Home

Cijferend vermenigvuldigen werkblad

Kolomsgewijs vermenigvuldigen werkbladen maken

 1. Kolomsgewijs vermenigvuldigen werkblad maken Werkbladen voor cijferend vermenigvuldigen op zowel de lange als de korte manier Maak nu met een paar klikken eenvoudig een werkblad met uitgewerkt antwoordblad! Eerste getal. Min: Max: Tweede getal
 2. werkblad cijferend vermenigvuldigen 1. reken de sommen uit 8 8 5 2 7 6 3 4 8 3 7 x 9 x 7 x 5 x 6 x 6 3 6 3 1 4 7 5 6 2 6 x 7 x 9 x 6 x 6 x 2. reken de sommen ui
 3. Cijferend vermenigvuldigen - Video met uitleg voor de basisschool. Ga ook nu aan de slag met de gratis werkbladen rekenen
 4. Kommagetallen vermenigvuldigen Het vermenigvuldigen met kommagetallen kan vrijwel op dezelfde manier worden aangepakt als het cijferen met gehele getallen. Eerst reken je de som uit op de bekende manier en vervolgens tel je hoeveel getallen er achter de komma moeten komen in het antwoord
 5. uut 5! Hieronder kan je een werkblad downloaden om deze opgaven te oefenen. Cijferend vermenigvuldigen, werkblad. Hieronder vind je de antwoorden om het werkblad na te kijken. Cijferend vermenigvuldigen, antwoorde

 1. Gemengde werkbladen. Generator hele getallen zelf het somtype samenstellen. kommagetallen. kommagetallen Breuken vermenigvuldigen. Breuken delen. Procent. Procenten in de verhoudingstabel. Kortingen . nieuw. Cijferend optellen en aftrekke
 2. http://www.aandachtvoorrekenen.nlUitleg cijferend vermenigvuldigen (vermenigvuldigen onder elkaar) voor rekenen in groep 6 en hoger door Aandacht voor Rekenen
 3. Staartdelingen werkblad maken Werkbladen voor cijferend delen met en zonder rest. Maak nu met een paar klikken eenvoudig een werkblad met uitgewerkt antwoordblad! Grootste getal. Min: Max: Deler. Kolomsgewijs vermenigvuldigen. Kolomsgewijs vermenigvuldigen met de lange of korte methode met of zonder antwoordblad. Werkblad maken

Werkblad maken. Plussommen automatiseren. Keuze uit verschillende categorieën plussommen met of zonder antwoordblad. Werkblad maken. Kolomsgewijs optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en staartdelingen. Werkblad maken. Kolomsgewijs delen. Zelf getallen kiezen voor kolomsgewijs delen met of zonder antwoordblad. Werkblad maken. Staartdelingen Cijferend rekenen - gemengd Met de gemengde werkbladen kun je snel de verschillende cijferende rekenstrategieen herhalen zodat je ze niet vergeet. Gemengde werkblade Junior Einstein Rekenen: Groep 7: Cijferend vermenigvuldigen met splitsen Kolomsgewijs aftrekken werkblad maken Werkbladen voor cijferend aftrekken op zowel de lange als de korte manier Maak nu met een paar klikken eenvoudig een werkblad met uitgewerkt antwoordblad! Eerste getal. Kolomsgewijs vermenigvuldigen. Kolomsgewijs vermenigvuldigen met de lange of korte methode met of zonder antwoordblad. Werkblad maken CIJFEREN : NATUURLIJK GETAL X E . T.E.M. 1000 ( BEWERKINGEN. 1. Los deze oefeningen al cijferend op. 9 8 x 9 1 7 7 x 5 1 3 2 x 7 ☺ 1 2 9 x 6 2 0 9 x 3 1 1 7.

