Home

Richtlijnen social media overheid

Hoe reageren op sociale media | Mediawijs - Vlaams

De overheid heeft een informatieplicht en geeft uitleg over de werking van de overheid. Ze kondigt nieuw beleid aan en legt het uit. Daarbij betrekt de overheid burgers in verschillende fasen van de totstandkoming van beleid. Het recht op informatie ligt vast in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) Richtlijnen in Nederland. Een aantal organisaties in Nederland hebben zich in de afgelopen periode beijverd richtlijnen, codes c.q. protocollen op te stellen over wat inzake de sociale media wel en niet mag. Een aantal van deze organisaties worden in rubriek Sociale media (voorbeelden sociale media-code) genoemd Richtlijnen gebruik social media 1. Medewerkers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het de gemeente Udenniet schaadt. Medewerkers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merkgebonden informatie

Communicatiebeleid van de Rijksoverheid

Sociale Media Richtlijnen Bij de Capgemini Groep zijn we ons terdege bewust van het feit dat de manier waarop we communiceren ingrijpend is veranderd door online social-computingplatforms, zoals blogs, wiki's, sociale netwerken en allerlei andere soorten sociale media zowel binnen als buiten de Groep Wil de overheid echt goed gebruik maken van de mogelijkheden, dan vraagt dat volgens de onderzoekers om principiële beleidskeuzes. 'De overheid kan in principe sociale media op allerlei terreinen inzetten zoals informeren, adviseren, meebeslissen, raadplegen, coproduceren en voor interne communicatie tussen ambtenaren

Social Media

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle werknemers en uitzendkrachten, ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn. Sociale media op de werkvloer Het is werknemers toegestaan om onder werktijd actief zijn op sociale media mits het werkgerelateerde content betreft en het werk hier niet onder lijdt Het artikel gaat eigenlijk helemaal niet over social media, maar wel over de opstelling van de overheid tegenover een probleem waar vanuit de wetgeving niet voorzien is. Het laat de ambtenaar zien voor welk probleem de 'mobiele' burger (of digital nomad , red.) gesteld wordt en hoe ridicuul dat eigenlijk is

Richtlijnen voor gedrag sociale media HR-kiosk

Er zijn 3 onderdelen nodig voor een succesvolle implementatie van social media in je organisatie: mensen (bereidheid tot verandering en scholing), middelen (ict randvoorwaarden, open zetten facebook en youtube) en kaders (beleid en richtlijnen). Zie ook: Social Media Monitoring & Marketing Tools van @evr Politiek & Overheid; 16 oktober 2014 13:58. Social media ontlenen voor een deel hun kracht aan het persoonlijke contact. Binnen alle korpsen zijn inmiddels richtlijnen opgesteld van wat er wel en niet getwitterd wordt, al gebeurt dit bij het ene korps uitgebreider dan bij het andere We worden met z'n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en. Het Social Media protocol van het CNV, is beschikbaar als voorbeeld voor bedrijven die zelf een Social Media protocol of gedragscode wil afspreken over de Social Media Richtlijnen binnen de eigen organisatie.. Social Media gebruik binnen organisaties. Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij klanten, leden.

Richtlijnen Social Media gemeente Uden - Overheid

Die richtlijnen zijn slechts in 38 procent van de gevallen ook daadwerkelijk opgesteld. De ondervraagde ambtenaren zien veel mogelijkheden en kansen voor social media binnen hun organisatie. Circa 74 procent van de respondenten is ervan overtuigd dat social media over vijf jaar niet meer zijn weg te denken Risico's social media bij de overheid niet onder controle. Nog geen 30% van de Nederlandse overheidsinstanties blijkt op dit moment een social media beleid te hanteren, terwijl social media wel al veelvuldig worden ingezet. Zo blijkt uit onderzoek van Ernst & Young (pdf, 721kb) onder 934 ambtenaren naar het gebruik van social media binnen de overheid OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn MVO-normen voor ondernemers die actief zijn over de grens. De Nederlandse overheid hecht grote waarde aan deze normen. Als u overheidssteun wilt ontvangen bij internationaal ondernemen, moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen onderschrijft

