Home

Perifeer arterieel vaatlijden NHG

Perifeer Arterieel Vaatlijden NHG-Richtlijne

 1. richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met (chronisch) PAV van de onderste extremiteit, binnen en buiten het ziekenhuis
 2. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen enkele uren tot dagen; chronisch obstructief arterieel vaatlijden, onderverdeeld in claudicatio intermittens en kritieke ischemie. Anamnese Naar de tekst van de NHG-Standaar
 3. Scholing over Perifeer arterieel vaatlijden. Heeft u behoefte in uw regio aan een cursus over Perifeer arterieel vaatlijden? Neem dan contact op met NHG-Scholing via info@nhgscholing.nl of telefoonnummer 030 - 282 35 00. In overleg ontwikkelen wij zo'n regionale StiP-cursus. Klik hier voor meer informatie
 4. De NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijdenperifeer arterieel vaatlijden geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden. Perifeer arterieel vaatlijnen is een door atherotrombose veroorzaakte klinische manifestatie van hart- en vaatziekten en dient als zodanig gezien en behandeld te worden als secundaire preventie
 5. De NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden. Perifeer arterieel vaatlijnen is een door atherotrombose veroorzaakte klinische manifesta-tie van hart- en vaatziekten en dient als zodanig gezien en behandeld te worden als secundaire pre-ventie
 6. De NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden geeft richtlijnen voor diag- nostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden
 7. De NHG-standaard Perifeer Arterieel vaatlijden spreekt geen voorkeur uit voor een van beide middelen, de richtlijn van de vaatchirurgen geeft de voorkeur aan clopidogrel [1,3]. Het effect van geneesmiddelen om de arteriële doorbloeding gunstig te beïnvloeden, zoals pentoxifylline of iloprost , is zeer beperkt

perifeer arterieel vaatlijden: vergelijk in het linker- en rechterbeen de huidtemperatuur en de capillary refill palpeer de pulsaties van de a. femoralis, a. tibialis posterior en a. dorsalis pedis (overigens is bij 10% van de gezonde mensen de a. dorsalis pedis afwezig) zie ook NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden NHG-Tabel 27-ICPC en contra-indicatie aarden, versie 13 Inkijkexemplaar Maart 2018 K92 Andere ziekte(n) perifere arteriën 229 Perifeer arterieel vaatlijden (excl. Raynaud) 1 K92.01 Claudicatio intermittens 229 Perifeer arterieel vaatlijden (excl. Raynaud) 1 Pagina 2 In de standaard 'Perifeer arterieel vaatlijden' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden. 1 Het beleid bij asymptomatisch perifeer arterieel vaatlijden komt niet aan de orde in deze standaard

Perifeer arterieel vaatlijden NHG

Uit de San Diego studie blijkt dat perifeer arterieel vaatlijden vaker voor komt bij mensen met een donkere huidskleur (niet-Spaanse herkomst). Dit werd bevestigd in de GENOA-studie, terwijl in een derde studie geen verschil in voorkomen van perifeer arterieel vaatlijden bij verschillende rassen kon worden bevestigd Perifeer arterieel vaatlijden PAV Afsluiting beenslagader. Voorlezen Print E-mail Nauwe bloedvaten kunnen pijn in het been geven. Pijn/kramp als u een eindje loopt heet etalagebenen. De pijn kan ook 's nachts komen.. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden Diagnostische overwegingen op basis van de enkel-armindex ( EAI ) na één keer of drie keer meten. EAI < 0,8 (1x) of < 0,9 (3x) 0,9 < EAI < 1,0 EAI > 1,1 (1x) of 1,0 (3x) Chronisch obstructief. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden... hart- en vaatziekten, zoals ischemische hartziekten en CVA 's. Stoppen met roken heeft de meeste kans van slagen NHG-Standaard Perifere aangezichtsverlamming... gebied (denk hierbij aan een verhoogd risico op een CVA, systeemziekten als sarcoïdose, maligniteiten in de.

NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (Tweede herziening). Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, et al. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57(2):81 Klachten bij perifeer arterieel vaatlijden. Afhankelijk van de ernst van de vernauwing(en) of afsluiting(en) en daardoor het zuurstoftekort kan perifeer arterieel vaatlijden bij patiënten voor verschillende klachten zorgen: Etalagebenen (claudicatio intermittens) De beenspieren hebben bij inspanning veel meer zuurstof nodig dan in rust

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een belemmering van de doorstroming van het bloed in de vaten van en naar de onderste extremiteiten, dus in het stroomgebied van de beide arteriae iliacae communes (de gemeenschappelijke heupslagaders). PAV is een uiting van algehele atherosclerose (zie de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement) Redactie NHG/BSL. In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over perifeer arterieel vaatlijden. De vragen lees je hier. Premium. 1 Antwoord E is juist: Premium. Wilt u dit artikel lezen? Neem TvPO.nl een maand gratis op proef. Na een maand stopt het abonnement automatisch

Herziene NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden NHG

 1. derde huidcirculatie en verslechterde 6 maanden follow-up tot 12 maanden is nuttig om terugval te voorkomen . de behandeling begint met ≥ 3 trainingen per zo nodig invasieve behandeling met als doel amputatie te voorkomen 29-1-2020 Perifeer arterieel vaatlijden |.
 2. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden perifere neuropathie), gewrichtsaandoeningen ( artros e van heup of knie), arteriële aandoeningen (tromboangitis die door andere aandoeningen (zoals COPD, hartfalen, artrose of reuma) beperkt mobiel zijn, omdat dit kan leiden.
 3. Enkel-arm index < 0.9 wijst op arterieel vaatlijden. Gestandaardiseerde looptest (daling enkel-arm index > 0.15 na inspanning wijst op arterieel vaatlijden). Duplex onderzoek van de perifere arteriën. DSA (digitale subtractie angiografie). MRA (magnetische resonantie angiografie)
PPT - Perifeer arterieel vaatlijden PowerPoint

NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede

 1. NHG-Richtlijnen. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktij
 2. Arterieel vaatlijden Op deze pagina vindt u informatie over de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven
 3. Voor de keuze van antitrombotica wordt verwezen naar de PAV-richtlijnen (NHG-standaard Perifeer arterieel vaatlijden; medisch specialistische richtlijn Perifeer Arterieel vaatlijden). Inleiding Patiënten met symptomatische PAV dienen te worden beschouwd als personen met een zeer hoog risico op een nieuwe hart- en vaatziekte
 4. der of zelfs geen bloed naar de benen en ontstaat een gebrek aan zuurstof in de benen of voeten

M13 NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden

NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening) NHG richtlijn Belangrijkste wijzigingen De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term 'chronisc De NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV): atherosclerose distaal van de aortabifurcatie. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen enkele uren tot dagen en chronisch obstructief arterieel vaatlijden, onderverdeeld in claudicatio intermittens en kritieke ischemie Prevalentie van perifeer arterieel vaatlijden bij mensen met een donkere huidskleur in de Nederlandse bevolking. Lacune. NHG-Richtlijnen. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk.

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit is de medische omschrijving voor een vernauwing of afsluiting van een slagader in of naar het been. Patiënten met PAV kunnen onderscheiden worden in twee hoofdgroepen KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden V-11/2014 - Update klinimetrie 2017 IV Praktijkrichtlijn Inhoud Praktijkrichtlijn 1 A Inleiding 1 A.1 Doelstellingen 1 A.2 Doelgroep 1 A.3 Specifieke deskundigheid 1 A.4 Praktijkinrichting 1 A.5 Verwijzing en aanmelding 1 B Diagnostisch proces 2 B.1 Anamnese 2 B.2 Lichamelijk onderzoek NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden chronisch obstructief arterieel vaatlijden hebben een verh oog d risico op coronaire hartziekten en cerebrovasculaire de ratio van de met een dopplerapparaat gemeten h oog ste systolische enkeldruk (a. dorsalis pedis of a. tibialis posterior) en de gemeten h oog ste systolische armdruk (links/rechts)

Hypertensiepoli MCL. Geraadpleegd is de NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden, 2003 en de herziening 2014. In de NHG-Standaard wordt de term chronisch obstructief vaatlijden (claudicatio intermittens en kritische ischemie) gebruikt. In deze werkafspraak blijft perifeer arterieel vaatlijden gehandhaafd Arterieel vaatlijden Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden. eerste hoofdstuk lezen. Eerste herziening. Auteurs: M L Bartelink, H E J H Stoffers, E J Boutens, J D Hooi, V Kaiser, L J Boomsma Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Gepubliceerd in: NHG-Standaarden. Arterieel vaatlijden Wat is arterieel vaatlijden (atherosclerose)? Er is bij je een afwijking in één van de slagaders vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van de afzetting van vet in de wand en verkalking van de wand van de slagader. Dit proces noemen we atherosclerose (slagaderverkalking) Etalagebenen: Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) claudicatio intermittens Wanneer er sprake is van een verminderde doorbloeding van de weefsels in de ledematen spreekt men van perifeer arterieel vaatlijden. De verminderde doorbloeding wordt veroorzaakt door één of meer vernauwde of verstopte slagaderen