Breuken vermenigvuldigen. Breuken delen. Procent. Procenten in de verhoudingstabel. Kortingen . nieuw. Nog steeds onbeperkt werkbladen printen, wel vele nieuwe somtypen en uitbreidingen! Stap 1. Kies in het menu een onderwerp uit. Cijferen. Cijferend optellen, cijferend aftrekken, vermenigvuldigen, delen (staartdeling) Werkblad: Vermenigvuldig een getal met 2 cijfers met een getal met 1 cijfer Groep 5 Vermenigvuldigen met factor 10, 100, 1.00 Oefen het vermenigvuldigen van grote getallen met dit werkblad. De sommen bestaan uit het vermenigvuldigen van een honderdtal met een eenheid. Bijvoorbeeld de som: 113 x 6 =. Reken eerst uit wat 100 x 6 is, dan wat 10 x 6 is en als laatste wat 3 x 6 is. Deze uitkomsten tel je bij elkaar op. Dan heb je het antwoord! Tip: download alle werkbladen en maak de online oefeningen. Zo word jij een kei. Kolomsgewijs optellen werkblad maken Werkbladen voor cijferend optellen op zowel de lange als de korte manier Maak nu met een paar klikken eenvoudig een werkblad met uitgewerkt antwoordblad! Eerste getal. Kolomsgewijs vermenigvuldigen. Kolomsgewijs vermenigvuldigen met de lange of korte methode met of zonder antwoordblad. Werkblad maken

cijferend vermenigvuldigen - uitleg en oefenen (PDF

 1. Werkbladen vermenigvuldigen - tafels en deeltafels van 1 t/m 12 Het automatiseren van de tafels is belangrijk, dat is bekend. Meestal is het aanbod in rekenmethodes niet voldoende. Met de Sommenmaker kun je onbeperkt extra werkbladen met tafels generen en printen. Werkbladen en online sommen cijferend rekene
 2. Super handige werkbladen over verschillende rekenonderwerpen voor groep 7 en 8. Snap je het werkblad niet? Kijk dan de bijbehorende instructievideo nog eens, via de link die erbij staat. De antwoordbladen kan je ook hier vinden
 3. werkblad, rekenen groep 5 oefenen: Vermenigvuldig van getal met 1 cijfer met een getal van 2 cijfer
 4. eert kun je ze beschrijven met whiteboardstift!) • 154 kB; Werkbladen vermenigvuldigen in kleur • (met per A4 zes invulsommen) • 117 k
Cijferend vermenigvuldigen met één keer onthouden

Deze download bevat een bundel met verschillende activiteiten en werkbladen voor het inoefenen en automatiseren van het cijferend vermenigvuldigen. Het type som dat geoefend wordt met deze bundel is TE x TE waarbij het antwoord kleiner is dan 1000 Oefenbladen en werkbladen! Als leerkracht kunt u de werkbladen gebruiken om het lesmateriaal in basisonderwijs en vervolgonderwijs aan te vullen. Ouders kunnen de oefenbladen gebruiken om op hun gemak de probleemvakken te trainen. De werkbladen zijn gratis voor gebruik op scholen en voor privégebruik. De werkbladen zijn gerangschikt volgens de verschillende onderwerpen en vakken Cijferend rekenen werkbladen. Cijferend rekenen - gemengd Met de gemengde werkbladen kun je snel de verschillende cijferende rekenstrategieen herhalen zodat je ze niet vergeet. Gemengde werkbladen Cijferend rekenen. Optellen & aftrekken. Vermenigvuldigen. Delen. Gemengde werkbladen

instructiefilmpje voor het basisonderwijs.vak: rekenenonderdeel: Vermenigvuldigen, sommen onder elkaa Werkbladen De werkbladen zijn gesorteerd per vak. Als je op een link drukt, wordt het werkblad geopend in Word of een ander tekstverwerkingsbestand. Je kunt het blad dan bewerken, opslaan en natuurlijk printen. De werkbladen waar (PDF) achter staat, worden geopend in acrobat-reader Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 1000 Met dit werkblad oefenen leerlingen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 1000. Downloadbaar lesmateriaal 09-10-2019 (12