Richtlijnen met betrekking tot sociale media Capgemini

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. wet: Mediawet 2008; b. besluit: Mediabesluit 2008; b. Commissariaat: Commissariaat voor de Media; c. publiek media-aanbod: media-aanbod in de zin van artikel 1 van de wet dat wordt aangeboden door een publieke media-instelling; d. pagina: alle media-aanbod dat bij internet op één browserscherm wordt getoond, bij teletekst onder één. In 2019 bracht BoekStart een vernieuwde versie van de brochure 'Spelend leren' voor de kinderopvang uit. Deze brochure geeft pedagogisch medewerkers handvatten om kinderen van 0-4 jaar te begeleiden bij digitale ontwikkelingen en de ouders advies te geven over hoe digitale media het best kunnen worden gebruikt digitale media Inhoud Twitteren tijdens de 34 Wel of niet twitteren tijdens de raadsvergadering 36 Voor & Tegen Gemeentelijke communicatie via sociale media 40 Ontwikkelen van een strategie 46 Combineer online en offline 48 Gemeentelijke richtlijnen 50 Sociale media tijdens crises 52 Weten wat er speelt 54 Toon en inhoud Burgers betrekke

'Sociale media kunnen de kloof tussen overheid en burgers

 1. Vanuit dit denkkader wil Dawson richtlijnen uitwerken voor de zorgprofessional. En dat is een totaal andere insteek dan die van NICTIZ. Deze set brainstormtips beperkt zich slechts tot symptoombestrijding van de negatieve effecten van social media. Hopelijk voorzien de eerste richtlijnen van de KNMG in een goede combinatie van beide
 2. Binnen de Vlaams overheid is er een handreiking sociale media tot stand gekomen via cocreatie. De handreiking bestaat vooral uit een verzameling richtlijnen over hoe u als individuele medewerker verstandig sociale media kunt gebruiken
 3. Social media-beleid Een social media-beleid bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de verwachtingen, richtlijnen en afspraken waar een medewerker zich aan heeft te houden. Hierin staan de grenzen waarbinnen een medewerker moet blijven en waar je als werkgever iets over te zeggen hebt. Denk aan bedrijfsgevoelige informatie
 4. Risico's social media bij de overheid niet onder controle: 23 april 2012 - Nog geen 30 procent van de Nederlandse overheidsinstanties blijkt op dit moment een social media beleid te hanteren, terwijl social media wel al veelvuldig worden ingezet. Zo blijkt uit onderzoek van Ernst & Young onder 934 ambtenaren naar het gebruik van social media binnen de overheid
 5. gen
 6. De Indiase overheid ziet MVO vooral als onderdeel van 'corporate governance'. Het Indiase Ministry of Corporate Affairs (MCA) heeft MVO-richtlijnen voor het bedrijfsleven opgesteld. De richtlijnen geven aan dat elk bedrijf een MVO-beleid moet hebben.Kernelementen zijn de dialoog met belanghebbenden, ethisch functioneren, milieu, arbeid en sociale ontwikkeling
 7. Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995)

Richtlijnen Social Media gemeente Uden Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een positief imago van het bedrijf of de instelling waarvoor je werkt Politie: richtlijnen voor gebruik sociale media door agenten zijn niet nodig De Nederlandse politie zegt dat het niet nodig is om richtlijnen of protocollen in het leven te roepen voor het gebruik.. Social media richtlijnen zorgen ervoor dat bedrijfswaarden op de juiste manier worden gecommuniceerd. Ze bieden een kader voor hoe servicemedewerkers zich online tegenover klanten het beste kunnen gedragen en welke tone of voice gepast is Publicatie - Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media - COMM COLLECTION.pdf [748,3Kb] Richtlijnen voor het gebruik van sociale media - Politiezone Meetjesland (2012) [566,5Kb] (pdf) Richtlijnen voor het gebruik van sociale media - Vlaamse overheid (2012) [460,4Kb] (pdf) Socialemediapolicy - De Lijn (2013).pdf [2,6Mb