perifeer arterieel vaatlijden Farmacotherapeutisch Kompa

perifeer arterieel vaatlijden was er met name behoefte aan meer inzicht over het meest optimale zorgtra-ject voor mensen met claudicatio intermittens. We hebben daarom gekozen om ons nader te verdiepen in één van de vier stadia van perifeer arterieel vaatlijden, namelijk claudicatio intermittens. Deze keuz perifeer arterieel vaatlijden was voor zware rokers 3,94 (95%-BI 2,04-7,62)en voor matige rokers 1,87 (95%-B I 0,91-3,85).Na correctie voor factoren als gebruik van antioxidanten, bloed

NHG-Standaard Perifeer Arterieel Vaatlijden. www.nhg.org. 3 Tierney S. Fennessy F. Hayers DB. ABC of arterial and vascular disease. BMJ 2003;320:1262-5. 4 Heald CL, Fowkes FGR, Murray GD, Price JF on behalf of the Ankle Brachial Index Collaboration Wanneer de patiënt ook voor het perifeer arterieel vaatlijden in de eerste lijn is behandeld kan aanvullend de huisarts benaderd worden om informatie in te winnen over de kwetsbaarheid van de patiënt. Op grond van de uitkomst van een analyse kan een begeleidingsprogramma worden opgesteld 1 M13 NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden Tweede herziening Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, Stoffers HEJH, Wiersma Tj, Geraets JJXR Huisarts Wet 2014;57(2):81. De standaard en de wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie. Bartelink MEL, Stoffers HEJH, Boutens EJ, Hooi JD, Kaiser V, Boomsma LJ De primaire behandeling van patiënten met claudicatio intermittens, ongeacht het niveau van de laesie, is gesuperviseerde looptraining waarbij de supervisie wordt verricht door een hiervoor voldoende geschoolde fysio- of oefentherapeut conform de KNGF richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) kan over het algemeen worden vastgesteld d.m.v. het bepalen van een Enkel-arm-index (EAI) in de huisartsenpraktijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit alleen betrouwbaar is, als dit gebeurt door iemand die dit geprotocolleerd regelmatig doet (zie ook NHG-standaard)

nhg-standaard Perifeer arterieel vaatlijden. Huisarts Wet 2003;46:848-58. CrossRef. go back to reference Robeer GG, Brandsma JW, Heuvel SP van den, Smit B, Oostendorp RA, Wittens CH. Exercise therapy for intermittent claudication: A review of the quality of randomised clinical trials and evaluation of predictive factors 2 214 NHG-Standaarden voor de huisarts 2009 systolische druk aan beide enkels (a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis) en de conventioneel gemeten systolische druk aan de arm (a. brachialis). De prevalentie van (asymptomatisch) perifeer arterieel vaatlijden in de open bevolking, gemeten met de enkel-armindex, neemt toe van 8% op 55- jarige leeftijd, tot 56% boven de leeftijd van 85 jaar

Perifeer arterieel vaatlijden 12-02-2019 Deze versnellingsagenda is tot stand gekomen met de inbreng van meerdere betrokken partijen en personen en is geen consensusdocument. Het biedt inzicht in mogelijke aanknopingspunten voor het 'versnellen' van juiste zorg op de juiste plek. Het is nadrukkelij De NHG deelt liever in als Acute ischémie, Klinische ischémie en Chronisch obstructief arterieel vaatlijden vanwege klinische relevantie. Risicofactoren. Roken. Diabetes mellitus. Hypertensie. Hypercholesterolaemie. Anamnese. Aard, verloop, afstand die afgelegd kan worden; Stadium III-symptomen: koud, bleek, nachtelijke last; Afnemend bij.