Cijferend vermenigvuldigen - MeezterTo

Het cijfer dat naar de buurman is verplaatst, tel je later op bij de vermenigvuldiging van de eenheid en het tiental. Cijferend vermenigvuldigen lijkt op kolomsgewijs vermenigvuldigen. Bij het cijferend vermenigvuldigen begin je aan de rechterkant, bij de eenheden (het kleinste getal) Met dit werkblad oefenen leerlingen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 1000. Downloadbaar lesmateriaal 09-10-2019 (12) Frederick Herman In deze video wordt uitgelegd waarom je met cijferend vermenigvuldigen elke vermenigvulding snel en foutloos kunt oplossen. Als je zelf goed wilt leren vermenigvuldigen, bijvoorbeeld voor de Wiscat toets, is cijferend vermenigvuldigen verreweg de snelste en zekerste methode 7-jul-2019 - Bekijk het bord Cijferend vermenigvuldigen van wim van der wal op Pinterest. Bekijk meer ideeën over vermenigvuldigen, onderwijs wiskunde, wiskunde

Werkblad cijferend rekenen: Cijferend delen (haak) cijferend delen2 (haak) werkblad keer onder elkaar. werkblad keer onder elkaar ANTWOORDEN. rekenwerkblad keersommen met grote getallen . Werkbladen metriek stelsel: werkblad inhoudsmaten. werkblad oppervlaktematen. werkblad inhoud uitrekenen zwembad aquarium. werkblad ton en kg. Werkblad. Canadees vermenigvuldigen. Het spel kan gespeeld worden met twee spelers. Het begint met een leeg werkblad en twee doorzichtige fiches. De jongste speler begint en mag als eerst de twee fiches op de getallen van 1 t/m 9 onderaan het werkblad leggen. Dit kan zijn op twee verschillende getallen, maar er mogen ook twee fiches op één getal gelegd.

Op deze pagina kun je zinsontleding werkbladen maken met de door jou gekozen opties. Je moet minimaal 1 knop kiezen (meerdere mag ook). Als je daarmee klaar bent klik je op de groene knop Maak pdf aan. Er zal nu random een pagina gemaakt worden met een werkblad (15 opdrachten) en bijgesloten het antwoordblad Om grotere getallen te vermenigvuldigen zet je ze onder elkaar zoals hiernaast. Belangrijk hierbij is dat je ze echt recht onder elkaar zet, anders ga je fouten maken. Hieronder zie een video met uitleg over het cijferend vermenigvuldigen. Ook hier worden de sommen steeds moeilijker Om kommagetallen te kunnen vermenigvuldigen, is het belangrijk dat je begrijpt hoe je cijferend moet vermenigvuldigen. Als je dat kan en je weet hoe je moet schatten, dan kan je kommagetallen met elkaar gaan vermenigvuldigen. Let goed op waar de komma in het antwoord moet komen! In de video worden allerlei variaties van getallen besproken. [ 17-apr-2018 - Met dit werkblad oefenen leerlingen het cijferend vermenigvuldigen tot 100 000. Volgende oefeningen komen aan bod: TDD HTE x E, kommagetal x E. Leerlingen noteren de oefeningen Als je een groot getal gaat delen door een kleiner getal, kan je gebruik maken van de grote deelsom. Tot halverwege groep 8 MOET je dat zelfs doen. Daarom is deze video speciaal voor de kinderen die in groep 6 en 7 zitten. Je kan de video gebruiken om grote deelsommen uit te rekenen. Ook [