1 De raad van bestuur zorgt er in het kader van de coördinatie voor dat het media-aanbod op de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst past binnen de kaders van artikel 2.1, het concessiebeleidsplan en de profielen van de aanbodkanalen en voldoet aan de artikelen 2.115, 2.116 en 2.119 tot en met 2.123, alsmede dat de landelijke publieke media-instellingen beschikken over ruimte. BT - Wie bereikt de overheid met sociale media? PB - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. ER - Budding T, Faber B, Siebers V. Wie bereikt de overheid met sociale media? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media in de interactie tussen gemeente en burgers Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80 Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 8 Algemene informatie AVG. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vindt u in dit dossier niet wat u zoekt

Social media richtlijnen; voor de medewerkers of juist voor de leiders? Blogpost Add comments Naar aanleiding van de schorsing van districtschef Gerda Dijksman van de politie in Zuidwest-Drenthe kopt de Telegraaf op 29 december 2010 ineens ' Loslippige twitteraars aan banden ' Tags: (Social Media) Richtlijnen cnv downloads overheid richtlijnen social. redactie. Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers. Next story Opslag vingerafdrukken geen privacyprobleem Social media richtlijnen voor de kinderopvang 1. Ludens richtlijnen voor het gebruik van sociale media - januari 2012Ludens richtlijnen voor het gebruik van sociale mediaTer introductie Dat een twitterbericht grote gevolgen kan hebben kun je zien aan onderstaand, grappigIedereen gebruikt sociale media op verschillende bedoeld, bericht.manieren en om verschillende redenen AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE Inleiding Het gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van sociale media. We whatsappen, facebooken, twitteren en kijken filmpjes op YouTube

Richtlijnen sociale media - Tux

Beslissingen van het Overlegcomité van 22 januari 2021. Laatste nieuwsberichten. Beslissingen van de ministerraad van 5 februari 202 -/ MARKETING/CAMPAGNE/INHAKERS / Nieuws.Social - ALGEMEEN 18 december 2017 · 53.797 views · door Charlotte's Law 18 december 2017 17 december 2017 · 53.798 view Vanwege de huidige maatregelen van de overheid is het onderwijs aan de UvA digitaal, op enkele uitzonderingen na. Activiteiten en lessen op de campus zijn beperkt en zo ingericht dat we 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven Social media. Gebruik van social media biedt kansen, maar de grenzen tussen professionele en persoonlijke communicatie kunnen vervagen. De KNMG zet de belangrijkste digitale valkuilen en kansen voor artsen op een rij in de handreiking Artsen en social media Als goed doel zijn we ons extra bewust van de verantwoordelijkheid om iedere euro zorgvuldig te besteden. We maken daarom gebruik van interne regels om de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van onze hulpverlening te waarborgen, onze regels, procedures en gedragscodes. Lees er hier meer over

12 Vlaamse overheid richtlijnen gebruik sociale media. 12 Vlaamse overheid richtlijnen gebruik sociale media. 07.02.2014. Downloads. 12 Vlaamse overheid richtlijnen gebruik sociale media [460,4Kb] (pdf) Terug naar overzicht. Deel deze pagina. Twitter; Facebook; Linkedin; Schrijf je in voor de nieuwsbrief Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning

Persbericht: Risico's social media bij de overheid niet onder controle Rotterdam, 19 april 2012 - Nog geen 30% van de Nederlandse overheidsinstanties blijkt op dit moment een social media beleid te hanteren, terwijl social media wel al veelvuldig worden ingezet Richtlijnen Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) - vanaf verslagmaand januari 2020 6 3 Overzicht kenmerken BDFS Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren BDFS-bestand beschreven. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het desbetreffende kenmerk moet voldoen 15-12 Lees meer over onze maatregelen vanwege de nieuwe lockdown tegen het coronavirus. Onze audiologische centra blijven de zorg verantwoord en veilig aanbieden. Datzelfde geldt ook voor onze extramurale zorg. Lees verder voor meer informatie over onze maatregelen De overheid is dom, de overheid snapt er niks van, de overheid houdt zich niet aan de richtlijnen, Social media in de toekomst: Moet P2P worden. Moet verboden worden

Gemeenten & social media: in 4 fasen naar een open overheid

Richtlijnen voor Social Media zijn er dan ook niet alleen om medewerkers op deze verantwoordelijkheid te wijzen maar vooral om ze te helpen bij het omgaan met de nieuwe media. Versie 1.0 september. 3 Inhoudsopgave 1. Externe online communicatiemiddelen 2. Functiegroepen 3 Poort overheid staat wagenwijd open voor criminelen Veel overheidsinstellingen blijven in gebreke bij het gebruik van veilige standaarden voor websites en e-mail. Op bepaalde onderdelen loopt de achterstand zelfs op. Dit stelt Forum Standaardisatie op basis van het halfjaarlijkse onderzoek naar de toepassing van standaarden De VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, heeft een nieuwe modelrichtlijn social media opgesteld. De richtlijn springt in op de kansen die het gebruik van sociale netwerken als Hyves, Facebook en Twitter door organisaties biedt, maar heeft ook als doel de risico's voor de instelling van dit gebruik te beperken De Universiteit Utrecht is actief op diverse social media. De oogvanger op die platformen is de avatar (of profielfoto). Om het gebruik van avatars voor de diverse afzenders binnen de Universiteit Utrecht te stroomlijnen, en zo de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de UU te vergroten, zijn er richtlijnen voor avatars ontwikkeld

Bedankt dat u deze richtlijnen naleeft terwijl u uw waardevolle inzichten en Xerox nieuws online deelt. Social media ontwikkelen zich voortdurend, dus kom regelmatig naar deze site terug om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van het nieuwste beleid Eredivisie CV: Volgen richtlijnen overheid en RIVM BartVeenstra, 03-04-2020 om 16:00, 3762 views, Eredivisie | Shop officiële Ajax-merchandise op Ajaxshop.nl social media richtlijnen (1) Apply social media richtlijnen filter ; trends (1) Apply trends filter ; verantwoordelijkheid (1) Apply verantwoordelijkheid filter ; Filter op auteur. Overheid. Toont 1 - 10 van de 23 resultaten. Sorteren op.

Hoe schrijf je een Social Mediabeleid? Marketingfact

Daarnaast twijfel ik of dit mag volgens Europese richtlijnen, ben ik zoek naar relevante informatie over dataopslag en informatiebeveiliging voor de lokale overheid. Social media in de. 6. Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers en overheid communiceren over de afspraken. Horecagelegenheden maken de afspraken zichtbaar: • op de terrassen • bij alle ingangen van de horecavestiging • binnen de horecavestiging • op website en social media Richtlijnen voor toegankelijke websites vertaald Overheidsorganisaties in Europese lidstaten moeten vanaf 23 september voldoen aan internationale richtlijnen om webcontent toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking De Britse overheid heeft vandaag drie nieuwe richtlijnen gepubliceerd met betrekking tot handel met het Verenigd Koninkrijk. Iedere link verwijst u door naar de betreffende pagina met tekst en uitleg (Engels): Informatie over het verplaatsen van accijnsgoederen tussen het Noord Ierse deel van het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland Informatie over het aangeven [

Wat zijn de regels met betrekking tot het social media

COVID-19 - coronavirus | Logo WaaslandRichtlijnen voor de campus - Universiteit van Amsterdam