Ulcus cruris venosum NHG-Richtlijne

arterieel vaatlijden Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven Perifeer arterieel vaatlijden is een zeer vaak voorkomende aandoening. Jaarlijks wordt deze aandoening in Nederland bij naar schatting ruim 25 duizend mensen vastgesteld. Het gaat voor om ouderen. De aandoening komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI)

NHG-Standaard 'Perifeer arterieel vaatlijden' - Ge-B

Geraadpleegd is de NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden, 2003 en de herziening In de NHG-Standaard wordt de term chronisch obstructief vaatlijden (claudicatio intermittens en kritische ischemie) gebruikt. In deze werkafspraak blijft perifeer arterieel vaatlijden gehandhaafd NHG - NHG-Standaard - 2014 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV): atherosclerose distaal van de aortabifurcatie. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen enkele uren tot dagen en chronisch obstructief arterieel vaatlijden, onderverdeeld in claudicatio intermittens en kritieke. Scholing ONLINE Scholing Diabetische voet, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en neuropathie ONLINE Scholing Diabetische voet, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en neuropathi Perifeer arterieel vaatlijden Onder perifeer arterieel vaatlijden (PAV) behoort een brede groep aandoeningen die alle slagaderlijke vaatziekten omvat, uitgezonderd die in de hals, hersenen en hart. Ziektebeelden binnen PAV zijn o.a. claudicatio intermittens (etalagebenen), trombo-embolie, aneurysma van de aorta en kritieke ischemie

NHG-Standaard Chronische nierschade | NHG

Prevalentie van perifeer arterieel vaatlijden bij - NHG

Uitgelicht NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren De standaard 'Perifeer arterieel vaatlijden' van het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden. 1 De klacht kan claudicatio intermittens zijn, waarbij er tijdens lopen pijn ontstaat in de beenspieren, die binnen 10 minute Uitgelicht NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden Martien Vrolijk 1 Tijdschrift voor praktijkondersteuning volume 12 , pages 30 - 33 ( 2017 ) Cite this articl Er heeft een verschuiving plaats gevonden naar gesuperviseerde looptraining bij een bepaalde patiëntengroep met perifeer arterieel vaatlijden. Hierdoor kunnen in eerste instantie meer patiënten goed in de eerste lijn worden behandeld met een goed eerste lijnsdiagnostisch product en advies van een vaatchirurg conform het standpunt van de vaatchirurgen het Productie Bedrijf Friesland (PBF) Perifeer arterieel vaatlijden. Door slagaderverkalking (dit noemen we atherosclerose) kan een vaatvernauwing of afsluiting in de slagaders ontstaan. Wanneer dit in de beenslagaders gebeurt, spreekt men van perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Vernauwing of afsluiting beenslagader Thuisart

K92 Andere ziekte(n) perifere arteriën 217 Arteriële trombose (vervalt per 1-9-17) 0 K92 Andere ziekte(n) perifere arteriën 230 Raynaudfenomeen 0 K92 Andere ziekte(n) perifere arteriën 229 Perifeer arterieel vaatlijden (excl. Raynaud) 1 K92.01 Claudicatio intermittens 229 Perifeer arterieel vaatlijden (excl. Raynaud) Ziekenhuis de nascholing Perifeer Arterieel Vaatlijden. ClaudicatoNet is een landelijk dekkend netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). In deze nascholing komen aan bod: de NHG-standaard, de directe toegankelijkheid van het vaatlab en gesuperviseerde looptraining pentoxifylline vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bestrijd bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) de pijn en verwijs de patiënt bij verdenking op acute ischemie met spoed naar de vaatchirurg voor eventuele revascularisatie. Het beleid is gericht op pijnbestrijding en voorkomen van amputatie. Bij chronisch obstructief vaatlijden behandelen volgens de NHG-standaard. Definities. Perifeer arterieel vaatlijden: Manifestaties van atherosclerose distaaal van de aortabifurcatie. Claudicatio intermittens: Pijn in spiergroep, meestal in het onderbeen, die toeneemt bij inspanning en afneemt in rust (etalagebenen). Kritieke ischaemie: Rustpijn ondanks analgetica (> 2 weken) of een ischaemisch ulcus / gangreen met daarbij een systolische enkeldruk ≤ 50 mmHg en/of. Chronisch ZorgNet. Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen

Aanvulling op de NHG standaard Perifeer arterieel vaatlijden M13. BEGRIPPEN EAI Enkel arm index. Bij diabetes mellitus kan een normale of hoge EAI vals negatief zijn, de test is onbetrouwbaar. De teendruk is wel betrouwbaar (2de lijn) CVRM Cardio vasculair risicomanagement Claudicatio intermitten Een combinatie van arterieel en veneus vaatlijden komt ook voor (ulcus cruris arteriovenosum). Dat is een moeilijk te behandelen combinatie, omdat voor de veneuze kant compressietherapie nodig is, terwijl dat vanwege de arteriële kant niet kan (bij een enkel arm index < 0.8 kan compressietherapie pijn veroorzaken, en zelfs ulceraties t.g.v. het belemmeren van de circulatie) De standaard 'Perifeer arterieel vaatlijden' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en is een herziening van de versie uit 1990.1 2 Het belangrijkste verschil tussen deze standaard en de vorige betreft de focus op controle en behandeling van risicofactoren. Het artikel over de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit (2005:1670-4) van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde hebben wij met interesse gelezen.Deze richtlijn vormt samen met de in 2004 verschenen NHG-standaard 'Perifeer arterieel vaatlijden' het uitgangspunt voor diagnostiek en behandeling van perifeer vaatlijden in Nederland Etalagebenen is de volksterm voor 'claudicatio intermittens'. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd

Streefwaarden bij behandeling hypertensie | Huisarts

Een voetulcus is een gevreesde complicatie van diabetes, met een grote recidiefkans, een hoog risico op amputatie en een hoge 5-jaarsmortaliteit. Plaats en diepte van het ulcus en een vermoeden van perifeer arterieel vaatlijden of ernstige infectie bepalen of de patiënt met spoed moet worden verwezen naar een voetenteam voor nadere diagnostiek en behandeling Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan perifeer arterieel vaatlijden (PAV), in het bijzonder claudicatio intermiens (PAV2). Dit rapport brengt Zorginstituut Nederland uit in het kader van de systematische doorlichting van de zorg.1 Het betre een verdiepend onderzoek binnen het ICD-10 gebied Ziekten van Hart- en vaatstelsel (IX I00-I99) Enkel-arm-indexmeting met inspanningstest bij (verdenking) perifeer arterieel vaatlijden Deze werkafspraak is samengesteld door en namens chirurgen en KNF /vaatlaboranten WZA en huisartsen regio Assen e.o. Deelnemers werkgroep: Yvonne Sinke (KNF/vaat laborant), Bart de Vos (chirurg), Marianne van de Vrie (huisarts), Claudia Visser (huisarts)

Zoeken NHG

Redactie NHG/BSL Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. In deze editie stellen we vragen én geven we antwoorden rondom perifeer arterieel vaatlijden Bewegen met perifeer arterieel vaatlijden is een programma gericht op het verbeteren van de algehele conditie, het bevorderen van de bloedsomloop en de stofwisseling. Een aderverkalking behandeling is daarom belangrijk als u slagaderverkalking heeft. De behandeling heeft namelijk een groot effect op uw levenskwaliteit Perifeer arterieel vaatlijden kan door de huisarts vastgesteld worden met behulp van de enkelarmindex (EAI). Een normale EAI ligt tussen 1,00 en 1,39. Het meten van de EAI is zinvol bij patiënten met inspanningsgebonden pijn in de onderste ledematen Het wordt ook wel perifeer arterieel vaatlijden (PAV) of claudicatio intermittens genoemd. Als je etalagebenen hebt, voeren de slagaders in je benen niet genoeg zuurstof aan voor de spieren die je gebruikt tijdens het lopen. Dit komt omdat deze slagaders vernauwd zijn door slagaderverkalking

Perifeer Arterieel Vaatlijden.1 De implementatie van de verbeterpunten is aan de partijen in de zorg. Het Zorginstituut monitort de voortgang en faciliteert waar nodig. In april 2017 hebben we de eerste voortgangsbijeenkomst gehad met partijen. Op 14 mei 2018 hebben we de tweede voortgangsbijeenkomst gehad Beschrijving Verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden Voorlichting aan patiënten: • Patiënten hebben de mogelijkheid zich thuis in te lezen over ziektebeeld en • Leg afspraken in NHG standaarden vast • Monitor het gebruik van richtlijnen • Ontwikkel een passend kwaliteitsmeetinstrument 5 2 2 2 2 1 5 5