Cijferend vermenigvuldigen - YouTub

13-okt-2012 - http://www.aandachtvoorrekenen.nl Uitleg cijferend vermenigvuldigen (vermenigvuldigen onder elkaar) voor rekenen in groep 6 en hoger door Aandacht voor. CNS Het Startpunt: Pluspunt 3: rekenen groep 7 blok 3 les 3 cijferend vermenigvuldigen. Klik hier voor het werkblad: https://drive.google.com/file/d/0B1sLUAG.. Uitleg, werkbladen, oefenen en ingetypre huiswerksom stap voor stap laten uitleggen. Het vermenigvuldigen met hele getallen is verdeeld over 8 paragrafen

Ik kan onder elkaar vermenigvuldigen. Cijferen met kommagetallen. Ik kan slim cijferend delen. Cijferen met kommagetallen. Ik weet de waarde van een cijfer in een (komma)getal. Bijvoorbeeld de 4 in € 7,41 of de 8 in 1,8 m. Toets kommagetallen. Citotoets: voorbeeldopgaven Rekene Met dit werkblad oefenen leerlingen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met natuurlijke getallen en kommagetallen

Vermenigvuldigen 1 - Kommagetal maal factor 10 - werkbladen; Vermenigvuldigen 2 - Kommagetal maal heel getal onder de tien - werkbladen; Vermenigvuldigen 3 Plaatswaarde van een cijfer. Optellen van twee kommagetallen. Optellen van meerdere kommagetallen. Hele getallen en kommagetallen optellen Is gemaakt voor mijn klas, maar ik deel het heel graag met jullie! In dit filmpje leer ik jullie (herhaling) cijferend vermenigvuldigen met 1 keer onthouden... 23-jan-2018 - Met deze werkbundel oefenen leerlingen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 10 000 Gratis rekenen en wiskunde oefenen op elk niveau. Uitleg, werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, oefeningen. Basisschool, brugklas, vervolgonderwijs

9-mei-2018 - Met dit werkblad oefenen leerlingen het cijferend vermenigvuldigen tot 1000. Leerlingen noteren de oefeningen in het rooster en lossen ze dan op. Ze lossen oefeningen op van het type Bij kommagetallen vermenigvuldigen met een heel getal, kun je de eerder genoemde strategie inzetten. Schrijf de cijfers op zonder de komma en bereken de som volgens ' cijferend rekenen ' . Of; schrijf de cijfers op met de komma, maar doe, tijdens het uitrekenen, alsof de komma er niet is 10-jul-2018 - Bekijk het bord 'Vermenigvuldigen' van BCO Rekeninspiratie, dat wordt gevolgd door 230 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over vermenigvuldigen, tafels oefenen, tafels van vermenigvuldiging Cijferen tot 10 000 : Werkboekjes Vier bundels met cijferoefeningen voor het vierde leerjaar: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Artikel door KlasCemen

Pluspunt 3: rekenen groep 7 blok 3 les 8 vermenigvuldigen

Cijferend optellen: oefenen. Het oefenen van cijferend optellen kan heel goed met de oefenboeken rekenen van Aandacht voor Rekenen. Vanaf groep 5 worden er optelsommen met grotere getallen aangeboden aan de kinderen. Dat is dus ook het moment om het cijferend optellen te leren cijferen - optellen cijferen - aftrekken cijferen - vermenigvuldigen cijferen - delen Nieuw. getalbegrip met MAB materiaal. taal spelling woordpakketten. aardrijkskunde Europa. omzetten lengte gewicht volume temperatuur valuta Bits en Bytes. WB eXtra Nieuw; toon. Een mooie lentedag. Op een mooie lentedag ligt Carlijn in de wei te luieren. Ze staart naar de wolken en geniet van het weer. Totdat er plotseling iets spannends gebeurt. Cijferend aftrekken, hoe doe je dat? Het van elkaar aftrekken van kleinere getallen, bijvoorbeeld onder de 10 of onder de 100 is meestal niet zo moeilijk, en kun je uit het hoofd. Gaat het om meerdere getallen, of zijn de getallen net wat groter, dan wordt het lastiger en hebben we een andere techniek nodig, het cijferend aftrekken 3,2 x 4,3 = dit is ongeveer 3 x 4 = 12 zonder de komma 32 x 43 = 1376 . de komma terugplaatsen de uitkomst is: 13,76 Hoe je cijferend vermenigvuldigd met kommagetallen wordt uitgelegd in de video. 6,9 : 3 = dit is ongeveer 6 : 3 = 2 zonder de komma 69 : 3 = 23 de komma terugplaatsen de uitkomst is : 2,3 En tot slot een video over cijferend delen met kommagetallen