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Social media protocol - CN

1. Richtlijnen social media voor studenten Doe niets op social media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag gedurende privétijd. Je bent echter te allen tijde een student verbonden aan het UMC Utrecht. Het UMC Utrech Richtlijnen Social Media Reddingsbrigade & Vrijwilligers/Leden Februari 2014 . Richtlijn Social Media Reddingsbrigade Nederland 2014 Pag. 2 Inleiding Het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen, waarbij de wereld open staat voor onderlinge contacten en het verspreiden van nieuws, is goedkoop en snel Richtlijnen Social Media . Social media op VSC . Het Vechtstede College vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, en andere betrokkenen verantwoord zullen omgaan met sociale media in of buiten school. Inleiding . Social media zijn niet meer weg te denken uit deze maatschappij. Er wordt vee Een social strategie en implementatie voor OHRA 'Als wij tevreden waren, verlegden zij de lat' In een paar jaar tijd groeide Social Media bij OHRA uit van 'iets leuks voor erbij' tot een volwaardig business- kanaal

Zorginkoopbeleid VGZ: zinnige zorg op juiste plek - ICT&healthBruins: snel regelen toestemming gegevensuitwisseling bij

'Risico's social media bij de overheid niet onder controle

 1. Inzet social media 'Richtlijnen Social Media' is gericht op de inzet van social media als communicatiekanaal voor webcare en staat vol met handige informatie over het inrichten van je social accounts, het gebruik van beeldmateriaal en de tone of voice van je posts en reacties. Alle huisstijlhandboeken vind je op Landelijkehuisstijl.nl
 2. Richtlijnen voor sociale media Wij willen een internationale online community creëren die de internationale sfeer van onze universiteit weerspiegelt. We willen sociale media inzetten om verschillende doelgroepen te bereiken en bij de RUG te betrekken: aankomende en huidige studenten en medewerkers van de RUG, Stadjers, en onderzoekers en alumni wereldwijd
 3. BBC publiceert social media richtlijnen voor journalisten Bron. Buitenlandse bron, overheid of kennisinstituut Dossier. Sociale media. Publicatie. 12-7-2011 Rubriek. Incidenten. Social media guidance - BBC (Engelstalig) There are three main kinds.
 4. isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met Arbowetgeving, tips, nieuws en nuttige links
 5. Free the people, schrijven ze daar op social media strijdlustig bij. Ik neem aan dat als je de richtlijnen strijdlustig negeert, je ook geen aanspraak wenst te maken op welke medische voorziening dan ook. Wat besmettings-technisch een enorm probleem is, maar in de teststraten misschien wel wat ruimte schept

Onhandige uitingen op social media waren in het verleden aanleiding tot het opstellen van social media-richtlijnen bij verschillende internationale omroepen. Verschillende studies hebben zich in het verleden gebogen over de social media-richtlijnen van internationale organisaties, waaronder Opgenhaffen en d'Haenens (2015), Lee (2016) en Bloom, Cleary en North (2015) Social media richtlijnen. Wil je als partner ook linkjes gaan plaatsen op je socialemediakanalen? We vertellen je hier wat wel en niet is toegestaan. Om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van onze partners waarborgen zijn er een aantal criteria opgesteld voor het toelaten van social media-accounts in het Partnerprogramma Dat social media onthouden wat we delen, is een publiek geheim. Recentelijk kwam Facebook in het nieuws, omdat het informatie wil gebruiken uit je privéberichten. Is de maat vol? Online privacy is een controversieel onderwerp dat al jaren in de aandacht staat op nieuwssites, congressen en zelfs bij de politieke debatten De Amerikaanse federale regering wil komende zomer de richtlijnen op gebied van zelfrijdende auto's veranderen. Dat zei minister van Transport Elaine Chao afgelopen weekend tijdens het Noord-Amerikaanse autocongres in Detroit. Het zou gaan om richtlijnen die momenteel barrières vormen tegen de implementatie van autonoom rijden. In september van 2017 stelde het ministerie van Transport.

