Home

Havo sectoren

Havo / Vwo - Were Di - Were D

Er kan gekozen worden uit vier verschillende sectoren, elk met verschillende verplichte vakken (het sectordeel): Sector Techniek. Wiskunde; Natuur- en scheikunde 1; Sector Zorg en welzijn. Biologie; Een vak kiezen uit: Wiskunde; Aardrijkskunde; Geschiedenis; Maatschappijkunde; Sector Economie. Economie; Een vak kiezen uit: Frans; Duits (Europees Nederland De havo (duur 5 jaar) bereidt leerlingen voor op een studie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Doorstroom naar de bovenbouw van de havo. In het derde jaar moet de leerling een keuze maken voor een van de 4 profielen. Naast een vast programma per profiel kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.Het havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding (Bildung versus Ausbildung).Het havodiploma is een startkwalificatie Jij hebt interesse in economie, commercie, bedrijven, handel, management, logistiek, vastgoed, makelaardij, communicatie, marketing, rechten, politicologie, veiligheid en toerisme. Het kan nuttig zijn als je ondernemend bent of houdt van organiseren. Bij E&M is wiskunde (A of B) met de vakken economie en geschiedenis op havo en vwo verplicht

Aansluiting vmbo ob en relatie met mbo en havo O&O - SLO

Hoe zit de havo in elkaar? Rijksoverheid

In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Dit zijn ook de sectoren met de meeste leerlingen. In het voortgezet onderwijs stegen de uitgaven in tien jaar met 31 procent tot 10,9 miljard euro in 2016 In deze sector, die ook wel de dienstensector of tertiaire sector wordt genoemd, vind je bedrijven en beroepen die met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. Beroepen in deze sector zijn bijvoorbeeld Adviseur bancaire diensten, Callcentermedewerker, Belastingadviseur, Schoonmaker, Intercedent, Accountant, Glazenwasser, Medewerker human resource management De theoretische leerweg (tl) is een van de vier leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Afgekort wordt de theoretische leerweg vaak vmbo-t, tl-klas genoemd. Profielen. In de theoretische leerweg worden vier profielen (Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en welzijn) met hun bijbehorende vakkenpakketten en examenpakketten onderscheiden Sector: Technology, Engineering & Design. Dit beroep biedt... Specialisme De baas zijn Onafhankelijkheid Zekerheid Ondernemerschap tempo. Deze unieke opleiding biedt je de mogelijkheid om in twee of drie jaar tijd, naast een mbo-4 diploma, ook een havo-certificaat of een ander erkend certificaat te behalen, zoals Cambridge English

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs - Wikipedi

Het Comenius College kent vier sterke opleidingen: gymnasium, atheneum, havo en mavo. Deze opleidingen zijn ondergebracht in 4 sectoren. Mavo Ben jij een leerling die niet alleen van leren uit boeken houdt, maar ook graag dingen doet, dan past de mavo waarschijnlijk goed bij jou. Op het Comenius is er op de mavo veel te [ Op deze pagina vind je informatie over wet- en regelgeving en vormgeving van LOB in havo/vwo. Jaarlijks volgen meer dan 350.000 leerlingen een opleiding in het havo/vwo. Jaarlijks stromen 55.000 leerlingen door naar het het hoger beroepsonderwijs De sector Agro & Food is met ruim 12.000 studenten de kleinste hbo-sector. De sector kent een aanbod van 'groen onderwijs' in brede zin. Naast de traditionele opleidingen als tuin- en akkerbouw bevat de sector opleidingen als Food design and innovation, milieukunde en land- en watermanagement Alles over de centrale examens voor schooltype havo: alle examens, nieuws, planning, het rooster, faq's en wet- en regelgeving. havo in 2019 - Examenblad Naar de hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemen

Vakkenpakket - Wikipedi

HAVO/VWO Expertisepunt LO

Hallo, ik wou vragen. als ik bijvoorbeeld op HAVO ben, net als nu. ik ben in 3HAVO bij de Radulphus College op Curacao, en moet zometeen mijn proefielkeuze kiezen (26maart). ik ga Natuur en Gezondheid kiezen maar wat ik niet weet is, als ik bijvoorbeeld op HAVO-niveau blijft studeren. kan ik chirurg worden? of. patholoog? is er een opleiding van HAVO naar HBO en daarna universiteit voor. Sectoren. Groevenbeek Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: tvwo/atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een apart deel van het gebouw, met een eigen fietsenstalling, schoolplein, leerlingeningang en aula. De sector tvwo/atheneum/havo heeft ook haar eigen docententeam, onderwijsassistenten en conciërges Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis havo 2021.Kies geschiedenis in 2021 of havo in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden

Hoger algemeen voortgezet onderwijs - Wikipedi

Soms worden havo en vwo in één brede brugklas ondergebracht. Het is aan de school om hier keuzes in te maken, zolang er in de onderbouw aandacht is voor de kerndoelen (art. 11a WVO). In de praktijk zijn er verschillen in de vakken die scholen aanbieden. De keuzevakken in het vrije deel zijn de vakken die onder een andere sector vallen Binnen deze sectoren bestaan weer beroepsgerichte programma's. Maar er zijn ook programma's die elementen uit verschillende sectoren combineren, zogenaamde intersectorale programma's. Met een vmbo-diploma op zak kun je beginnen aan een mbo-opleiding of verdergaan aan het havo. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo Sectoren. Agro & Food; Bètatechniek; Economie; Gezondheidszorg; Hogere Sociale Studies; Kunst; Onderwij Alles over profielen op de HAVO en het VWO. Ga jij straks naar de bovenbouw van de HAVO of het VWO, dan kom je aan het eind van het derde jaar voor een profielkeuze te staan. Vanaf het vierde jaar zal je vervolgens verschillende vakken volgen die bij het gekozen profiel horen Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding. Het aantal leerlingen per schoolvestiging, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), sector, afdeling en opleiding. Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding; Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaa

Qompas ProfielKeuze - Profielen en vakke

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector in het hbo. In 2018 zijn er 174.300 studenten ingeschreven bij een opleiding in deze sector: dit omvat de inschrijvingen in de Ad, bachelor en master. Per september 2018 zijn er 30 bacheloropleidingen, 105 associate degree-opleidingen en negen bekostigde masters

Onderwijs - Cijfers - Maatschappij Trends in Nederland

Sector havo/vwo Versie september 2020 Goedgekeurd door MZR d.d. 15-09-2020 . 2 Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2 Sector havo/vwo . 1 INHOUD Bijlage 1: Arrangement Schoolsupport schooljaar 2020-2021 Udens College havo/vwo..... 25. 2 1 INLEIDING Iedere jongere succesvol op school. Dat is waar alle middelbare scholen in de regio Brabant Noordoost werk van maken. De scholen in de.

Met een krappe of ruime arbeidsmarkt geven we de schaarsteverhouding tussen het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) en de vraag naar arbeid (werkgeleg HAVO ANTWOORDEN 2 HOOFDSTUK 1 DE NATIONALE ECONOMIE . Paragraaf 1.1 Het binnenlands product . de andere sectoren voor 1.300 aan goederen en diensten verkopen en voor 300 aan goederen en diensten inkopen: 1.300- 300 = 1.000. 17 Heldenrijk importeert veel meer dan het exporteert

Sectoren van de arbeidsmarkt Testcentrum Groei B

 1. Profielkeuze Economie & Maatschappij is een voorbereiding op een baan in het bedrijfs- en zakenleven. Kernwoorden: Rekenen, met cijfers werken en onderzoeken
 2. Deze handreiking beschrijft hoe LOB in het havo/vwo vorm krijgt, welke wet- en regelgeving geldt voor LOB en hoe LOB op school kan worden aangeboden. download : Handreiking-havo-vwo-inc links Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerde
 3. Economie Hier vind je alle havo economie-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden. Speciaal voor docenten: Op deze usb-stick vindt u alle examens en herexamens (inclusief alle pilot-examens) vanaf 2000 (havo) en 2001 (vwo). De meer dan 850 examenvragen zijn ook in .doc(x)-format op de stick aanwezig examen 2019 tijdvak II hele examen [

