AD.n Jan Dirk Roeleveld - Nederlands-Indië: Home Inleiding Dienstonderdeel KNIL INF VI SMID Kijkduin NEFIS Foto's Chronologie Boeken Interessante websites Afkortingen Contact R.I. - Regiment Infanterie sgt. - Sergeant sld. - Soldaat SMID - School Militaire Inlichtingen Diens Vertrek Eenheid Sterkte Van Naar; 30-04-1946: 2e Compagnie Aan- en Afvoertroepen: 8/30/189: Nederland: Ned. Indië: 30-04-1946: 4e Compagnie Aan- en Afvoertroepe

Het Regiment Van Heutsz, opgericht op 1 juli 1950, is vernoemd naar de generaal Joannes Benedictus van Heutsz. Het is de opvolger van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en zet de tradities van dit leger voort. Ook draagt het de tradities van het NDVN, Nederlands Detachement Verenigde Naties, dat in de Koreaoorlog vocht. Het Regiment Van Heutsz bestaat tegenwoordig uit het 12e. Aanstaande zaterdag is het precies 75 jaar geleden dat Japan capituleerde. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Flevolanders die de oorlog daar hebben meegemaakt, vertellen over die tijd. Zoals de 99-jarige Jos Wessels uit Zeewolde. De kampen werden afgeschermd met drie meter prikkeldraad. Achter het prikkeldraad waren gevlochten matten geplaatst. Zo kon je. David Van Reybrouck: De Belg David Van Reybrouck schreef een boek over de geschiedenis van Indonesië. De dekolonisatie was in Nederlands-Indië vee

II - OVW-bataljon tijgerbrigade regiment infanterie 2-6RI

 1. Op 27 maart 1950 kwam het regiment Speciale troepen uit Nederlands-Indië naar Kamp Prinsenbosch. Het ging om Nederlandse en Ambonese militairen én zestig Ambonese gezinnen die vanuit Nederlands-Indië werden gerepatrieerd. Zij werden tijdelijk in Kamp Prinsenbosch gelegerd, tot er elders in het land huisvesting gevonden was
 2. In Nederlands-Indië ressorteerde de AAT onder de Verpleging en Transportdienst (VTD), waarvan de centrale leiding berustte bij het Directoraat VTD. De gedecentraliseerde leiding was in handen van een Territoriaal Verpleging en Transportofficier (TVTO), terwijl de leiding bij de eenheden - zoals de brigades, divisies e.d. - berustte bij de verpleging en transportofficieren ( VTO ) van de AAT
 3. Missie: Nederlands Indië, 43 AAT Bestuurslid Communicatie Marc Souman Luitenant-Kolonel Missies: SFIR, ISAF, UNDOF Email: communicatie@veteranenbent.nl Tel: 06-10940461 Bestuurslid Zorg Saskia Ubels Luitenant-Kolonel bd Missies: UNTAC, AFOR, SFOR, SFIR Email: nuldelijnszorg@veteranenbent.nl Tel: 06-14408341 Bestuurslid Activiteiten.
 4. De bersiap-periode en koloniale oorlog (1945 -1950) Het eind van de Japanse bezetting betekent nog geen vrede. De strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië breekt uit. Na de Bersiap-periode wisselen onderhandelingen, onrust en gewelddadige strijd elkaar af. Op 27 december 1949 volgt de onafhankelijkheid van Indonesië. Op 15 augustus 1945 eindigt de Tweede Wereldoorlog met de capitulatie.

Garderegiment Grenadiers en Jagers - Wikipedi

Overzicht van de bewaard gebleven militaire stamboeken 'Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het Staatse Leger 1707-1795' en onder andere conduitelijsten met links naar de scans van FamilySearch. De link van de stamboeken verwijst naar de eerste serie inschrijvingen. De overige series inschrijvingen kunt u.. Nederlands-Indië, 25 titels op voorraad, vanaf € 9,95 alleen bij geschiedenisboek-kopen.nl, de online geschiedenisboeken specialist

Maar, wat ging er vooraf..de tijd voordat o,a, mijn vader in 1946 naar Nederlands-Indië ging. Azië in de tweede wereld oorlog. Japanse bezetting van Nederlands-Indië. ( 8 dec,'41-aug. '45 ) Op 8 maart '42 gaven de geallieerde troepen in Nederlands-Indië zich over, krijgsgevangenen gingen naar de Jappenkampen Interviews Wrede Japanners, koude Nederlanders; twee verhalen over de bezetting van Nederlands-Indië en wat daarna kwam Een kindertekeningen van Anne-Ruth, zus Marijke of broer Hugo Wertheim Over de rol die de regimenten Huzaren-Motorrijder vlak voor en m de oorlog hebben gespeeld, zijn verschillende publicaties verschenen van de hand van J.A. Bom. Enige grepen uit de geschiedenis van het Ie en 2e Regiment Huzaren-Motorrijder (Armamentaria 32, Legermuseum, 1997/1998) en De Regimenten Huzaren Motorrijder 1938 - 1940 (Stichting Museum Nederlandse Cavalerie, Amersfoort, 2000) De AAT in Nederlands-Indië In opdracht van onze regimentscommandant is de blik van het BGB&T op dit moment gericht op de A.A.T.-compagnieën die in de periode 1946 tot 1950 in NL-Indië actief zijn geweest Er zal een wachtwoord naar je gemaild worden. Onafhankelijke Defensiebond. De laagste contributie 24/7 vakbond 100% onafhankelij