Social media. De Universiteit Leiden maakt graag gebruik van de mogelijkheden die social media bieden. De kracht van social media is bij uitstek de persoonlijke benadering en veel afdelingen blijven op deze manier in contact met hun publiek, studenten en medewerkers RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden. Vanaf 1 januari 2021 zijn er met de komst van de RVU-vrijstelling meer mogelijkheden. De RVU-vrijstelling is uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Een duurzame gezondheidszorg - ICT&health

Risico's social media bij de overheid niet onder control

De richtlijnen die de rijksoverheid en het RIVM afgeven kunnen leiden tot aanpassingen in het protocol. Het meest actuele protocol is: In heel Nederland geldt een avondklok. Alleen voor on campus examens, urgente werkzaamheden en calamiteiten wordt een werkgeversverklaring verstrekt. Thuiswerken en -studeren is de norm Richtlijnen & praktijk. Terug naar het overzicht Zoekresultaten . Vanuit de samenleving, overheid, onderzoek en media komt steeds duidelijker naar voren dat de patiënt kinderen, de huid, diabetes, huilbaby's, opvoeden, social media, afvallen, adhd, kind en rouw, kinderallergie, Engelse vertalingen van Nederlandse richtlijnen klaar. Bijlage I De doktersassistent en social media 15 Bijlage II Beroepsgeheim, meldrecht en zorgplicht 17. op arbeidsvoorwaarden, positionering, ten van de overheid en richtlijnen opgesteld door de beroepsgroep, de branche, het werkveld of de instelling waar een doktersassistent werkzaam is De richtlijnen die WUR heeft ontwikkelt voor het Social Media gebruik zijn van toepassing op officiële accounts van WUR of onderdelen, thema's of projecten die voor externe communicatie worden gebruikt. Deze richtlijnen zijn dus niet van toepassing op het Social Media gebruik door medewerkers op eigen accounts social media richtlijnen (1) Apply social media richtlijnen filter ; trends (1) Apply trends filter ; verantwoordelijkheid (1) Apply verantwoordelijkheid filter ; Filter op auteur. Overheid. Toont 1 - 10 van de 23 resultaten. Sorteren op. Eredivisie CV: Volgen richtlijnen overheid en RIVM BartVeenstra, 03-04-2020 om 16:00, 3784 views, Eredivisie | Shop officiële Ajax-merchandise op Ajaxshop.nl

 • Wat is bat mitswa.
 • Gwen Stefani Instagram.
 • Portglas Action.
 • Hoe stroomt de lucht op het noordelijk halfrond rond een lagedrukgebied?.
 • Zuiveringszout Etos.
 • Emulate NFC tag Android.
 • Rouwcurve van Kübler Ross.
 • Daley Blind getrouwd.
 • Loonaangifte tijdvakken 2020.
 • Strooien op bruiloft.
 • Baclofen alcohol.
 • Biologische menukaart.
 • Duvo Silica Kattenbakvulling.
 • Terp puzzelwoordenboek.
 • Galerie Noordeinde.
 • Allman Brothers Band Win, Lose or Draw.
 • Slot loevestein coordinaten.
 • Hoesje Samsung S8 Action.
 • Pseudokroep op latere leeftijd.
 • Handson Murcia.
 • Plannen a10 zuidas.
 • Salaris rattenvanger.
 • Avatar spel spelen.
 • Ouderdoms amyloïdose.
 • Een gave hebben betekenis.
 • Funda Ede centrum.
 • Parkinson eindfase.
 • 112 meldingen Tiel.
 • Kosten spoedaanvraag rijbewijs.
 • Malibu kokos.
 • EDT Time.
 • 14 februari 2005.
 • Kauwen op wc papier.
 • Gladskin Rosacea Cream 15 ml.
 • Visitekaartjes dubbelzijdig.
 • On the Road analysis.
 • Basis schapendrijven.
 • Logo Quiz Level 4.
 • Nadelen plasma afzuigkap.
 • Denim replay.
 • IKEA ophangsysteem kast.