cijferend vermenigvuldigen - Zoeken - Leermiddelen

Vermenigvuldigen. Als je getallen met elkaar vermenigvuldigt, is het handig als je de tafel van 1 t/m 10 goed kent, want daarmee los je alle vermenigvuldigingen op. Een voorbeeld: Henk heeft vier pakken koeken. In elk pak zitten zes koeken. Hoeveel koeken heeft Henk? 4 x 6 = 24 . Dat weet je direct dankzij de tafel van 6 cijferen - optellen cijferen - aftrekken cijferen - vermenigvuldigen cijferen - delen Nieuw. getalbegrip met MAB materiaal. taal spelling woordpakketten. aardrijkskunde Europa. omzetten lengte gewicht volume temperatuur valuta Bits en Bytes. WB eXtra Nieuw; Cijferen. Optellen Cijferend delen, hoe doe je dat? Het verdelen van hoeveelheden kan best lastig zijn. Zolang het om kleinere getallen past, die we herkennen uit vermenigvuldig- en deeltafels zal het nog wel lukken. Als je geen rekenmachine in de buurt hebt, zul je papier en pen nodig om een deelsom op te lossen Maal de cijfers en cijfer voor maal... Andere oefeningen: Los de volgende oefening op al cijferend: Selecteer de opties: Ik tel tot... 100 1.000 10.00 8-mei-2018 - Met dit werkblad oefenen leerlingen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met kommagetallen

Los de volgende oefening op al cijferend: Selecteer de opties: Ik tel tot... 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000: Oefeningen met.. 28-nov-2017 - Een werkblad over cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 10 000. De oefeningen kunnen zelf nog worden ingevuld in het rooster cijferen: - cijferen tot 1000 - cijferen tot 10 000 - cijferen tot 0.001 natuurlijke getallen - som en verschil - vul de optellingen aan - vul de aftrekkingen aan - vul de getallenrij aan - handig rekenen - vermenigvuldigen en delen - vermenigvuldigen met 5, 50 en 25 - getallenas - delingen met res

Staartdeling werkbladen maken - rekenrijtjes

Werkblad 38 Cijferen: vermenigvuldigen met een zuiver tiental 1 Schat en reken mee. a 60 × 87 = {D H T E b 70 × 96 = {D H T E c 325 × 20 = {D H T E 2 Lukt het je al alleen? Vergeet niet te schatten. a 30 × 329 = {D H T E b 105 × 90 = {D H T E Als je vermenigvuldig Om grotere getallen te vermenigvuldigen zet je ze onder elkaar zoals hiernaast.. Belangrijk hierbij is dat je ze echt recht onder elkaar zet, anders ga je fouten maken. Hieronder zie een video met uitleg over het cijferend vermenigvuldigen 14-aug-2017 - Beelddenkers hebben vaak moeite met het maken van grote vermenigvuldigingen. Op deze handige manier leren ze de logica te zien! Je werkt met kleuren en pijltjes, en van rechts naar links. Doordat je de informatie kadert en een vaste plek geeft pakken kinderen het snel op. Downloads: Vermenigvuldigen in kleur • (het document bevat een traditioneel cijferen kolomsgewijs rekenen (vermenigvuldigen decimaal getal met geheel getal) herhaald optellen (vermenigvuldigen decimaal getal met geheel getal) maatwisseling (vermenigvuldigen decimaal getal met decimaal getal) In de rekenmethodes is er veel aandacht voor het vermenigvuldigen van een decimaal getal met 10 en 100 en 1000