Mavo/havo: 7 examenvakken, alle sectoren, verzwaarde lessentabel en drempelloos naar de havo doorstromen. Je doet vmbo-examen en gaat aansluitend door voor je havodiploma. In de mavo/havo-route word je goed voorbereid op de havo. We werken nauw samen met de havo aan de Minkemalaan Sector HAVO/VWO President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden 0413 - 283 000 (keuze 1) havo.vwo@udenscollege.nl; Sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden 0413 - 283 000 (keuze 2) vmbo@udenscollege.nl Bedrijfsbureau Schepenhoek 203 5403 GB Ude Van mavo, up2havo , havo, vwo tot tweetalig havo en vwo. De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) is een openbare school voor mavo, havo, up2havo (een route waarin leerlingen in 6 jaar een havo diploma halen), tweetalig havo, vwo en tweetalig vwo Overgangsnormering sector (t)vwo-havo. Algemeen: De term gemiddelde betekent: het onafgeronde gemiddelde van de onafgeronde cijfers per vak. Vaststelling van het aantal tekorten geschiedt op basis van het afgeronde jaarcijfer van alle vakken. De term tekorten betekent In het mbo kun je leren op vier niveaus. Daarnaast kies je op het mbo voor een BOL-opleiding of een BBL-opleiding. Bij een BOL-opleiding ga je vier of vijf dagen in de week naar school en doe je werkervaring op tijdens stage. Bij een BBL-opleiding werk je minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf en heb je één dag of twee avonden in de week theorie op school

Antwoorden. Profielen HAVO en VWO | ExamenOverzicht www.examenoverzicht.nl. Alles over profielen op de HAVO en het VWO. Ga jij straks naar de bovenbouw van de HAVO of het VWO, dan kom je aan het eind van het derde jaar voor een profielkeuze te staan. Vanaf het vierde jaar zal je vervolgens verschillende vakken volgen die bij het gekozen profiel horen leerlingen havo / vwo. Sorteer op Standaard Volgorde. Standaard Volgorde; Naam; Prijs; Datum; Populariteit; Producten oplopend sorteren; Toon 30 Producten per pagina. 30 Producten per pagina; 60 Producten per pagina; 90 Producten per pagina; Examen-stick havo 202 Sinds schooljaar 1999-2000 zijn voor alle leerlingen in havo en vwo profielen ingevoerd. De profielen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn Natuur & Techniek (NT), Natuur & Gezondheid (NG), Meer dan de helft van de leerlingen zit in de sector economie. Figuur: Sector vmbo-t De sector havo/vwo kent vijf afdelingen. De afdelingen hebben een eigen afdelingsdirecteur en een of twee coördinatoren.Een afdelingsteam bestaat uit een groep docenten die voor verscheidene klassen of lesgroepen binnen de afdeling de lessen verzorgen. Een aantal docenten van het afdelingsteam heeft ook een begeleidingsrol als mentor Economie Integraal havo en vwo is economie voor de bovenbouw van havo en vwo. De methode is afgestemd op het examenprogramma en geeft dankzij de continue examentraining het beste examenresultaat

Theoretische leerweg - Wikipedi

De 4 sectoren kennen de volgende vakken: Sector Zorg en Welzijn: Biologie (verplicht) Wiskunde of Geschiedenis of Aardrijkskunde (keuze) Een VMBO opleiding bij NHA volg je in deeltijd, net als de HAVO en VWO opleiding. Als je een studie in deeltijd volgt,. Havo bovenbouw wil zeggen de vierde en de vijfde klas. Het gaat om twee examenjaren. In het derde jaar van vwo/havo worden leerlingen voorbereid op de keuzes die zij aan het einde van het schooljaar moeten maken. Het gaat dan om welk profiel, welk profielkeuzevak, welk vrije vak en eventueel welk extra vak (soms vakken) 2 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS sector HAVO/VWO Algemeen toegangsnummer sector havo vwo menukeuze 1 Schoolleiding SECTORDIRECTIE voorzitter Dhr. J.F.M. Olsthoorn t Gooipad NZ Son plaatsvervangend voorzitter Mevr. C.J.M. Oomens Limoslaan RZ Nijmegen Interne vertrouwenspersoon: dhr. H. Benneker GGD / schoolarts en externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders: : mw. M. Smulders SBU. Op het havo praten we over profielen i.p.v. sectoren. Elk profiel heeft verplichte vakken en keuzevakken. Daarnaast kies je nog één vak uit de vrije keuze. profiel verplichte vakken profielkeuzevakken 1 vak naar keuze uit: Cultuur & Maatschappij (CM) ne, en, gs, fa of du, ckv, ma, lo ec of maw en fa/du of kubv of kumu Een samenstellin