7 Woord vooraf Indië blijft ons bezighouden. Met deze pakkende titel sloeg de bekende Indiëveteraan en publicist Anton P. de Graaff in 2003 de spijker op zijn kop. Toen ik in 1989 het voorwoord voor een bibliografie van herinneringsliteratuur over het militaire optreden in voormalig Nederlands-Indië schreef, dacht ik dat de toenmalig grote belangstelling voor dit thema weer geleidelijk zou. opgeroepen voor Nederlands-Indië. Hij werd als radiocentralist ingedeeld bij de Stafcompagnie van het 4 e bataljon 8 Regiment Infanterie. Tijdens een missie op 24 april 1949 werd zijn jeep beschoten waarbij hij zwaargewond raakte. De volgende dag is hij in het hospitaal te Bogor (Buitenzorg) overleden Ondanks het korte bestaan, kennen de stoottroepen een roemrucht en kleurrijk verleden. Bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië zijn de stoottroepen ingezet in Nederlands-Indië en in Nieuw-Guinea, hiervoor is aan het regiment het Bronzen Schild toegekend

Koloniale geschiedenis: Nederlands-Indië - Indisch 3

Het boek, oorspronkelijk samengesteld voor de doelgroep van mede-sobats, behelst de integrale weergave van het Indië-dagboek van zijn vader die in November 1944 intrad als o.v.w.'er, vocht tegen de Duitse vijand om vervolgens met 1 OVW Regiment Jagers als één van de tien Grenadier- en Jager bataljons van ons regiment in voormalig Nederlands-Indië te worden ingezet op Java en Sumatra Murray's Regiment Pipes & Drums is een muziekgezelschap dat zich bezig houdt met het bespelen van traditionele schotse muziek op de Great Highland Bagpipes en op de karakteristieke Schotse drums. We zijn een gemotiveerde, gezellige en gevarieerde doedelzakband op niveau. Lees verder voor het laatste nieuws Een troepentransport komt aan in Nederlands-Indië. Generaal-majoor H.J.J.W. Dürst-Britt komt kort in beeld. De troepen worden ontvangen door generaal Spoor. Aankomst en ontscheping van de brigade Bali-Lombok (onderdeel van de Y-brigade) op Zuid-Sumatra bij de rivier de Moesi. De landingsvaartuigen LT-104, LT-105 en LST Pelikaan komen in beeld Naam: Anton ( Teun ) Schoenaker: Geboortedatum: 28-11-1928: Geboorteplaats: Zelhem Velswijk: Vertrekdatum: 17-04-1946 met het schip de Tegelberg. Gelegerd in Verhalen over familieleden die als KNIL-militair naar Nederlands-Indië vertrokken, een foto van opa in militair uniform of het militaire zakboekje van een oudoom. voudig het regiment en bijbehorende stamboek te vinden. Vervolgens kan de stamboekregistratie op microfiche worden ingezien op de studiezaal van het CBG

Archiefmateriaal betreffende troepentransport van en naar Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog ] [22 stuks] soort: dagboekpassagierslijst signatuur: Arch-0117 inventarisnummer: 1994.0181 museum: Het Scheepvaartmuseum uitgever [s.n.] datum: 1946 - 1950 pagina's [22 stuks] annotati DEN BOSCH - De 37 omgekomen Bossche militairen in Nederlands-Indië zijn zaterdag tegen het einde van de ochtend herdacht bij het Gedenkmonument aan de Zuiderparkweg. Dat gebeurde in het bijzijn. Vervolgens ging hij scheep naar Kaap de Goede Hoop en later naar Nederlands-Indië. Daar moest het Duitse regiment in dienst van de VOC de orde handhaven. Zijn vriendenboek nam hij op zijn reizen steeds mee. Het bevat vele tientallen inscripties van mederegimentsleden en in de Oost verblijvende Nederlanders

 • SD kaart past niet in laptop.
 • Middels deze brief Engels.
 • Spellen voor 1 speler.
 • Ligamentum collaterale tibiale.
 • Heereweg Schoorl Verkocht.
 • Naam leesclub.
 • Soorten noten.
 • Tweede Instagram account verwijderen.
 • Halle Berry Jerome Jesse Berry.
 • Nieuws Best Eindhoven.
 • Hoe oud wordt een parkiet.
 • PonyCycle tweedehands.
 • Terraria info.
 • Gevlinderd beton terras prijs m2.
 • Recente Streetview.
 • Snorkelen Grado.
 • Online decode base64 file.
 • DHL tracking worldwide.
 • Functioneel tegenovergestelde.
 • Muhammad Ali loss.
 • Ambiente beurs.
 • Wat betekent Pinnacle klasse.
 • Doorsnede hersenen.
 • Prullenbak op Samsung S5.
 • Karaoke set huren Enschede.
 • Handson Murcia.
 • Glazen beeldjes dieren.
 • Vriendenboekjes voor volwassenen.
 • Kristin Davis Friends.
 • Wanneer kan een baby zitten.
 • Oosteinderweg 93, aalsmeer.
 • Peuterdans Haarlem.
 • Biotine haartransplantatie.
 • Dodelijke bacterie in bloed.
 • Kokosbrood calorieën.
 • Nationaal Vuurwerk Rotterdam 2021.
 • Sjors en Sjimmie verkopen.
 • PDF openen Android.
 • HRA bundel 2020.
 • Raak Puur vruchtensiroop.
 • Kalfire e one.