Je kunt met de Sommenmaker werkbladen en online sommen generen voor cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Voor cijferend delen kun je ook sommen als staartdeling genereren, maar volgens de hapmethode is ook mogelijk Een werkblad over cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 10 000 Cijferend Optellen Cijfermatig optellen Op elk werkblad kunnen 28 sommen staan. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van getallen is mogelijk. De sommen kunnen worden gemaakt voor groep 6 t/m groep 8 of zelfs het voortgezet onderwijs. Titel is aan te passen door erop te klikken

Rekenwerkbladen maken met een paar klikken - rekenrijtjes

Vink de tafels aan waarmee u een werkblad wilt maken. tafel van 1 tafel van 2 tafel van 3 tafel van 4 tafel van 5 tafel van 6 tafel van Rekenen groep 8 werkbladen printen. De gratis werkbladen rekenen voor groep 8.Deze rekenbladen bevatten zowel kale sommen als verhaaltjessommen.De antwoorden vind je op de laatste pagina. Een wekelijkse e-mail van Maaike met tips, uitleg en nog meer downloads om jouw kind echt goed te kunnen helpen

Rekenen groep 7 Vermenigvuldigen Cijferend

Roger Van Nieuwenhuyze. Breuken vermenigvuldigen (niveau2) Werkblad 20-jul-2019 - Bekijk het bord 'Tafels van vermenigvuldiging' van Bianca Houweling-Groothengel, dat wordt gevolgd door 173 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over tafels van vermenigvuldiging, tafels oefenen, vermenigvuldigen Cijferend vermenigvuldigen - Video met uitleg over cijferend vermenigvuldigen voor de basisschool. Ga ook aan de slag met de gratis werkbladen rekenen De werkbladen zijn gerangschikt volgens de verschillende onderwerpen In dit werkblad leren de leerlingen het delen met hele tientallen Werkblad: cijferen vermenigvuldigen met 2x inwisselen . Oefening 1: even herhalen Oefening 2 . Vervolg oefening 2 . Naam: _____ Datum: donderdag 7 mei 2020 . Voorzetsels . Donderdag 7 mei 2020 Spelling Les 9.4 oef 7 Luisterdictee Tip uit het alfabeestje p.58 . Vrijdag

Kolomsgewijs aftrekken werkbladen maken - rekenrijtjes

Cijferen, hoe doe je dat? Optelsommen, erafsommen, vermenigvuldig- en deelsommen met grotere getallen kun je niet meer uit je hoofd uitrekenen. Om toch zonder rekenmachines tot een goed antwoord te komen, kun je al cijferend te werk gaan

Cijferend vermenigvuldigen - MeezterTom

Zelf rekenwerkbladen maken met sommenprinte

Ict-opdracht: cijferen (vermenigvuldigen) Opdracht: De leerkracht maakt op voorhand een zelfcorrigerend werkblaadje in excel. De oefeningen kunnen door elkaar geplaatst worden of apart afhankelijk van de vorderingen van de leerlingen. Eindterm(en): 1, 3 Oefen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met kommagetallen. Let wel op: GeoGebra gebruikt een decimaal punt i.p.v. een ko Sjablonen voor vermenigvuldigen werkbladen. Als u werkbladen voor vermenigvuldigen wilt maken, klikt u hieronder op de knop 'Deze sjabloon gebruiken'. Als u eenmaal in de Storyboard Creator bent, klikt u op elk element in de sjabloon om deze aan uw behoeften aan te passen. Als je klaar bent, klik je op opslaan en volg je de instructies