Beroepshavo Human Technology (werktitel) - ROC van Amsterda

Adres: Cas Coraweg 57: Tel: 737-6008: Afdelingen: Basisvorming / Bovenbouw HAVO & VWO: Interim Directeur: Mevr. S. Anthony: Conrector: Dhr. R. van Boheemen Dhr De sector havo/vwo biedt de opleidingen gymnasium, atheneum en havo. Naast de havo/vwo-brugklassen zijn er klassen voor gymnasium/vwo+, voor extra getalenteerde leerlingen. In leerjaar 2 en 3 kunnen zij doorstromen naar gymnasium of vwo-plusklassen. TRAPs de sector havo vwo aan de President Kennedylaan 22B. Beide sectoren zijn georganiseerd in afdelingen met ieder een eigen afdelingsdirecteur. Aan het hoofd van beide locaties staat de sectordirectie. Het bevoegd gezag van de school als geheel is de directeur-bestuurder (een éénhoofdig College van Bestuur) Het Udens College sector havo vwo is een relatief grote school - met alle bijbehorende voordelen, zoals veel faciliteiten -, maar kleinschalig georganiseerd in 11 domeinen van 150 tot 200 leerlingen, waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen en gekend worden. Weergave aantal leerlingen. 2020-2021 Afgelopen 3 jaar Deze pagina geeft je inzicht in het onderwijs dat wordt gegeven op Udens College, sector havo/vwo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school

Havo Oosterlich

 1. LOB en corona - havo/vwo Scholen ontwikkelen in deze coronatijd onder hoge druk nieuwe manieren om hun leerlingen les te geven en informatiedagen te organiseren. Hierbij blijft onderwijs op afstand een belangrijke rol spelen
 2. Docenten uit havo en hbo moeten met elkaar in gesprek. Dat organiseren we per vakgebied (wiskunde, economie, natuur (onderscheiden naar hard (techniek) en zacht (gezondheid), en Nederlands) . Maar niet de vakinhoud staat in die gesprekken centraal, het moet vooral gaan over de pedagogisch-didactische aanpak
 3. Deze pagina geeft je inzicht in de resultaten van Udens College, sector havo/vwo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school
 4. Zo is aan het havo-profiel economie en maatschappij bijvoorbeeld het recht gekoppeld in te stromen in diverse hbo-opleidingen in de sectoren economie en communicatie. Aan een leerling met een ander profiel kunnen nadere eisen gesteld worden aan het vakkenpakket, met andere woorden: er moeten dan bepaalde vakken in het vrije deel zijn gekozen
 5. 1 Sector- en profielkeuze Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Binnen een sector of profiel zijn de vakken ondergebracht in drie onderdelen: - gemeenschappelijk deel - sector- of profieldeel - vrije deel Het gemeenschappelijk deel bevat de wettelijk verplichte.
 6. Onderwijsaanbod sector havo/vwo Wat staat er de komende tijd op de agenda. 1 feb 2021. pro IOP-gesprekken Gewijzigd 1 t/m 12 februari 4 feb 2021. Organisatiedag vmbo en havo/vwo (leerlingen zijn lesvrij) Gewijzigd. 5 feb 2021. Havo 5 / vwo 6: herkansing toetsweek 2 Gewijzigd 5 t/m 8 februari.