Diagnose PAV - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) Goedgekeurd: november 2019 Documenteigenaar: Programmanager Hardenberg Evaluatiedatum: november 2021 Omschrijving Bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) gaat het om manifestaties van algemeen aanwezige atherosclerose in de arteriën distaal van de aortabifurcatie Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) gaat het om manifestaties van algemeen aanwezige atherosclerose in de arteriën distaal van de aortabifurcatie. Conform de NHG-Standaard verwijst de huisarts zo mogelijk naar een multidisciplinair vaatteam en anders naar een vaatchirurg voor

Read Perifeer arterieel vaatlijden en doppleronderzoek in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor praktijkondersteuning on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips Atherosclerose kan in elke slagader van het lichaam voorkomen. De klachten en verschijnselen zijn afhankelijk van de plaats, ernst en duur van de atherosclerose. Meestal leidt atherosclerose tot vernauwing of zelfs totale afsluiting van de slagader. Het kan echter ook een verzwakking van de wand van.

Perifeer arterieel vaatlijden in de benen treft de slagaders die de spieren in de benen van bloed voorzien. Drie van de slagaders die vaak verstopt raken, zijn de bekkenslagader (arteria iliaca), de oppervlakkige beenslagader (arteria femoralis superficialis) en de knieslagader (arteria poplitea) Wat is perifeer arteriëel vaatlijden?Perifeer arteriëel vaatlijden, ook wel claudicatio intermittens en in de volksmond etalagebenen genoemd, treedt op wanneer de slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking

Perifeer arterieel vaatlijden - Vaatchirurgie/Vaatlab

In de Betekenis voor huisarts en patie¨nt De NHG-Stan- open populatie komt PAV voor bij 20-30% van de daard Perifeer arterieel vaatlijden adviseert bij een patie¨ nten boven de 50 jaar. patient die komt met klachten de pulsaties a. tibialis In een prospectief onderzoek werd aan patie¨ nten van posterior, a. dorsalis pedis en a. femoralis te beoor- 50 jaar en ouder die op een Primary care. Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in de westerse wereld. De belangrijkste oorzaak van deze aandoeningen is atherosclerose (slagaderverkalking). Atherosclerose kan zich manifesteren in de hersenen als een TIA of CVA, in het hart als angina pectoris of als een hartinfarct, in de nieren door nierfalen of in de benen als perifeer arterieel vaatlijden (PAV) In de afgelopen 15 jaar is gesuperviseerde looptraining uitgegroeid tot de eerste keuze behandeling bij patiënten met symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden Fontaine 2. Op basis van de opgedane ervaringen, actuele ontwikkelingen en recent wetenschappelijk onderzoek is deze verdiepingsdag ontwikkeld - NHG-standaard PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN - Diagnostisch Kompas 2003. Auteur. Berichten 2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2) Zoeken in het forum. Zoeken naar: Hoofdonderwerpen. Algemeen (geen categorie) Complicaties, acuut (hypo, hyper

Samenvatting van de standaard &#39;Cholesterol&#39; (eersteCardiovasculair risicomanagement (CVRM) | NHGjgouweloos
 • Bloed geven Leuven.
 • Noodles dageraadplaats.
 • Spirituele betekenis auto ongeluk.
 • Assieraden ring goud.
 • Kirintor rep.
 • Dochter negeert moeder.
 • Grand Central Station klok.
 • Identiteit synoniem.
 • Strength training.
 • Plattegrond camping Albatros.
 • Gesneden groene kool ah.
 • Virtual surround sound download.
 • Mosa zwart 15x15.
 • Bill Gates net worth.
 • Clarks kinderschoenen.
 • Kraambezoek RIVM.
 • Goedkoopste Vidalista.
 • Illustraties Poster.
 • Herziene taxonomie van Bloom.
 • Toetsen command option Mac.
 • Snelste hond ter wereld Wikipedia.
 • Máxima vliegt moeder in.
 • Nagelstyliste opleiding MBO.
 • Binnenkort 3 letters.
 • Novotel Breda Zoover.
 • Inspiratie kerststukjes.
 • Bistro Blankenberge.
 • Voltaren gel ervaringen.
 • IPhone 7 nieuw.
 • Kopieerapparaat Ricoh.
 • Karaoke set huren Enschede.
 • Salaris Naomi van As.
 • Voicemail instellen Proximus.
 • Skyrim pickaxe ID.
 • Denim replay.
 • Weer Portugal december.
 • Loo van Bellen Willemstad.
 • Xbox Gift Card 40 Euro.
 • D chord piano.
 • Chocolade soorten.
 • Basis schapendrijven.