Werkblad: Vermenigvuldigen van tientalle

MeesterMichael.nl, websites voor leerlingen in het basisonderwijs. Toets Begin groep 6 . Als je klaar bent met deze toets zie je waar je goed in bent en waar je nog mee moet oefene Kommagetallen vermenigvuldigen, uitleg. Cijferen Werkbladen 5de Leerjaar img. Registreer bij. Voor contractwerk het vermenigvuldigen. 0 Gedeeld Door 0 - Door inspiration for your home img. En veelvouden 10 van -. Kommagetallen cijferen: rekenen - met cijferen cijferen (Vermenigvuldigen tot 1000. Type oefeningen TE x TE -2) optellen en aftrekken tot 1000 met brug . getallenkennis tot 1000. getallen ordenen. gewicht, inhoud en lengte. Rekenslang 1 . Rekenslang 2. Cijferen +/- Vraagstukrekenen. meten en schatten. m eten en omreken en 23-jan-2018 - Met deze werkbundel oefenen leerlingen het cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 10 000

Vermenigvuldig van getal met 1 cijfer met een getal van 3

Vervolgens vermenigvuldig je 1 (het cijfer van de linker kolom linksonder in de 151) met 2 (het cijfer van de bovenste middelste kolom in de 121), wat gelijk is aan 2. Tel de oplossingen, 5 en 2, bij elkaar op, en je krijgt 7. Schrijf 7 onder de vermenigvuldigingslijn rechts van de 1 die je al onder de vermenigvuldigingslijn hebt geschreven Bewerkingen: cijferen. Ken jij de benamingen bij de 4 bewerkingen, ga dan eens naar deze oefening om alles op te frissen.. Bij cijferen reken je onder elkaar uit. Zorg steeds dat je de D,H,T en E correct onder elkaar plaatst, enkel zo kom je tot het correcte resultaat Selecteer de opties en druk dan het oefenblaadje af. Je kan ook een blad met de antwoorden afdrukken In dit onderdeel gaan we hele getallen vermenigvuldigen en delen. Het onderdeel begint met keersommen en deelsommen met 1 cijfer, en gaat verder met sommen met meercijferige getallen. We behandelen hergroeperen, resten en redactiesommen

Cijferend optellen en aftrekken tot 1000 - Optellen enCijferend vermenigvuldigen met kommagetallenDHTE - Zoeken - Leermiddelen - KlasCement1568 beste afbeeldingen van rekenoefeningen in 2019Kopieerbladen - Dobbelkids 5
 • Welk getal heb ik in mijn hoofd.
 • Gusen tunnels.
 • Inschrijvingen sji Borsbeek.
 • Nikon 80 200 review rockwell.
 • Darmen reinigen en ontgiften.
 • Online kran.
 • Rietveld Lyceum verlof.
 • Kettlebell Action.
 • Chocolade soorten.
 • Wanneer kwam de massastart Biathlon voor het eerst op het programma.
 • Gezonde pasta roomsaus.
 • MC Demons president.
 • Klassieke voornamen België.
 • Dj mixer Marktplaats.
 • Beer English.
 • Fotoshoot kinderfeestje Den Haag.
 • Dj mixer Marktplaats.
 • Kosten narcose hond.
 • Taarten Versieren Spelletjes.
 • Temporaal tijd.
 • PRISMA protocol.
 • 2e en 3e graad.
 • Printer print 1 kleur niet.
 • Day One app.
 • 0 uren contract.
 • Orient Express tickets.
 • Skyline IMDb.
 • Pokémon Emerald champion battle.
 • Sjamaan Purmerend.
 • Kaaskroket Aldi.
 • Wanneer Kruiptijm zaaien.
 • Informatie davidster.
 • Belegde broodjes aan huis geleverd.
 • Planner maken online.
 • Page toiletpapier hoeveel vellen.
 • Iberian lynx.
 • Raptor dino.
 • George g scott actor.
 • Mercedes Vito V8.
 • Nikon 80 200 review rockwell.
 • Cassandra Greek mythology.