Deze pagina geeft je inzicht in de tevredenheid over Udens College, sector havo/vwo. De gegevens zijn afkomstig van leerlingen en ouders van de betreffende school Je wilt je Havo-diploma halen maar dat is via het reguliere traject niet (meer) mogelijk of wenselijk. Het Vavo-College 's-Hertogenbosch biedt een eenjarige opleiding om je diploma alsnog te halen. Je kunt kiezen voor een volledig pakket, maar het is ook mogelijk om één of meerdere vakken te volgen om op die manier je diploma vol te maken HAVO ANTWOORDEN 2 HOOFDSTUK 1 DE CONJUNCTUURBEWEGING . Paragraaf 1.1 De economische conjunctuur . in andere sectoren, zoals bij de zorg voor ouderen. 4 Als je uitgaat van de snelheid 100 aan het begin, dan is na één jaar de snelheid 100 × 2 = 10200, na twee jaar 400 enzovoort

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - Wikipedi

Binnen HAVO/VWO-scholen worden structurele activiteiten opgezet om jongeren enthousiast te maken voor een studie op de lerarenopleiding voor Technische en Bètavakken. Hiermee beogen we het toekomstige lerarentekort in de techniek en bètavakken aan te pakken sector lyceum - havo. Inhoud Indien de leerling na bespreking niet binnen onze sector bevorderd kan worden, wordt de leerling bevorderd naar mavo 2. Brugklas havo/vwo Tekorten Beslissing 0 tekorten bevorderen 1 tekort, niet in de kernvakken bevorderen 1 tekort in kernvak en 18.

Het Udens College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is onderwijskundig en organisatorisch verdeeld in twee sectoren: de sector vmbo en de sector havo-vwo, elk op een eigen locatie in Uden. De school telt ongeveer 2800 leerlingen en 350 medewerkers Ons onderwijs wordt getypeerd aan de hand van twee kernwaarden: Aandacht met resultaat. Wat wij onder goed onderwijs verstaan is te lezen in de Regius Koers 2022. In dit koersdocument staan de ambities beschreven voor de periode 2018- 2022. In het sectorbeleidsplan staat hoe de sector Havo/Vwo invulling geeft aan het onderwijs op de locatie

Lingeborgh De in Geldermalsen | De Telefoongids

Mondial College Nijmegen PTA 4 havo 2019-2020 examen in 2021 Pagina 3 Sectordeel: de vakken die in de 4 verschillende sectoren voorkomen. PTA: afkorting voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staan per vak afzonderlijk de eisen beschreven waaraan de kandidaat voor de schoolexamens moet voldoen AANTAL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR) Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is tussen 2011/12 en 2016/17 gestegen van 44.113 naar 53.743 leerlingen. Daarna is het aantal leerlingen licht gedaald tot 51.409 leerlingen in 2019/20. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N. HAVO. ALLES OVER DE HAVO. Een havo-opleiding bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). De havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar. De havo-opleiding is de op één na hoogste middelbare opleiding in Nederland. De meeste leerlingen gaan, na het behalen van hun havo-diploma, een Bachelor volgen op een HBO-instelling

Onderwijsdoelen - SL

Collectieve sector. Verslagen. Filteren (collectieve-sector) Sorteer op. Wis alle filters . Trefwoord. Niveau. havo havo/vwo (1) anders (1) Leerjaar. 5e klas (5) 4e klas (4) 3e klas (1) Soort verslag. Samenvatting (9) Begrippenlijst (1) Werkstuk (1) Vak. Economie (11) Onderwerpen. Collectieve sector. de sectoren natuur, techniek en landbouw en natuurlijke omgeving. Bij dit vak krijg je te maken met onderwerpen als functies, Leerlingen die van havo naar vwo willen doorstromen, worden geadviseerd in hun vakkenpakket wiskunde èn een tweede moderne vreemde taal opnemen Sector Techniek. Techniek is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Denk aan de auto's waar we in rijden, de computers waar we mee werken en de huizen waar we in wonen. Aan gespecialiseerde technici is daarom altijd behoefte. Geregeld worden techneuten uit het buitenland aangetrokken omdat ze in Nederland moeilijk te vinden zijn De Haven Havo is een goed voorbeeld van toekomstbestendig onderwijs: door slim samen te werken en kennis, ervaringen en faciliteiten te delen, bieden wij Rotterdamse havoleerlingen een voorsprong. Dankzij de Haven Havo hebben jongeren in onder andere Rotterdam-Zuid een reële kans op een goed betaalde baan in een dynamische sector De theoretische leerweg biedt alle sectoren aan. In de bovenbouw havo, atheneum en gymnasium spelen verschillen in profielkeuze een rol in de groepering van de leerlingen. Maurick College. Titus Brandsmalaan 1 5262 BS in Vught Tel. 073-6562302 info@maurickcollege.nl. Ga snel naar

Juridisch-administratief dienstverlener, sociale zekerheid

De vakken in het profiel Natuur en Gezondheid - SL

Weet je nog niet precies wat je wilt worden en studeer je graag, dan ben je geknipt voor de theoretische leerweg van het vmbo/mavo. Met dit diploma kun je alle kanten op in alle sectoren van het mbo of doorstromen naar de havo. Je moet dan wel wiskunde én Frans of Duits in je pakket hebben De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vorm gegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens. Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen

Video: economie havo/vwo - SL

Samenvatting | VHTOExamen 2009 havo - Geldstromen in Europa - EconomielokaalLocaties Open Dag 19 maart | ROC MondriaanMethoden, materialen en screeningsinstrumenten - SLOSTC-Group start met programma Rotterdam-Zuid

Terug naar Sectoren; Sitemap; havo/vwo bovenbouw. Voor de havo/vwo bovenbouw vindt u leerlijnen en exameneenheden, SE en CE onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken. Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken kunt u de leerlijn aanklikken Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. X A = Deze opleiding heeft aanvullende toelatingseisen.Informeer bij de onderwijsinstelling. X L = Bij deze opleiding kun je een tweedegraads lerarenbevoegdheid halen. A of B = Als je vak A of vak B hebt, voldoe je aan de eisen De sector havo/vwo is gehuisvest in het gebouw aan de Wilhelminalaan. De sfeer is vriendelijk, leerlingen voelen zich veilig. Wilt u meer weten over hoe ouders en leerlingen over de school denken of over onze resultaten? Bezoek dan de website Scholen op de Kaart Andere tijden. Thuis les krijgen op je laptop. Een docente die vanuit haar zolderkamer Aardrijkskunde geeft. Je coach die je belt in plaats van samen om tafe..

 • McDonald's negatief.
 • Zwarte schroeven GAMMA.
 • Symfony Sonata alternative.
 • Wat eten deze week.
 • G krachten parachutespringen.
 • De regering van Suriname.
 • IPhone scherm casten Chromecast.
 • Watermeter tuin.
 • Iteratief Scrum.
 • Soorten subsidies.
 • Ligamentum collaterale tibiale.
 • Aurora Aksnes management.
 • Lattenbodem 80x200 verstelbaar.
 • Indonesisch gehaktbrood met ei.
 • Self Love boeken.
 • Verschil stengelui en bosui.
 • The British Library.
 • Typisch jaren 90 eten.
 • Perifeer arterieel vaatlijden NHG.
 • Arrestatie Zwolle Zuid.
 • SD kaart past niet in laptop.
 • De koog hotel fletcher.
 • Compacte schuurwoning.
 • Opgave Woordenboek.
 • Zeepkistenrace 2020.
 • Acne behandeling ziekenhuis.
 • Mp3 beter laten klinken.
 • The Night Shift Netflix.
 • 3D bouwen.
 • Spa ligging.
 • Buurthuis Tilburg huren.
 • Luxan Primstar 125 ml.
 • Coffeeshop Heerenveen openingstijden.
 • WooCommerce 50 off second item.
 • Magic seaweed Wijk aan Zee.
 • Weekmenu 1200 kcal.
 • Calciumcarbonaat wiki.
 • Nuclear bomb radius.
 • Raapstelen pasta zalm.
 • Vrouwen in Ghana.
 • Engelse Setter herplaatsing.